دکتر سید عبدالرحیم حسینی

دکتر سید عبدالرحیم حسینی دانشیار دانشگاه تهران

دکتر سید عبدالرحیم حسینی

Dr. Seyed Abdolrahim Hoseini

دانشیار دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازاندیشی نظریه سعادت در فلسفه اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 7، شماره: 7
2 بایسته های عقلانیت در حکمت متعالیه (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 11، شماره: 1
3 بررسی انتقادی چیستی لذت درفلسفه اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 14، شماره: 1
4 بررسی مقالۀ "زکات" از دایرۀ‌المعارف قرآن لیدن (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 20، شماره: 11
5 بررسی ملاک های تشخیص قتل خطای محض در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 16، شماره: 1
6 تحلیل و بررسی رابطه عقل و نقل در اندیشه کلامی شیخ صدوق (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 23، شماره: 78
7 حدود آزادی اراده در اسقاط مالکیت (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 4، شماره: 1
8 حق طبیعی در اندیشه فارابی (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 17، شماره: 1
9 روش عقلانی در سیره علمی شیخ صدوق (دریافت مقاله) پژوهشنامه مذاهب اسلامی دوره: 8، شماره: 15
10 فرهنگ مدیریت و حقوق خانواده (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 16، شماره: 4
11 مبادی نظری ترادف مفهومی صفات حقیقی خداوند از منظر ابن سینا و شیخ احسایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 19، شماره: 53
12 مطالعه تطبیقی گستره زمانی خیار شرط در پرتو اصل حاکمیت اراده در مذاهب فقهی و حقوق ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی دوره: 3، شماره: 5
13 نقد کتاب مبانی استنباط حقوق اسلامی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 18، شماره: 5
14 نقش حوزه حله در توسعه فرهنگ آموزش تطبیقی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات میان رشته ­ای در رسانه و فرهنگ دوره: 13، شماره: 2
15 واکاوی حق معاشرت به معروف در روابط زوجین با تاکید بر حقوق فطری (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده دوره: 10، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اصول و فواید یادگیری بر پایه بازی و استفاده از هوش مصنوعی در آموزش (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مدیریت، روانشناسی و آموزش و پرورش
2 فلسفۀ تربیت صدرایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
3 مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از پاندمی کرونا (کوید ۱۹) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
4 مشروعیت قاضی تحکیم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی