شهرام زارع

 شهرام زارع استاد،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

شهرام زارع

Shahram Zare

استاد،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Association of Climate with Acute Myocardial Infarction Hospitalizations (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی هرمزگان دوره: 21، شماره: 2
2 ارزیابی وضعیت تدریس به کارآموزان و کارورزان پزشکی توسط دستیاران تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در سال 1392 (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی دوره: 5، شماره: 1
3 Reliability of self-reported height and weight measurement in the evaluation of adult overweight and obesity (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی هرمزگان دوره: 21، شماره: 1
4 Results of Pyeloplasty in patients with Ureteropelvic Junction Obstruction in Pediatric Surgery Center in Bandar Abbas (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی هرمزگان دوره: 21، شماره: 1
5 Seroprevalence of Toxocariasis among children 5-15 years-old in Bandar Abbas, South of Iran (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی هرمزگان دوره: 21، شماره: 3
6 تغییرات اسانس و برخی ویژگی های کمی گیاه مرزه (Satureja hortensis L.) تحت تاثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن و کمپوست زباله شهری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Evaluating the effect of aspirin on the occurrence of PLP, IUGR and preeclampsia in pregnant women with a history of preeclampsia in a previous pregnancies in Khalije fars hospital Bandar abbas,Iran in 2016-2017 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی پریناتالوژی، هفتمین کنگره سراسری پریناتالوژی و نئوناتالوژی
2 بررسی کارایی تابش خورشیدی رسیده به گیاه گندم در سطوح مختلف آب ونیتروژن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
3 پیشگیری از طغیان و سرریز کتل گریس کلسیم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی
4 تاثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن و تراکم برمیزان اسانس و عملکردگیاه دارویی مرزه Satureja hortensis (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 رتبه بندی سطح برخورداری محلات براساس معیارهای وضعیت سواد و تحصیلات در محلات و مناطق شهر شیراز (با استفاده از الگوریتم تاپسیس و وزندهی به معیارها به روش آنتروپی شانون) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
6 سیستم اطلاعات مدیریت: نیازهای اطلاعاتی دفتر پرستاری مبتنی بر روش های فاکتورهای حیاتی موفقیت (CSF) و برنامه ریزی سیستم شغلی (BSP) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری اطلاعات در نظام سلامت
7 عوامل موثر بر عدم استفاده بهینه از فن آوری اطلاعات در شرکت بیمه ایران (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
8 محاسبه ثوابت معادله آنتوان بیودیزل حاصل از روغن آفتابگردان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
9 محاسبه ضریب همگنی و استفاده از آن در توزیع بهینه امکانات و خدمات شهری، مطالعه موردی توزیع بهینه مکان های ورزشی در جهت عدالت محوری اماکن شهر شیراز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
10 مقایسه برخیتوابع انتقالیدر برآورد دو نقطه مهم منحنیرطوبتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)