دکتر محمدرضا فرزین

دکتر محمدرضا فرزین دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی و رئیس کل بانک مرکزی

دکتر محمدرضا فرزین

Dr. Mohamad Reza Farzin

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی و رئیس کل بانک مرکزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون کاربرد الگوهای رشد درونزا در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 2، شماره: 3
2 آزمون کاربرد الگوهای رشد درونزا در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 2، شماره: 3
3 ارائه الگوی مناسب صندوق ثروت ملی ایران با تاکید بر مقاوم سازی اقتصاد (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 2، شماره: 8
4 ارزیابی ادراک طرف تقاضا و عرضه از توسعه گردشگری با استفاده از تحلیل اهمیت- عملکرد (IPA) مورد مطالعه: روستای سولقان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 16، شماره: 51
5 برآورد تابع تقاضای گردشگری با استفاده از رویکرد پنل دیتا (مورد مطالعه: ایران و کشورهای منتخب) (دریافت مقاله) دوفصلنامه گردشگری و اوقات فراغت دوره: 3، شماره: 5
6 برآورد تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان داخلی و خارجی برای بلیط ورودی موزهی ملی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 7، شماره: 18
7 بررسی آثار عوامل موثر بر تاب آوری اقتصادی در ایران و کشورهای منتخب: رویکردی بر روش داده های تابلویی با ضرائب متغیر (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کاربردی دوره: 8، شماره: 24
8 بررسی اثر حقوق مالکیت معنوی روی نوآوری کشورهای اسلامی در حال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 11، شماره: 40
9 بررسی رابطه تورم و نرخ ارز با در نظر گرفتن شاخص فشار بازار ارز و درجه مداخله بانک مرکزی (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 7، شماره: 2
10 بررسی ساختار حمایتی از صنعت خودرو در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 6، شماره: 2
11 بررسی ساختار حمایتی در صنعت فولاد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 2، شماره: 6
12 بررسی سیاستهای تجاری در صنعت خودرو ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 3، شماره: 9
13 بررسی عوامل تعیین کننده تقاضای گردشگری ورودی به ایران: تجزیه وتحلیل داده‎ های پانل (دریافت مقاله) دوفصلنامه گردشگری و اوقات فراغت دوره: 7، شماره: 14
14 بررسی عوامل درآمدی و قیمتی در تقاضای گردشگری داخلی ایران با تاکید بر قیمت سوخت (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 10، شماره: 37
15 تحلیل ترازنامه ای تاثیرات جانشینی پول دیجیتال بانک مرکزی به جای سپرده های بانکی بر ترازنامه کنشگران اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 10، شماره: 39
16 تحلیلی نهادگرایانه بر فضای کسب و کار و کارآفرینی بخش گردشگری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 15، شماره: 50
17 تحلیلی نهادی بر هزینه مبادله بازار و کسب و کارهای کوچک و متوسط گردشگری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 8، شماره: 29
18 راهبردهای بهبود محیط کسبوکار موثر بر توسعه سرمایهگذاری با تاکید بر اقتصادمقاومتی (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 4، شماره: 14
19 رقابت پذیری مقصد گردشگری: تحلیل اهمیت- عملکرد (مورد مطالعه: شهر یزد و شهر شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 13، شماره: 44
20 شناخت جایگاه و حوزه های فعالیت تعاونیهای گردشگری درجهان و ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 3، شماره: 8
21 شناخت نظام مدیریت مقصد گردشگری (DMS) و چالش های توسعه ی آن در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 7، شماره: 16
22 شناسایی بخش های کلیدی در صنعت گردشگری ایران (بر مبنای مدل داده- ستانده) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 9، شماره: 32
23 عوامل موثر بر مزیت رقابتی مقصدهای گردشگری در ایران مورد مطالعه: منطقه چابهار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 5، شماره: 14
24 گذار به اقتصاد مبتنی بر بازار: روسیه و اروپای شرقی، از چین بیاموزند (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 3، شماره: 12
25 مدل سازی پیش بینی تقاضای گردشگری بازدید از دوستان و بستگان(VFR ) داخلی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 7، شماره: 26
26 مدل سازی پیش بینی گردشگری ورودی به ایران با استفاده از روش های ARIMA و شبکه های عصبی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 8، شماره: 24
27 مرور نظام مند ابعاد مطالعات مشارکت عمومی خصوصی در گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 8، شماره: 1
28 وضعیت موجود گردشگری پزشکی: مطالعه موردی ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 11، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی توان شهر مشهد برای توسعه گردشگری چند مقصدی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه
2 اطلاح رابه درصد عناصر آلیاژی منطقه جوش فولادهای کربنی و کم آلیاژ در فرآیند GMAW توسط فاکتور قطبیت و نوع گاز (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
3 بررسی سهم ریسک مصرف کننده از طریق تحلیل شاخصهای کلیدی در زنجیره کیفیت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
4 بررسی عوامل موثر بر جریانهای گردشگری در ایران (رویکرد پانل دیتا در چارچوب مدل جاذبه) (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
5 شناسایی و سطح بندی عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد سالم در بانک، بورس و بیمه
6 گردشگری الکترونیکی و چالشهای توسعه آن در ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تجارت الکترونیک