الهام شیردل

 الهام شیردل استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه علوم اجتماعی دانشگاه سیستان و بلوچستان

الهام شیردل

Elham Shirdel

استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه علوم اجتماعی دانشگاه سیستان و بلوچستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.