فرانکو جوزه بیتاسا

 فرانکو جوزه بیتاسا استادیار مدیریت آموزشی و کسب و کار

فرانکو جوزه بیتاسا

Franco Mário José Batista

استادیار مدیریت آموزشی و کسب و کار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.