دکتر بهروز ترک لادانی

دکتر بهروز ترک لادانی

دکتر بهروز ترک لادانی

Dr. Behroz Torkladani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 فراتحلیل تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاهها (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 14، شماره: 2
2 مرور نظام مند شناسایی روند نگرش اعضای هیات علمی در خصوص کاربست فاوا در آموزش در دانشگاه های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ابزاری برای شناسایی حملات فردی در مرورگر با استفاده از تحلیل پویای صفحات وب (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
2 ارائه روشی جدید براساس الگوریتم بهینهسازی کلونی مورچهها برای انتخاب ویژگیها در مجموعه دادههای بیوانفورماتیکی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
3 ارائه روشی جدید مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی در تطبیق آثار انگشتان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران
4 ارائه زبانی جهت مدل سازی امنیت چندسطحی در معماری سرویسگرا (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
5 ارایه روش های کشف و مقابله حملات Dos در استاندارد IEEE802.11i (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
6 ارایه روشی برای تولید خودکار موارد تست با استفاده از Viewchart (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
7 استخراج ساختار نحوی پیام های ارسالی توسط پروتکل های لایه کاربرد (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
8 اعتماد مبتنی بر شهرت با قابلیت تشخیص و مقابله با توصیه های نادرست با استفاده از شبکه عصبی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
9 بهبود معیار پوشش شرط/تصمیم اصلاح یافته در آزمون نرم افزار به روش مبتنی بر مدل (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
10 تجمیع داده مبتنی بر شایعه در محیط های متخاصم (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
11 تحلیل استحکام سیستم های اعتماد و شهرت در برابر چالش خودخواهی گره ها (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
12 تحلیل امنیت یک پروتکل احراز اصالت و تبادل کلید در کاربرد VoIP (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
13 تحلیل چالش ها و عوامل موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) در ایران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
14 تحلیل دستنوشتههای فارسی جهت استخراج ویژگیهای ساختاری و تشخیص نویسنده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
15 تشخیص حمله وکیلسرگردان در برنامه های اندرویدی با استفاده از رویکرد مهندسی معکوس مدل رانده (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
16 تشخیص میزبان های بدخواه در سیستم پلیس عامل ها بر اساس استخراج نشانه های حمله (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
17 تشخیص نشت اطلاعت در برنامه های آندرویدی با کمک وارسی مدل (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
18 تعریف و بررسی نامتغیرهای امنیتی روی توصیف ماشین حالت پروتکل های رمزنگار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انجمن رمز ایران
19 روش جدیدی برای شناسایی بدافزارهای فراریخت با استفاده از تحلیل ایستا (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
20 روشی برای ایجاد انگیزه در کاربران برای مشارکت در شبکه اجتماعی خودروها با حفظ حریم خصوصی مکانی (دریافت مقاله) پنجمین دوره کنفرانس بین المللی اینترنت اشیا و کاربردها
21 روشی برای ایجاد انگیزه ی همکاری در شبکه های اقتضایی متحرک (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
22 روشی برای حفظ حریم مکانی در پرس وجوهای نزدیکترین همسایه ی گروهی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
23 صحت در تجمیع داده مبتنی بر شایعه در شبکه های حسگر بی سیم (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
24 طراحی پروتکل امنیتی جهت سامانه سیار مدیریت بلیط (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس انجمن رمز ایران
25 عامل بیخبر و بینشان: روشی جهت تامین امنیت عامل متحرک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران
26 کاربرد گراف سیاست مقید شده جهت توصیف و تحلیل سیاستهای کنترل دسترسی در فرایندهای BPEL (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
27 کنترل شایعه در شبکه های اجتماعی بااستفاده از سازوکارهای امنیت نرم (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
28 مدلسازی و تحلیل اشتراک دانش و سرمایه گذاری پویای امنیتی برای سازمان های وابسته به کمک نظریه بازی ها (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
29 موتور جستجوی پارسی اسناد الکترونیکی به کمک روش ریشه یابی و امتیازدهی دامنه فوریه (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
30 وارسی امنیتی خودکار برنامه های زبان C به کمک حاشی هگذاری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
31 وارسی کنترل دسترسی در ترکیب وبسرویسها به کمک مدل حفاظتی Take-Grant (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران
32 وارسی ویژگی های Liveness در سیستم های بازنویسی عبارات با استفاده از ماشین های درختی متناهی و تحلیل پایان پذیری (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
33 یک پروتکل مسیریابی جغرافیایی بی نشان در شبکه های اقتضایی متحرک (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
34 یک مدل اعتماد برای کنترل نرم شایعه درشبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
35 یک مدل مبتنی بر نظریه بازی ها برای تحلیل سرمایه گذاری امنیتی در شبکه های دارای وابستگی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش