دکتر جمال زمانی

دکتر جمال زمانی استاد، گروه ساخت و تولید، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه خواجه نصیر طوسی

دکتر جمال زمانی

Dr. jamal zamani

استاد، گروه ساخت و تولید، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه خواجه نصیر طوسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A new approach to predict of mechanical properties at the interface of Aluminium/Copper explosive cladding by explosive scarf welding (دریافت مقاله) مجله علم مواد و مهندسی ایران دوره: 6، شماره: 4
2 اثر روش ساخت کامپوزیت های کربن فنولی بر مقاومت فداشوندگی آنها (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 26، شماره: 3
3 Experimental Study of Buckling of Reinforced Conical Composite Shell Under Hydrostatic Loading (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه های پیشرفته کامپوزیت دوره: 9، شماره: 2
4 Feed Stock Fabrication of AISI ۴۶۰۵ Steel for Fused Deposition Modeling and Sintering and Designing of Its Extruder Mechanism (دریافت مقاله) مجله بین المللی طراحی پیشرفته و تکنولوژی ساخت دوره: 15، شماره: 4
5 بررسی تاثیر امپدانس و ضخامت لایه های متفاوت بر خیز لایه هدف در سیستم های زرهی لایه بندی شده تحت بارگذاری انفجاری با استفاده از روش تحلیل عددی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 1، شماره: 2
6 بررسی تجربی اثر نرخ کرنش بر تغییر شکل و شکست پوسته های جدار نازک فلزی تحت بارگذاری انفجاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش و فناوری هوافضا دوره: 2، شماره: 1
7 بررسی تجربی قطعات تولید شده از طریق ذوب لیزری پودر آهن برای دستیابی به نقطه عطف بین فرایند تف جوشی و ذوب کامل (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 7، شماره: 4
8 بررسی تجربی و عددی کمانش دینامیکی پوسته مخروط کامپوزیتی ناقص تحت بارگذاری خارجی (دریافت مقاله) فصلنامه مکانیک هوافضا دوره: 14، شماره: 1
9 بررسی عملی قطعات تولید شده به وسیله سامانه نمونه سازی سریع از نوع ذوب لیزری مخلوط پودر آهن و مس (دریافت مقاله) مجله مهندسی ساخت و تولید دوره: 5، شماره: 1
10 پیش بینی فروریزش پلاستیک پوسته های مخروطی تحت فشار استاتیک داخلی به روش تحلیلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش و فناوری هوافضا دوره: 3، شماره: 1
11 تاثیر پارامترهای فرآیند بر ضخامت لایه ها در تف جوشی لیزری پودر استیل (دریافت مقاله) فصلنامه مکانیک هوافضا دوره: 13، شماره: 3
12 طراحی و ساخت لوله شوک محرک گازی انتها بسته (دریافت مقاله) فصلنامه مکانیک هوافضا دوره: 14، شماره: 2
13 مطالعه تجربی اثر ضخامت دیافراگم بر موقعیت تخت شدن موج شوک در لوله شوک گازی (دریافت مقاله) فصلنامه مکانیک هوافضا دوره: 15، شماره: 4
14 یک شیر بازشونده سریع جدید برای لوله شوک بدون دیافراگم (دریافت مقاله) فصلنامه مکانیک هوافضا دوره: 16، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An experimental examination of rapid prototyping and rapid tooling for optimizing the design parameters of turbine blades used in investment casting process (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
2 آنالیز تئوری وتجربی پاسخ پلاستیک صفحات مربعی تحت بارگذاری انفجاری یکنواخت (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
3 آنالیز تجربی اثر استفاده از محیط واسط در بارگذاری انفجاری سازه های استوانه ای جدار نازک (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
4 آنالیز تجربی تاثیرات نرخ کرنش بر رفتار سازه های بتونی در بارگذاری های حاصل از موج انفجار (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
5 آنالیز تجربی جاذبهای انرژی با دیواره منفرد و دوبل شده جدارنازک تحت بارگذاری شبه استاتیکی Out Of Plane (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک
6 آنالیز تجربی رفتار سازه های جدار نازک استوانه ای تحت فشار دینامیک (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید
7 آنالیز تجربی سازه سرجنگی تحت بارگذاری انفجاری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
8 آنالیز تجربی شکل‌دهی سازه‌های جدار نازک با استفاده از محیط واسط آب (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید
9 آنالیز تجربی مچالگی کامل (Prefect Densification)در سازه های جاذب انرژی تحت بارگذاری شبه استاتیکی فشاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
10 آنالیز رفتار المان گوشه تحت بارگذاری انفجاری بروش اجزا محدود (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
11 آنالیز عددی رفتارخمشی بتن تحت بارگذاری موج از حاصل انفجار (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
12 آنالیز عددی و تجربی جاذب انرژی سلولی با سطح مقطع مربعی تحت بار شبه استاتیکی out of plane (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
13 آنالیز عددی و تجربی رفتارخمشی بتن تحت بارگذاری حاصل از موج انفجار (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
14 آنالیز نیروی لازم فولدینگسلول اکسترود جدار نازک تحت بارگذاری شبه استاتیکی In-plane (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک
15 آنالیزتجربی میزان تاثیرتنش تسلیم وپارامترهندسی ارتفاع در فولدینگ سازه های اکسترودآنیل شده تحت بارگذاری out of plane (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
16 آنالیزتجربی وعددی مچالگی کامل سازه های جدارنازک باسطح مقطع مربع به کمک نرم افزار Ls-Dyna (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
17 اتصال اسکارف فلزات آلومینیوم به مس بوسیلی جوشکاری انفجاری (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید
18 اثر نرخ کرنش بر تغییر شکل و شکست پوسته های جدار نازک فلزی تحت بارگذاری دینامیکی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
19 ارائه مدل ریاضی جهت پیش بینی میزان جذب انرژی سلولهای جدارنازک استوانه ای به کمک شبکه های عصبی ازنوع GMDH والگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
20 ارائه مدل نیمه تجربی برای شکل دهی دینامیکی پوسته های استوانه-مخروط آلومینیومی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید
21 ارایه ی روشی نوین در نمونه سازی سریع و بررسی نحوه ی عملکرد آن (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید
22 استفاده از تکنولوژی استری ولیتوگرافی بمنظور مدلسازی و ساخت قالب تزریق موم برای یک نمونه پره متحرک توربین گازی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
23 اندازه گیری اثر سازه حامل سرجنگی بر ایمپالس حاصل از انفجار توسط یک دستگاه ایمپالس متر (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
24 اندازه گیری ایمپالس حاصل از انفجار ماده منفجر ه با سازه و بدون سازه توسط یک دستگاه ایمپالس متر و مقایسه نتایج (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
25 اندازه گیری تجربی ایمپالس حاصل از انفجار در هوا بوسیله دستگاه ایمپالس متر (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید
26 Numerical Analysis of OFHC Copper Behavior under High Strain Rate Loading (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
27 The Experimental Analysis of the Influence of Using Media in Explosive Forming of Cylindrical Structures (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
28 بررسی اثر استفاده از محیط واسط در شکل دهی انفجاری سازه های استوانه ای جدار نازک (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید
29 بررسی اثر جرم و فاصله و شکل دهی و شکل پذیری انفجاری ورق در زیر آب (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
30 بررسی اثر دمای پیشگرم قالب و ارتفاع راهگاه بارریزی بر روی خواص فشاری فومهای فلزی کامپوزیتی (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
31 بررسی انواع روش های شبیه سازی موج شوک در شکل دهی انفجاری (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
32 بررسی پارامترهای مخرب حوادث محتمل در یک ایستگاه تقویت فشار گاز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی
33 بررسی پارامترهای موثر نیروی تماس در بارگذاری ضربه ای بر تیر ساندویچی با هسته FGM (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
34 بررسی تئوری و تجربی پارامترهای موثر در شکل‌دهی انفجاری پوسته‌های استوانه‌ای جدار نازک (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید
35 بررسی تجربی رفتار سازه های استوانه - مخروط و مقایسه با پوسته های استوانه ای با شعاع یکسان (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید
36 بررسی تجربی لهیدگی شعاعی لوله های جدار نازک بین دو صفحه صلب با کاربرد جاذب انرژی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
37 بررسی تجربی میزان جذب انرژی سازه های جدار نازک فلزی تقویت شده با فوم (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
38 بررسی تحلیل و عددی اتصال مخروط ناقص و استوانه جدار نازک تحت فشار داخلی (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران
39 بررسی تحلیلی و تجربی حساسیت نسبت به نرخ کرنش در یک ورق ایزوتروپ با شرایط مرزی مشخص تحت بارگذاری انفجاری زیر آب (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران
40 بررسی تحلیلی و تجربی شکل دهی انفجاری پوسته های نازک آلومینیومی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید
41 بررسی تحلیلی و تجربی شکل دهی انفجاری ورقهای جدار نازک دایروی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید
42 بررسی شکل پذیری و استحکام سازه های متخلخل تحت بارهای ناشی از موج انفجار با استفاده از نرم افزارالمان محدود(LS DYNA) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
43 بررسی مدل های پارامتر گرونایزن در محاسبه دمای انواع بارگذاری و دمای باقیمانده در بارگذاری شوک (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
44 بررسی نفوذ پرتابههای تلسکوپی در مقایسه با پرتابههای میلهای بلند در اهداف فلزی با شرایط مرزی مختلف (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
45 بررسی و اندازه گیری تغییرات فشار دینامیک در لوله شوک دیافراگمی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی مکانیک و مهندسی شیمی
46 بررسی و تحلیل انقباضات و انحرافات ابعادی مومهای به کار رفته در ریخته گری دقیق پره های توربین گازی (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران
47 پیش بینی فروریزش پلاستیک پوسته های مخروطی تحت فشار داخلی استاتیکی به روش تحلیلی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
48 تاثیر پارامترهای فرآیند بر میزان گویشدگی در تفجوشی لیزری مخلوط پودر آهن و مس (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
49 تأثیر فشار کوبشی در قطعات تولید شده از طریق ذوب جزئی پودر استیل (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
50 تحلیل آماری دقت ابعادی الگوهای مومی بکار رفته در ریخته گری دقیق پره های توربین گازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
51 تحلیل تئوری افزایش دما در اثر انتشار موج الاستیک -پلاستیک در فلزات FCC در نرخ کرنشهای بالا (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
52 تعیین میزان آگاهی،نگرش و عملکرد بهورزان و افراد مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی روستایی شهرستان آمل نسبت به جداسازی و بازیافت (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
53 تولید فوم فلزی سلول بسته استحکام بالا با استفاده از روش ریخته گری (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
54 رفتار دینامیکی سازه تحت موج حاصل از انفجار و اندازه گیری آن توسط دستگاه ایمپالس متر (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
55 رفتار دینامیکی سازه های بتونی در برابر نرخ کرنش های حاصل از انفجار (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
56 ساخت فومهای فلزی کامپوزیتی با ساختار منظم و بررسی خواص مکانیکی آنها در تست فشار (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
57 شبیه سازی تجربی رفتار سازه های بتونی در بارگذاری های حاصل از موج انفجار (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
58 شکل پذیری سازه های مقاوم (متخلخل)با خاصیت (صلب-کرنش سختی)تحت بارهای فشاری شبه استاتیکی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
59 شکل پذیری سازه های هانی کمب تا لهیدگی کامل تحت بار های ناشی از انفجار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
60 طراحی و ساخت سیستم فایبر اپتیک برای انتقال پرتو لیزر در دستگاه نمونه سازی سریع استریولیتوگرافی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
61 طراحی و ساخت قالب تزریق موم یک نمونه پره متحرک توربین گازی با رویکرد به تکنولوژیهای نمونه سازی سریع (RP) و ابزارسازی سریع (RT) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
62 طراحی و ساخت یکسیستم کامپوزیتی خود ترمیم با استفاده از میکروکپسولهای شیشه (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
63 مدلسازی میزان جذب انرژی سلول جدار نازک با سطح مقطع مربع با استفاده از شبکه عصبی چند جمله ای و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
64 مودهای واماندگی در فرایند تیوپ هیدروفرمینگ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید