دکتر حسین کلانتری خلیل آبادی

دکتر حسین کلانتری خلیل آبادی دانشیار پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری، جهاد دانشگاهی

دکتر حسین کلانتری خلیل آبادی

Dr. Hossein Kalantari Khalil Abadi

دانشیار پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری، جهاد دانشگاهی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی آسیب پذیری زیرساخت های حیاتی در برابر تهدیدات انسان ساخت (نمونه موردی: فرودگاه های بین المللی غیر نظامی) (دریافت مقاله) فصلنامه شهر ایمن دوره: 1، شماره: 3
2 ارزیابی وضعیت مدیریت بافت های اکولوژیک شهری مطالعه موردی: منطقه ۹ شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 4، شماره: 2
3 بررسی آسیب پذیری شهرها با رویکرد پدافند غیرعامل در منطقه 6 شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه شهر ایمن دوره: 1، شماره: 3
4 طراحی پیاده راه و تأثیر آن بر کیفیت زندگی در بافت تاریخی شهرها، مطالعه موردی پیاده راه تربیت تبریز (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی توانمند سازی سکونتگاه های غیررسمی مطالعه موردی : شهرسنقر (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
2 استراتژی های توسعه اقتصادی منطقه گردشگری کندوان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
3 استراتژی های توسعه گردشگری و فرهنگی و اجتماعی منطقه روستای کندوان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
4 ایجاد امنیت شهری برای کودکان و نوجوانان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
5 بازشناسی مولفه های هویت کالبدی شهرهای ایرانی اسلامی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
6 بررسی اهمیت مدیریت شهری در تحقق پذیری شهر خلاق (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
7 بررسی چالش های زیست محیطی شهرهای ساحلی با رویکرد توسعه پایدار مطالعه موردی: شهرساحلی بندرعباس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
8 بررسی رضایتمندی از عناصر مبلمان شهری در بافت های تاریخی مطالعه موردی محله سیروس تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
9 بررسی شاخصه های پیاده مداری در گذرهای تاریخی رویکردی نو در ارتقاء هویت شهری نمونه موردی : گذر سرشور (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
10 برنامه ریزی توسعه اکوتوریسم شهری با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی – مطالعه موردی شهر سامان (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
11 برنامه ریزی توسعه پایدار شهری با تاکید بر توانهای محیطی( نمونه موردی : شهر آبسرد) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
12 برنامه ریزی شاخص های ایمنی شهر دوستدار کودک و نوجوان (دریافت مقاله) اولین همایش هنر و صنعت در ساختمان عمران،معماری و شهرسازی
13 برنامهریزی منظر ورودی شهرهای تاریخی با تاکید بر فضای سبز نمونه مورد مطالعه ورودی شهر تهران از سمت جاده مخصوص کرج (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
14 تاثیر دیدگاه ها و اهداف برنامه ریزی کاربری اراضی در طح های شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
15 تاثیر منظر شهری در پویایی و سرزندگی خیابان شهری (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
16 تبیین و بررسی تجارب طراحی منظر شهری با تاکید بر مبلمان شهری (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری توسعه پایدار در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
17 تجارب تعیین سرانه های شهری در شهرهای مختلف دنیا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
18 تحقق پذیری طرح های شهری و سرانه ها در ایران و عدم رعایت عدالت اجتماعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
19 تحلیل و بررسی تجارب منظر شهری (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
20 تحلیل و بررسی رودخانه های شهری (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
21 تحلیل و بررسی منظر شهری با رویکرد فضای سبز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
22 تعیین استراتژی های توسعه گردشگری شهر تبریز در بخش معماری و شهرسازی با استفاده از مدل SWOT (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی شهرسازی، عمران،معماری
23 رویکرد بازآفرینی پایدار شهری و تاثیرات آن در بافت تاریخی شهر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و شهرسازی
24 ساماندهی سیما و منظرمحیط شهری با نگاهی به خیابان (مطالعه موردی:خیابان شهید مدرس) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
25 ساماندهی و توانمندسازی فضای سبز شهری و جذب توریسم مطالعه موردی شهر مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
26 سنجش وضعیت محله باطان اصفهان با تاکید بر بعد کالبدی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
27 سیر تحول طرح های کاربری زمین در جهان با رویکرد توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
28 کارکرد رویکرد بازآفرینی پایدار شهری در مجموعه های تاریخی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و شهرسازی
29 کنکاش درمفهوم شهرایرانی اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
30 کیفیت احساس حضور زمان و نقش آن در هویتمندی فضاهای شهری (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
31 محله اسلامی جایگاهی برای تجلی ارزش های انسانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن
32 منظر پردازی بافت های تاریخی با عناصر مبلمان شهری مطالعه موردی محله سیروس تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
33 مهمترین عوامل و راهبردهای مدیریتی در راستای توسعه اکوتوریسم شهری – مطالعه موردی شهر سامان (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
34 نقش توانهای اکولوژیکی درتوسعه شهری نمونه موردی : شهرآبسرد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چالشهای معاصر در معماری، منظر و شهرسازی
35 نقش توانهای محیطی درتوسعه پایدارشهری نمونه موردی: شهرآبسرد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
36 نقش روشنایی ونورپردازی درامنیت بافت های تاریخی مطالعه موردی محله عودلاجان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
37 نقش ظرفیت تشکلهای مردم نهاد در بازآفرینی پایدار بافتهای ناکارآمد شهری (دریافت مقاله) همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها
38 وضعیت مسکن در بافت تاریخی شهر یزد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری