دکتر جبرائیل رزمجو

دکتر جبرائیل رزمجو معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر جبرائیل رزمجو

Dr. Jabraeil Razmjou

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.