محمدعلی خلیجی

 محمدعلی خلیجی

محمدعلی خلیجی

Mohammadali Khaliji

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی برنامه های آمایش سرزمین در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران
2 آسیب شناسی و شاخص های بستر سازی امنیت اجتماعی از منظر اسلام (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
3 آمایش سرزمین و اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه تعیین موقعیت راهبردی برنامه با مدل Swot-Anp (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
4 ارزیابی امکانات و قابلیت های خدمات شهری با بهره گیری از تکنیکELECTRE (مطالعه موردی محلات شهر بناب) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
5 ارزیابی امنیت در محله های شهری با بهره گیری از شاخص های جرم، نمونه موردی شهر بناب (دریافت مقاله) همایش ملی نگاهی نو به :شهرسازی، امنیت و پیشگیری از وقوع جرم در فضاهای شهری
6 ارزیابی بهره وری و آسیب شناسی طرح های جامع شهری در ایران با استفاده از مدل تحلیل شبکه ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
7 ارزیابی پتانسیل گردشگری ابنیه تاریخی شهر تبریز (دریافت مقاله) نخستین سمینار علمی تخصصی جاذبه ها و دافعه های گردشگری آذربایجان شرقی
8 ارزیابی پتانسیل های گردشگری استان سمنان باستفاده ازمدل TOPSIS (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
9 ارزیابی راهبردهای توسعه گردشگری بارویکرد مدلهای تصمیم گیری نمونه مورد: شهرتبریز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
10 ارزیابی زیرساختهای گردشگری استان همدان با استفاده از تحلیل خوشه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
11 ارزیابی ساختار شهر بناب جهت برنامه ریزی پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) نشست تخصصی مدیریت شهری و توسعه پایدار
12 ارزیابی ساختار شهر بناب جهت برنامه ریزی پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
13 ارزیابی قابلیت های ژئوتوریستی استان همدان با استفاده از مدل مدیریت استراتژی (SWOT) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت گردشگری ،طبیعت گردی و جغرافیا
14 ارزیابی قابلیت های ژئوتوریستی وطبیعت گردی دراستان زنجان بابهره گیری ازمدل مدیریت استراتژی SWOT (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
15 ارزیابی گردشگری فرهنگی منطقه عون بن علی استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) نخستین سمینار علمی تخصصی جاذبه ها و دافعه های گردشگری آذربایجان شرقی
16 ارزیابی میزان تاب آوری ساختارفضایی ـ کالبدی درراستای برنامه ریزی پدافندغیرعامل مطالعه موردی: شهربناب (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیرعامل
17 ارزیابی نقش شهرهای میانی درتوسعه اقتصادمنطقه ای مطالعه موردی شهرایذه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
18 ارزیابی نقش شهرهای میانی درتوسعه اقتصادمنطقه ای مطالعه موردی شهرقشم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
19 ارزیابی و تحلیل وضعیت امنیت پارک شهری اردبیل مطالعه موردی پارک جیرال محله گلمغان (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری
20 امکان سنجی توسعه گردشگری در شهرستان شهریار (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
21 برآورد پتانسیل طبیعت گردی ژئوتوریسم واکوتوریسم دراستان آذربایجان شرقی بااستفاده از مدل پتانسیل اکوتوریستی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
22 بررسی زیست اقلیم گردشگری استان آذربایجان شرقی با استفاده از شاخص های اقلیم گردشگری (دریافت مقاله) نخستین سمینار علمی تخصصی جاذبه ها و دافعه های گردشگری آذربایجان شرقی
23 بررسی مسائل و مشکلات محله ی 5 منطقه 1 شهر اردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
24 بررسی نقش و جایگاه تنوع زیستی در توسعه پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
25 تبیین ابعاد امر به معروف و نهی از منکر از منظر قرآن کریم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
26 تبیین زیبایی شناسی در تعاملات اجتماعی محلات شهر تهران نمونه موردی منطقه 1 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
27 تحلیل کاربری اراضی شهربناب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
28 تحلیل و ارزیابی الگوی گسترش شهر بناب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
29 تحلیلی بر سنجش شاخص های شهرک صنعتی(نمونه موردی شهرستان تبریز) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
30 تحلیلی برمکانیابی اراضی مسکونی درمحلات شهربناب با روش TOPSIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
31 توانمندی رویکرد هیبریدی SWOT-ANP در ارزیابی جامع قابلیتها و امکان سنجی توسعه اکوتوریسم مطالعه موردی: شهرستان پیرانشهر (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
32 سنجش اقتصاد محلی در ارتباط با اقتصاد بین المللی ایران، نمونه موردی شهر مرودشت (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
33 سنجش عدالت فضایی در برخورداری از خدمات شهری (مطالعه موردی: شهر تبریز) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
34 سنجش نابرابری های اجتماعی و فرهنگی با بهره گیری از مدل تحلیل خوشه ای (نمونه موردی: مجموعه شهری تبریز) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
35 شناخت قابلیت های طبیعت گردی (ژئوتوریسم و اکوتوریسم) استان همدان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت گردشگری ،طبیعت گردی و جغرافیا
36 عوامل موثردرمکان یابی شهرک صنعتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
37 کاربست اسناد دینی در توسعه اندیشه اسلامی پیرامون شهر و شهرنشینی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
38 مطالعات ارزیابانه قابلیت های ژئوتوریستی نمونه موردی استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
39 مکان یابی شهرک صنعتی بااستفاده ازمدل ANP براساس شاخص های توسعه پایدارنمونه موردی: ناحیه تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
40 نقش شهر مرودشت در توسعه اقتصاد بین المللی ایران با رویکرد GSOP (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)
41 نقش و عملکرد هویت در زیباشناسی شهرها (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری