دکتر فروغ الصباح شجاع نوری

دکتر فروغ الصباح شجاع نوری استادیار دانشگاه الزهراء(س)

دکتر فروغ الصباح شجاع نوری

استادیار دانشگاه الزهراء(س)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی سلامت غذایی خانواده ی معاصر ایرانی و تغییرات آن (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و سلامت دوره: 3، شماره: 1
2 بررسی وضعیت اشتغال خارج از خانه زنان فارغ التحصیل دانشگاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 4، شماره: 2
3 تحلیل اثرات دورکاری زنان شاغل و متاهل بر تعادل کار- زندگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 13، شماره: 3
4 تدوین شاخصها و ترسیم الگوی خانواده تراز در اسلام (از منظر آیات قرآن و روایات) با بهره گیری از تکنیک پژوهش کیفی داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 10، شماره: 40
5 تدوین شاخصها و ترسیم الگوی کارکردهای حمایتی خانواده در اسلام با بهره گیری از تکنیک پژوهش کیفی داده بنیاد چکیده (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 13، شماره: 4
6 تدوین شاخصها و ترسیم الگوی کارکردهای خانواده در اسلام با بهره گیری از تکنیک پژوهش کیفی داده بنیاد (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 5، شماره: 2
7 عوامل موثر بر توسعه کسب و کار صنایع دستی (مطالعه موردی: کلاش، گیوه کردستان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 5، شماره: 2
8 کنش صادقانه و عوامل موثر بر آن:رویارویی عاملیت و ساختار در نهاد علم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 18، شماره: 59
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 چالش های روش شناختی پایان نامه های رشته مطالعات زنان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب‌شناسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های حوزه علوم انسانی-اسلامی