دکتر محمود علمی

دکتر محمود علمی استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

دکتر محمود علمی

Dr. Mahmoud Elmi

استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.