سیدامین سلامتیان

 سیدامین سلامتیان معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه شهاب دانش

سیدامین سلامتیان

Seyedamin Salamatian

معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه شهاب دانش

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 مطالعه عددی آب شستگی جت ریزشی آزاد (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 28، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر زمان بر آبعاد حفره آبشستگی ناشی از جت های ریزشی آزاد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
2 بررسی حرکت حباب هوا در زانویی 90 درجه (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
3 بررسی دوام بتن با آسفالت بازیافتی (درشت دانه و ریزدانه) به همراه سرباره کوره آهن گدازی (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
4 بررسی دوام بتن حاوی لاستیک بازیافتی ریزدانه و زیولیت (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار،عمران و بازآفرینی شهری
5 بررسی مشخصات مکانیکی بتن با آسفالت بازیافتی (درشت دانه و ریزدانه) به همراه سرباره کوره آهن گدازی (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
6 پیش بینی آبشستگی جت های ریزشی با بررسی قابلیت اطمینان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
7 پیش بینی وزن مخصوص بتن کانوی بتنی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،عمران و توسعه نوین شهری
8 تحلیل ریسک و عدم قطعیت درتخمین روابط آبشستگی اطراف تکیه گاه پل ها (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
9 تحلیل قابلیت اطمینان در پیش بینی آبشستگی پایه های پل (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
10 تخمین هوشمند حداکثر عمق آبشستگی اطراف پایه پل در رسوبات غیریکنواخت با استفاده از شبکه عصبی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
11 تخمین هوشمند دبی جریان رودخانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
12 تغییرات زمانی حفره آبشستگی پایین دست جتهای ریزشی ازاد (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
13 کاربرد آنالیز قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک جهت طراحی سنگچین در پایین دست حوضچه آرامش با توجه به سیلاب های طراحی مختلف- مطالعه موردی بند انحرافیکن (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
14 مطالعه انتقال رسوب بستردرجریان غیردائمی (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه