دکتر زهره میرحسینی

دکتر زهره میرحسینی دانشیار - هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال

دکتر زهره میرحسینی

Dr. zohreh mirhoseini

دانشیار - هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون مدل ارتقای امنیت اجتماعی توسط نهادکتابخانه های عمومی کشور (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 13، شماره: 49
2 آسیب شناسی آموزش علم اطلاعات و دانش شناسی: نظریه زمینه ای (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 13، شماره: 50
3 آشنایی با کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 2، شماره: 1
4 آموزش کتابداری در ایران؛ مصاحبه با زهره میرحسینی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 3، شماره: 4
5 آینده پژوهی تاثیر کلان داده بر مدیریت و خدمات کتابخانه های عمومی کشور و ارائه مدل راهبردی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 7، شماره: 2
6 ارائه الگوی نظام یکپارچه مدیریت محتوا در کتابخانه‎های دیجیتال دانشگاه آزاد اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 6، شماره: 3
7 ارائه الگوی نقش‎آفرینی کتابخانه های عمومی در توسعه عدالت اجتماعی (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 15، شماره: 57
8 ارائه مدل مناسب برای نوآوری سازمانی درکتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 11، شماره: 44
9 ارزشیابی طرح خدمات مکاتبه ای نهضت سوادآموزی یا کتابخانه های سیار پستی برای نوسوادان و کم سوادان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 11، شماره: 3
10 ارزیابی کارآمدی هستان شناسی پزشکی هسته ای در بازنمون دانش و بازیابی مفاهیم با رویکرد آنتومتریک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 9، شماره: 1
11 امکان سنجی ارائه خدمات مرجع الکترونیکی در کتابخانه های دانشگاهی شهر همدان (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 4، شماره: 13
12 انواع نوین ادبیات کودکان و نوجوانان و لزوم بهره گیری بهینه از آنها در کتابخانه های عمومی و آموزشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 11، شماره: 2
13 بررسی اثربخشی کتب غیردرسی نهضت سواد آموزی از دیدگاه زنان نوسواد شهر تهران (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 3، شماره: 9
14 بررسی افزایش اثربخشی مقالات مجلات ایرانی نمایه شده در پایگاه اسکوپوس از طریق دگرسنجه (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 13، شماره: 48
15 بررسی تاثیر نقش آفرینی کتابخانه های عمومی بر توسعه اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی و علم اطلاعات دوره: 1، شماره: 1
16 بررسی تحلیل محتوای مهارت های زندگی در کتابهای داستانی کودکان ۴-۹ سال کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان طی سال های ۱۳۷۸-۱۳۹۲ (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 11، شماره: 40
17 بررسی تطبیقی خدمات و منابع بخش ایران شناسی کتابخانه های منتخب ایران و هند (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 15، شماره: 58
18 بررسی تولیدات علمی اعضای هیات علمی دانشکده های داروسازی تیپ یک کشور در پایگاه موسسه ی اطلاعات علمی (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 8، شماره: 3
19 بررسی خدمات ویژه در کتابخانه های عمومی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران (دریافت مقاله) پژوهش های کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند دوره: 3، شماره: 4
20 بررسی رابطه بین ویژگی های جمعیت شناختی با مهارت های ارتباطی کتابداران کتابخانه های عمومی(مطالعه موردی استان خوزستان) (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 14، شماره: 52
21 بررسی رابطه هوش هیجانی کتابداران کتابخانه های دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) با کیفیت ارائه خدمات آن (دریافت مقاله) پژوهش های کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند دوره: 5، شماره: 4
22 بررسی سازگاری دستورالعمل های ثبت ویژگی های موجودیت های گروه اول و دوم اف.آر.بی.آر.در آر.دی.ای با طرح فراداده ای توصیف شیء (MODS) (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 1، شماره: 2
23 بررسی کیفیت خدمات کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی قم از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیات علمی براساس مدل لیب کوال (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 10، شماره: 10
24 بررسی مشاغل در کتاب های داستان اجتماعی و دانش اجتماعی کودکان۹۰-۱۳۸۰ (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 6، شماره: 21
25 بررسی مشکلات ناشران استان تهران طی سال های ۱۳۷۶ – ۱۳۸۶ (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 1، شماره: 2
26 بررسی مفهوم فرهنگ وجایگاه مفهوم صلح در کتابهای کودکان در ایران در سالهای ۸۵-۷۰ (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 2، شماره: 5
27 بررسی مولفه های برنامه ریزی متناسب فعالیت های فرهنگی کتابخانه های عمومی و ارائه مدلی برای آن (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 10، شماره: 2
28 بررسی میزان بکارگیری فناوری اطلاعات در کتابخانه های دانشگاهی شهر گرگان و موانع بهره گیری از آن در این کتابخانه ها (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 5، شماره: 16
29 بررسی میزان تاثیر کتاب درمانی بر کاهش علائم افسردگی: مطالعه موردی دانش آموزان پایه چهارم و پنجم دبستان دخترانه شهید توانا در تبریز (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 8، شماره: 29
30 بررسی میزان تاثیر کتابخانه تلفنی رنگین کمان شهرداری سمنان بر افزایش فرهنگ مطالعه کودکان و نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 18، شماره: 1
31 بررسی میزان رضایت شغلی کتابداران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 2، شماره: 4
32 بررسی میزان گرایش به توزیع اینترنتی کتاب از سوی ناشران عمومی استان تهران (موانع و راهکارها) (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 7، شماره: 24
33 بررسی نقش کارگاه های آموزشی در ارتقا مدیریت کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی منطقه هشت از دیدگاه مدیران (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 10، شماره: 37
34 بررسی و تحلیل کارایی چرخه مکاتبات و اسناد و مدارک دستگاه های اجرایی استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره: 4، شماره: 9
35 بررسی وضعیت ایمنی در مقابل آتش سوزی کتابخانه های منطقه ۸ دانشگاه آزاد اسلامی (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 2، شماره: 4
36 بررسی وضعیت بروندادهای پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده های داروسازی تهران بر اساس شاخص h (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 2، شماره: 7
37 بررسی وضعیت دورکاری در کتابخانه های عمومی در ایام پاندمی کووید- ۱۹ (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 14، شماره: 55
38 بررسی وضعیت سایبرنتیک و ارتباط آن با مدیریت دانش از دیدگاه کارکنان دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی تهران (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 17، شماره: 6
39 بهینه سازی ارائه خدمات مواد آرشیوی مبتنی بر طراحی و کاربرد ابزار جاینمای کتاب (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 15، شماره: 59
40 بیانیه یونسکو درباره کتابخانه عمومی۱۹۹۴ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 5، شماره: 1
41 تحلیل استنادی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته ایران شناسی موجود در بنیاد ایران شناسی طی سال های 1385-1391 (دریافت مقاله) پژوهش های کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند دوره: 1، شماره: 2
42 تحلیل رفتار جستجو و ارزیابی قضاوت ربط کاربران از بازیابی اطلاعات در محیط فرا پیوندی وب: مطالعه موردی دانشگاه شهید باهنر کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 15، شماره: 1
43 تحلیل شکاف خدمات در کتابخانه های عمومی زیر نظر نهاد کتابخانه های عمومی شهر تهران در سال 1394 (دریافت مقاله) پژوهش های کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند دوره: 3، شماره: 1
44 تحلیل محتوای کتاب های غیردرسی فراگیران نهضت سوادآموزی شهر تهران (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 1، شماره: 1
45 تصویری اجمالی از کتابخانه های عمومی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 6، شماره: 1
46 تعیین آسیب های جسمی ناشی از کار از نظر اصول ارگونومی در میان کتابداران کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر اصفهان (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 3، شماره: 11
47 تعیین مناسب ترین نوع برنامه ریزی به منظور طراحی فعالیت های فرهنگی کتابخانه های عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 26، شماره: 1
48 راه حل های معنایی برای کتابخانه های دیجیتال با تاکید بر استانداردها و فن آوری های وب معنایی (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 12، شماره: 44
49 راهکارهای توسعه و جذب مخاطب (عوامل بیرونی و درونی) در کتابخانه های عمومی شهرستان تبریز (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 16، شماره: 60
50 رویکرد اعتقادی دایره المعارف نویسی در ایران پس از انقلاب در مواجهه با اسلام پژوهی غربیان (بررسی تطبیقی مقالات کلام شیعه، اعلام امامیه و مباحث ایرانی در دایره المعارف های ایرانی و غربی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اعتقادی کلامی دوره: 10، شماره: 2
51 رهنمودی جهت تدوین جزوه ای ساده برای بزرگسالان نوسواد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 6، شماره: 2
52 شناسایی ابعاد شتاب دهنده های تولید علم در توسعه علمی و مدیریت آموزش و پژوهش در دانشگاه های دولتی ایران: مطالعه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 15، شماره: 3
53 شناسایی ابعاد و مولفه های اطلاع رسانی خودمراقبتی به بیماران در نظام اطلاع رسانی پزشکی کشور با رویکرد دلفی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 10، شماره: 34
54 شناسایی شاخص های مدل مفهومی ممیزی مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی کشور ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 13، شماره: 1
55 شناسایی عوامل موثر بر نوآوری سازمانی در کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از تکنیک دلفی (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 9، شماره: 4
56 شناسایی مولفه های مدل درآمدزایی کتابخانه های عمومی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 29، شماره: 4
57 شناسایی نقش کتابخانه‌های عمومی در راستای ارتقای امنیت اجتماعی با فراهم‌آوری منابع و خدمات از دیدگاه خبرگان (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 9، شماره: 2
58 طراحی الگوی ارزیابی و ارتقاء مهارت های اطلاعات و ارتباطات کتابداران کتابخانه های عمومی (مطالعه موردی: استان خوزستان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 8، شماره: 2
59 طراحی و پیاده سازی هستان شناسی پزشکی هسته ای (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 18، شماره: 2
60 طنز و شیوه های طنزپردازی در داستان های کودک و نوجوان فرهاد حسن زاده (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک دوره: 7، شماره: 2
61 فرا ترکیب مهارت های اطلاعاتی و ارتباطی کتابداران جهت ارتقای خدمات کتابخانه های عمومی ( مطالعه موردی: استان خوزستان) (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 14، شماره: 54
62 کاربرد کلان داده در کتابخانه های عمومی: تعیین ضرورت ها و عوامل تاثیرگذار (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 14، شماره: 53
63 کتابخانه عمومی لنین (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 1، شماره: 1
64 کتابخانه های عمومی و توسعه اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 7، شماره: 1
65 گزارش پنجاه وهشتمین کنفرانس بین المللی«ایفلا»(هند) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 2، شماره: 2
66 گزارش شصت وسومین مجمع و همایش بین المللی ایفلا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 7، شماره: 2
67 گزارشی از پنجاه و نهمین کنفرانس بین المللی ایفلا،بارسلونا(۲۸-۲۲اوت۱۹۹۳) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 3، شماره: 2
68 مدل لایحه حمایت از انتشارات و کتابخانه ها با استفاده از تنقیح قوانین: رویکرد نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 27، شماره: 104
69 مروری بر شیعه پژوهی در آثار مرجع اسلامی تحلیل استنادی مداخل شیعی در دانشنامه جهان اسلام و دایره المعارف اسلام (چاپ لیدن) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اعتقادی کلامی دوره: 7، شماره: 25
70 مطالعه تطبیقی شرایط ایمنی کتابخانه های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری و نهاد کتابخانه های عمومی کشور در شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 16، شماره: 4
71 معرفی کتاب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 3، شماره: 1
72 مقایسه پایگاه های اطلاعاتی رایگان با پایگاه های اطلاعاتی هزینه بر از لحاظ نحوه سازماندهی و ابزار جست وجو (دریافت مقاله) پژوهش های کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند دوره: 2، شماره: 4
73 مقایسه وضعیت موجود مدیریت کلان داده با وضعیت مطلوب درآینده از دیدگاه مدیران ستادی و متخصصان فناوری اطلاعات در کتابخانه های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی کشور (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 13، شماره: 51
74 نظام ملی اطلاع رسانی ونقش آن در توسعه و تبادل فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 3، شماره: 1
75 نقش کتابخانه های عمومی در توسعه فرهنگ کتابخوانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 4، شماره: 1
76 نقش کتابخانه های عمومی شهرداری تهران در ارتقای سرمایه اجتماعی شهروندان (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 12، شماره: 46
77 نقش و تصویر کتابخانه عمومی روستایی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 5، شماره: 3
78 نگارش مقالات علمی با رعایت معیارهای ISI (موسسه اطلاعات علمی (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 1، شماره: 2
79 یافتن منابع جدید کمک های مالی برای کتابخانه ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 9، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آینده فن آوری در کتابخانه های عمومی (چالش ها و فرصت ها ) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
2 اثربخشی آموزش تصویری کتاب فارسی بر افزایش خلاقیت و مولفه های آن در دانش آموزان:مطالعه موردی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
3 بایدها و نبایدهای شعر خردسال ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
4 بررسی جایگاه کتابخانه های عمومی و الکترونیکی در پژوهش های دانشگاهی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
5 بررسی نقش فناوری اطلاعات در ارتقای خدمات کتابخانه ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و علوم انسانی
6 راه های مقابله با کووید ۱۹ (ویروس کرونا) در کتابخانه ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی و علوم انسانی
7 رایانش ابری: مکاتبات، اسناد و مدارک استانداریهای سراسر کشور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی
8 سواد رسانه ای معلمان و نقش آن در بهبود کیفیت آموزش مجازی در شرایط کرونایی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش
9 سیر تحول طنز در ادبیات کودک و نوجوان ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
10 فناوری واقعیت افزوده (AR) در میراث فرهنگی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی
11 نقش فن آوری های نوین در کتابخانه های عمومی و کتابخانه های دانشگاهی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
12 نقش کتابخانه های عمومی در گسترش و ترویج فرهنگ مطالعه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
13 واکا وی نقش کتابخانه های عمومیدر تربیت اخلاقی کاربران نوجوان (دریافت مقاله) همایش بین المللی طراحی و توسعه خدمات کتابخانه های عمومی؛ الگوها، تجربه ها و ایده ها