دکتر عباسعلی حاج کریمی

دکتر عباسعلی حاج کریمی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

دکتر عباسعلی حاج کریمی

Dr. Abasali Haj karimi

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.