دکتر سید امیر جهادی

دکتر سید امیر جهادی استادیار -گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهیدباهنرکرمان

دکتر سید امیر جهادی

Dr. Seyed Amir Jahadi

استادیار -گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهیدباهنرکرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بحثی در باب قابلیت اعیان ثابته از دیدگاه ابن عربی و مولانا علمی - پژوهشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 7، شماره: 12
2 بررسی متن شناسی و سبکی «نورس چمن» در فن ترسل (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 9، شماره: 4
3 بررسی محتوا و ساختار «ترسّل اسفزاری» (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 4، شماره: 3
4 بنیادهای تمدّن اساطیری در شاهنامه فردوسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات پهلوانی دوره: 3، شماره: 5
5 ترسل در عصر تیموری (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 5، شماره: 2
6 شیوه های تاثیرپذیری از قرآن و حدیث در شعر وصال شیرازی (دریافت مقاله) فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون (قندپارسی سابق) دوره: 4، شماره: 3
7 متن ­شناسی دلگشانامه ی ارجمند کشمیری (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 13، شماره: 3
8 متن شناسی نسخه خطّی«لطایف اشرفی فی بیان طوایف صوفی» (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 7، شماره: 3
9 متن‌شناسی و بررسی ساختاری ده مجلس اسفزاری (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 10، شماره: 2
10 معین الدین افزاری کاتب و مورخ نامدار عصر تیموری (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 13، شماره: 25
11 نقد و ایراد ناصر خسرو بر نحله های فکری (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 19، شماره: 37
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی و تحلیل ویژگی های زبان عرفانی عین القضات و هجویری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن