عادل صلواتی

 عادل صلواتی رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

عادل صلواتی

Adel Salavati

رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اخلاق حرفهای و مسیولیتپذیری اجتماعی در صنعت هتل داری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 8، شماره: 21
2 بررسی اثر راهبردهای رقابتی بر گسترش بازار داخلی صنعت فرش دستباف ایران مطالعه موردی شهر تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 6، شماره: 15
3 بررسی ارتباط میان راهبردهای تغییر و تعهد به اجرای تغییر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 23، شماره: 74
4 برندسازی جهت خلق ارزش مصرف کننده در نظام بانکی کشور (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 6، شماره: 1
5 تبیین عناصر محتوایی الگوی مدیریت عملکرد مبتنی بر حکمرانی خوب در بخش دولتی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 12، شماره: 45
6 تفکر سیستمی و استقرار مدیریت دانش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 18
7 طراحی الگوی شاخص های راهبردی کیفیت آموزش مراکز علمی کاربردی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 10، شماره: 39
8 فراموشی سازمانی و مقاومت در برابر تغییر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 22، شماره: 72
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Survey on the Relationship betweenOrganizational cynicism with Social Loafing(Case Study: Tax Organization of Kurdestan province) (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت، فرهنگ سازمانی و منابع انسانی
2 ابزارهای مدیریت دانش موردمطالعه بانک مهراقتصادکردستان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
3 اثرات ادراک از عدالت سازمانی بر تمایل به ترک خدمت (مطالعه موردی: کارکنان آموزش و پرورش ناحیه دو شهر تهران) (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت، فرهنگ سازمانی و منابع انسانی
4 ارائه چهارچوبی برای استراتژیهای مدیریت دانش درسازمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی
5 ارائه مدل کیفیت خدمت برنامه وفاداری مشتریان بانک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
6 استفاده کردن از سیستم های توصیه گر برای انتشار صریح دانش در سایت دیجی کالا (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
7 بررسی اثر برنامه ترویجی -آموزشی(نمایش کلیپ های تبلیغاتی)بر آگاهی،نگرش ورفتار دانش آموزان ابتدایی در خصوص افزایش میزان مصرف صبحانه و شیر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
8 بررسی اثر برنامههای ترویجی-آموزشی بر میزان مصرف شیر و صبحانه (مطالعه موردی: ارائه ی برنامه های ترویجی-آموزشی به کودکان دبستان سما) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد
9 بررسی اثر عدم اطمینان محیطی بر توسعه محصول جدید در صنایع غذایی شهرستان سنندج (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی
10 بررسی اثرات اعتماد سبز بر ارزش ویزه برند سبز(مورد مطالعه:مشتریان لوازم خانگی شهرستان سنندج) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
11 بررسی اثرات سکون زدگی شغلی برتوزیع دانش موردمطالعه: سازمان تامین اجتماعی شهرستان سنندج (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی
12 بررسی اثرات مدیریت دانش بر مزیت رقابتی شرکتهای کوچک و متوسط با تاکید بر نقش میانجی نوآوری (مطالعه موردی:شرکت شاتل استان تهران) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
13 بررسی اثرات مدیریت دانش برظرفیت های صادراتی شرکت های کوچک و متوسط SME صنایع غذایی استان کردستان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
14 بررسی اثرات ویژگی های شغل بر تسهیم دانش و نوآوری سازمانی (مورد مطالعه: تانین اجتماعی شهرستان سنندج) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
15 بررسی اثربرنامه های ترویجی-آموزشی بر میزان کاهش مصرف فست فود (مطالعه موردی : ارائه کلیپ های تبلیغاتی به کودکان دبستان دخترانه سما) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد
16 بررسی اثربرنامه های ترویجی‐آموزشی بر میزان کاهش مصرف فست فود (مطالعه موردی : ارائه کلیپ های تبلیغاتی به کودکان دبستان دخترانه سما) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس مدیریت تبلیغات
17 بررسی ارتباط بین استراتژی های مدیریت دانش و شکاف های مدیریت دانش (مطالعه موردی شرکت های ستادی آب و برق شهرستان سنندج() (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت، فرهنگ سازمانی و منابع انسانی
18 بررسی ارتباط بین سیستم اطلاعات بازاریابی با اثربخشی دانش کسب شده از منابع بیرونی (مورد مطالعه: شرکتهای شهرکهای صنعتی شهرستان سنندج) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
19 بررسی ارتباط بین سیستم اطلاعات بازاریابی با اثربخشی دانش کسب شده از منابع بیرونی (مورد مطالعه: شرکتهای شهرکهای صنعتی شهرستان سنندج) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
20 بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی و رفتارشهروندی سازمانی کارکنان جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی
21 بررسی ارتباط بین مدیریت دانش بازاریابی و عملکرد بازاریابی در بیمه های خصوصی و دولتی (مورد مطالعه شهر سنندج) (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت، فرهنگ سازمانی و منابع انسانی
22 بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و هوش استراتژیک درشرکت توزیع نیروی برق استان کردستان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
23 بررسی ارتباط بین مولفه های سازمان پاسخگوی سریع و وفاداری مشتریان شرکت های بیمه (مطالعه موردی شرکت های بیمه شهرستان سنندج) (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت، فرهنگ سازمانی و منابع انسانی
24 بررسی ارتباط بین هوش تجاری و مزیت رقابتی در صنعت بانکداری (مطالعه موردی : بانک ملی شهرستان سنندج) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
25 بررسی ارتباط بین هویت سازمانی ومقاومت دربرابر تغییردرشرکت آب و فاضلاب شهرستان سنندج (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی
26 بررسی ارتباط سیستم اطلاعات بازاریابی و دانش مشتری (مورد مطالعه: شرکتهای مستقر در شهرکهای صنعتی شهرستان سنندج) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
27 بررسی ارتباط سیستم اطلاعات بازاریابی و دانش مشتری (مورد مطالعه: شرکتهای مستقر در شهرکهای صنعتی شهرستان سنندج) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
28 بررسی ارتباط میان رفتارهای نوآورانه عملکرد صادراتی با نقش میانجی قابلیت های بازاریابی(مورد مطالعه شرکت های صادراتی استان کردستان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
29 بررسی تاثیر آموزش بر آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر مقطع دبستان در مورد مصرف فست فود (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس مدیریت تبلیغات
30 بررسی تاثیر آموزش برنامه های ترویجی آموزشی بر آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر مقطع دبستان در مورد مصرف فست فود (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
31 بررسی تاثیر خلاقیت و نوآوری درچابکی کارکنان مطالعه موردی: بانک ملی شهرستان سنندج (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
32 بررسی تاثیر فناوری های نوین بانکداری بر چابکی سازمانهامطالعه موردی: بانک ملی شهرستان سنندج (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
33 بررسی تاثیر مدیریت شکایات مشتریان بر مدیریت کیفیت جامع در بانکهای دولتی شهرستان سنندج (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
34 بررسی تأثیر مدیریت دانش بر تصمیم گیری سهامداران نسبت به خرید و فروش سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
35 بررسی رابطه انعطاف پذیری و مقاومت دربرابر تغییر موردمطالعه : شعب بانک مسکن استان کردستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی
36 بررسی رابطه بین تسهیم دانش و سکوت سازمانی مورد مطالعه: اداره برق شهرستان سنندج (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی
37 بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و نوآوری سازمانی با نقش میانجیگری تسهیم دانش در سازمانهای دولتی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
38 بررسی رابطه بین عملکرد بازاریابی و عملکرد و صادراتی با در نظر گرفتن متغیر میانجی قابلیت مطالعه موردی: شرکت های صادراتی استان کردستان صادراتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع
39 بررسی رابطه بین عوامل انسانی و ارتباطات اثربخش سازمانی در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
40 بررسی رابطه بین عوامل‌سازمانی (ساختار، فرهنگ) با عوامل فرآیندی مدیریت‌دانش در واحدهای ستادی شرکت ملی نفت ایران (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
41 بررسی رابطه بین قابلیت یادگیری سازمانی و پذیرش تغییر در استانداری کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
42 بررسی رابطه بین مدیریت استعداد وعملکرد شغلی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان(سه ستادمرکزی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
43 بررسی رابطه بین مدیریت دانش بازاریابی و عملکرد کارکنان در بیمه های خصوصی مورد مطالعه:شهر سنندج (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
44 بررسی رابطه بین مدیریت دانش بازاریابی وعملکرد کارکنان دربیمه های خصوصی موردمطالعه: شهرسنندج (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
45 بررسی رابطه بین مدیریت دانش مدیران فروش با رضایت مندی مشتریان شرکت هایتولیدی (مطالعه موردی: صنایع غذایی شهرستان تبریز) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
46 بررسی رابطه بین مدیریت دانش مدیران فروش با هوش هیجانی مشتریان شرکت های تولیدی مطالعه موردی: صنایع غذایی شهرستان تبریز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
47 بررسی رابطه بین مدیریت دانش مشتری و عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
48 بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد شغلی کارکنان بانک کشاورزی استان کردستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی
49 بررسی رابطه بین مدیریت دانش و مدیریت ریسک(مورد مطالعه: نمایندگی های بیمه شهرستان سنندج) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
50 بررسی رابطه بین مدیریت دانش وکارایی بازار با نقش میانجی گری تجارت الکترونیک درشبکه بانکی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
51 بررسی رابطه بین وژگی های روابطک اری وع ملمکرد بانک های دولتی شهر سنندج (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت، فرهنگ سازمانی و منابع انسانی
52 بررسی رابطه تفکراستراتژیک بامیزان تفویض اختیارمدیران مطالعه موردی اداره کل آموزش وپرورش استان کردستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی
53 بررسی رابطه عوامل جمعیت شناختی و عوامل تشکیل دهنده توزیع دانش موردمطالعه: سازمان تامین اجتماعی شهرستان سنندج (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی
54 بررسی رابطه عوامل جمعیت شناختی و عوامل تشکیل دهنده نگرش موثربرتبلیغات پیامکی موردمطالعه مشترکین همراه اول شهرستان سنندج (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی
55 بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و بی تفاوتی سازمانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی
56 بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و معنویت انسانی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت، فرهنگ سازمانی و منابع انسانی
57 بررسی رابطه مدیریت دانش مدیران فروش با مدیریت شکایات مشتریان شرکت های تجاری مطالعه موردی: صنایع غذایی شهرستان ارومیه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
58 بررسی رابطه مدیریت شکایات مشتریان ومدیریت دانش مشتریان دربانکهای دولتی شهرستان سنندج (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
59 بررسی رابطه میان بازارگرایی و ابعاد سرمایه فکری در شرکت بیمه ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
60 بررسی رابطه میان جریان های دانش و نوآوری (مورد مطالعه: شعب بانک های رفاه و ملت شهرستان سنندج) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی
61 بررسی رابطه ی بین بدبینی سازمانی وتسهیم دانش موردمطالعه: دانشگاه آزاداسلامی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
62 بررسی مدیریت استعداد و مدیریت دانش در سازمانهای دانش بنیان (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
63 بررسی نگرش به بازاریابی محیطی با رویکرد محیط زیست و تاثیر آن بر تصویر ذهنی برند (مورد مطالعه: شرکتهای مستقر در شهرکهای صنعتی شهرستان (سنندج) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
64 بررسی و ارزیابی استراتژی های منابع انسانی در شرکت گاز (مورد مطالعه: استان کردستان) (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت، فرهنگ سازمانی و منابع انسانی
65 بررسی و شناسایی رابطه بین چشم انداز روشن و پذیرش تغییر در استانداری کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
66 بررسی و شناسایی رابطه بین رهبری مشارکتی و پذیرش تغییر در استانداری کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع
67 بررسی و مقایسه بین اخلاق سازمانی و بازاریابی اجتماعی در بانک های خصوصی شهرستان سنندج (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
68 تجزیه و تحلیل رابطه هویت سازمانی برتغییرات سازمانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی
69 تجزیه و تحلیل نقش مدیریت دانش برنوآوری سازمانی و مزیت رقابتی موردمطالعه: نمایندگی بیمه های شهرستان سنندج (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
70 تجزیه وتحلیل نقش تسهیم دانش بر نوآوری سازمان (مورد مطالعه: اداره برق شهرستان سنندج) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
71 تحلیل اثرات سیستم اطلاعات بازاریابی بر دانش عرضه کننده (مورد مطالعه: شرکتهای مستقر در شهرکهای صنعتی شهرستان سنندج) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
72 تحلیل اثرات محیط زیست به عنوان تعهد بر تصویر ذهنی برند (مورد مطالعه: شرکتهای مستقر در شهرکهای صنعتی استان کردستان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
73 تحلیل اثرات محیط زیست به عنوان عدالت بر تصویر ذهنی برند (مورد مطالعه: شرکتهای مستقر در شهرکهای صنعتی استان کردستان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
74 تحلیل اثرات محیط زیست به عنوان فرصت بر تصویر ذهنی برند (مورد مطالعه: شرکتهای مستقر در شهرکهای صنعتی شهرستان سنندج) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
75 تحلیل اثریادگیری زدایی درسازمان برمدیریت دانش موردمطالعه: شرکت توزیع برق استان کردستان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
76 تحلیل نقش و اثر رفتار سیاسی بر عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی وسومین همایش ملی ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد
77 جایگاه فن آوری اطلاعات در پیاده سازی مدل عمومی مدیریت دانش (تحلیلی بر یافته های یک مطالعه موردی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
78 جایگاه مدیریت عملکرد در استراتژی های منابع انسانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
79 رابطه دارایی های نامشهود و نوآوری در شرکت های تولیدی و خدماتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
80 رهبری معنوی، مفهومی نو در سازمان (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت، فرهنگ سازمانی و منابع انسانی
81 ساختاراجتماعی سازمانی و ارتباط آن با توانمندسازی کارکنان سازمانهای دولتی استان کردستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی
82 ساختارهای طراحی ماشین دانش (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
83 شناسائی زیرساختهای مدیریت و مستندسازی دانش در شبکه بانکی مطالعه موردی: بانک رفاه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش
84 ضرورت رفتارهای نوآورانه در شرکتهای صادراتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
85 طراحی و ارائه چارچوب پیشنهادی نقشه دانش برای یک سازمان صنعتی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
86 عوامل تاثیر گذار شاخص های بهبود فضای کسب وکار شرکت های صادراتی در استان کردستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری در هزاره سوم
87 عوامل کلیدی موفقیت درمدیریت دانش موردمطالعه: شرکت توزیع برق منطقه ای شهرستان سنندج (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
88 فاکتورهای کلیدی فرهنگ دانشی: زمینه پیاده سازی مدیریت دانش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
89 فرسودگی شغلی عامل تاثیرگذاربررفتارشهروندی سازمانی مطالعه موردی کارکنان جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی
90 مدل کاربست مدیریت دانش در سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش
91 مدیریت دانش و مسئولیتپذیری اجتماعی سازمانی مورد مطالعه: سازمانهای بخش انرژی شهرستان سنندج (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
92 مزیت رقابتی از رهگذر توجه به استراتژی های تغییرتاکید بر دو راهبرد مشارکتی و تحولگرا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
93 مقدمه ارزیابی ابعادمدیریت دانش درپروژه های عمرانی موردمطالعه پروژه های عمرانی شهراراک (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
94 موفقیت مدیریت دانش درعمل موردمطالعه: دانشگاه آزاداسلامی واحدسنندج (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
95 نقش ارتباط اثربخش وسکوت سازمانی درشبکه بانکی کشورموردمطالعه: شهرستان سنندج (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
96 نقش مدیریت دانش درترکیب بهینه آمیخته بازاریابی خدمات مطالعه موردی: شعب بانک مسکن شهرستان سنندج (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
97 نقش مدیریت دانش مشتری در عملکرد غیرمالی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
98 واکنش پذیری دانش رقیب از سیستم اطلاعات بازاریابی (مورد مطالعه: شرکتهای مستقر در شهرکهای صنعتی شهرستان سنندج) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
99 واکنش پذیری دانش رقیب از سیستم اطلاعات بازاریابی (مورد مطالعه: شرکتهای مستقر در شهرکهای صنعتی شهرستان سنندج) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
100 ویژگی های فرهنگ سازمانی حمایتگر مدیریت دانش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
101 یک گام در پیشبرد مدیریت دانش برای توانمندسازی منابع انسانی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم