سید محمود حسینی

 سید محمود حسینی استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

سید محمود حسینی

Seyed Mahmoud Hosseini

استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Comprehensive Literature Review in Competitive Advantages of Businesses (دریافت مقاله) مجله بین المللی مطالعات پیشرفته در علوم انسانی و اجتماعی دوره: 8، شماره: 3
2 Effects of aqueous extract of turnip leaf (Brassica rapa) in alloxan-induced diabetic rats (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی ابن سینا دوره: 5، شماره: 2
3 The effects of lettuce extract on the level of T4, memory and nerve conduction velocity in male rats (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی ابن سینا دوره: 10، شماره: 5
4 Thymoquinone restores liver fibrosis and improves oxidative stress status in a lipopolysaccharide-induced inflammation model in rats (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی ابن سینا دوره: 7، شماره: 6