قاسم آقاجانی

 قاسم آقاجانی استادیار - آبیاری و زهکشی

قاسم آقاجانی

Ghasem Aghajani

استادیار - آبیاری و زهکشی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.