دکتر مهناز سعیدی

دکتر مهناز سعیدی Professor, Department of English Language, Islamic Azad University, Tabriz ,Iran

دکتر مهناز سعیدی

Dr. Mahnaz Saeidi

Professor, Department of English Language, Islamic Azad University, Tabriz ,Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 افزایش آگاهی زبان آموزان نسبت به ویژگی های عروضی در تلفظ کلمات و تاثیر آن بر روی مهارت شنیداری زبان آموزان ایرانی با تاکید بر نظریه توجه اشمیت (۱۹۹۵) (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 10، شماره: 2
2 Collective Efficacy of TEFL Students in Collaborative Content Learning Classroom (دریافت مقاله) تحقیق در آموزش زبان انگلیسی دوره: 12، شماره: 1
3 Effect of Oral Corrective Feedback on Iranian EFL Learners’ Phonological Uptake and Retention (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 5، شماره: 17
4 Fluid Intelligence and Self-Efficacy in Iranian Female and Male EFL Teachers’ Burnout: Possible Relationships and Differences (دریافت مقاله) مجله زبانشناسی کاربردی و ادبیات کاربردی: دینامیک و پیشرفت دوره: 10، شماره: 2
5 Impact of Grouping Type in Descriptve Collaborative Writings on Iranian EFL Learners' Written Grammatical Accuracy (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 9، شماره: 34
6 Investigating Iranian EFL Learners' Negotiation Types in Writing with Different Scaffolding Patterns (دریافت مقاله) مجله افق های زبان دوره: 6، شماره: 1
7 Postgraduate TEFL Students' Performance and Perception on Research Article Writing and their Challenges in Conducting Research (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای نوین در مطالعات زبان انگلیسی دوره: 8، شماره: 3
8 Problem-based Learning and its Impact on EFL Learners’ Engagement and Reading Comprehension (دریافت مقاله) مجله افق های زبان دوره: 4، شماره: 1
9 Promotion of Self in an Other-Oriented Academic Sub-Genre: The Case of Self-mention in Acknowledgments (دریافت مقاله) مجله زبانشناسی کاربردی و ادبیات کاربردی: دینامیک و پیشرفت دوره: 2، شماره: 2
10 Psychometric Properties of Multiple Intelligence Developmental Assessment Scales (MIDAS) for Adults in the Iranian Context (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی دوره: 8، شماره: 1
11 Teachers and Learners’ Emotional Intelligence and their Corrective Feedback Practices and Preferences (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای نوین در مطالعات زبان انگلیسی دوره: 5، شماره: 4
12 The Effect of Group type and Mediation type in Group Dynamic Assessment on the Improvement of Iranian Homogeneous and Heterogeneous EFL Learners' Listening Comprehension (دریافت مقاله) مجله افق های زبان دوره: 6، شماره: 4
13 The effect of oral interactive feedback on the accuracy and complexity of EFL learners’ writing performance: Uptake and retention (دریافت مقاله) مجله ایرانی تحقیق در آموزش زبان دوره: 2، شماره: 2
14 The Effect of Syntactic Awareness-Raising Techniques on Iranian Intermediate EFL Learners’ Written Narrative Task Performance (دریافت مقاله) مجله افق های زبان دوره: 5، شماره: 1
15 The Impact of Genre-based Instruction of Narrative Texts on Iranian EFL Learners’ Motivation for Writing (دریافت مقاله) مجله زبانشناسی کاربردی و ادبیات کاربردی: دینامیک و پیشرفت دوره: 7، شماره: 1
16 بررسی اثربخشی آموزش یادگیری خودتنظیمی بر درک مطلب و تفکر انتقادی به کمک مدل معادلات ساختاری با رویکرد کمترین مربعات جزیی (PLS-SEM) (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 11، شماره: 2
17 بررسی ادراک و عملکرد بازخورد اصلاحی معلمان ایرانی زبان انگلیسی باتوجه به هوش هیجانی (دریافت مقاله) مجله افق های زبان دوره: 2، شماره: 2
18 تاثیر توجه، بازیابی و تولید در یادگیری و به یادسپاری واژگان زبان انگلیسی در میان دانش آموزان دبیرستان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 9، شماره: 1
19 مطاعه ی مقابله ای سه زبان انگلیسی ، فاوسی و ترکی . تاثیرات متقابل درسطح ساخت منطقی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 6، شماره: 16
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A COMPARISON STUDY OF THE APPLICATION OF FACILITATOR TALK TECHNIQUES BY NON-NATIVE TEACHERS (دریافت مقاله) کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی
2 Metalanguage Awareness and Non-native Pre/in Service Teachers’ Explicit Knowledge of Grammar (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در آموزش و ارزیابی زبان انگلیسی
3 Promotion of Self in an Other-Oriented Academic Sub-Genre: The evolutionary study of Self-mentionin Acknowledgments (1985-2013) (دریافت مقاله) همایش نقش مطالعات زبان در توسعه اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران
4 the effect of retelling and think aloud as formative assessment techniques on EFL learners reading comprehension (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
5 The Impacts of Mobile Assisted Language Learning (MALL) on Iranian EFL Learners’ Learning of English Idioms (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
6 The Relationship between Iranian EFL Learners' Risk Taking Strategy Use and Speaking Skill (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
7 The Relationship between Iranian EFL Learners' Risk Taking Strategy Use and Speaking Skill (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان