دکتر محمود جلالی

دکتر محمود جلالی

دکتر محمود جلالی

Dr. Mahmoud Jalali Karveh

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «تروریسم» از دیدگاه حقوق بین الملل با تاکید بر حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 9
2 اثربخشی آموزش های شغلی در تحول مسیر رشدی انتخاب شغل دانش آموزان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 15، شماره: 58
3 ارزیابی تحریم های آمریکا علیه ایران در قالب گفتمان حمایت از حقوق بشر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 6، شماره: 18
4 انتساب سلب مالکیت غیرمستقیم اموال سرمایه گذار خارجی به دولت در پرتو رویه داوری های بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین المللی دوره: 18، شماره: 2
5 بررسی تطبیقی دکترین «تغییـر بنیادین اوضـاع و احـوال» در حقـوق ایـران و حقـوق بیـن الملل (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 19
6 بررسی تطبیقی قانون حاکم بر مسئولیت مدنی با وجود عنصر خارجی در حقوق ایران (دریافت مقاله) دانش حقوق مدنی دوره: 6، شماره: 2
7 بررسی تطبیقی ماهیت ضمانت نامه های بانکی در پرتو اصل استقلال (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 24، شماره: 94
8 بررسی عنصر روانی در حقوق کیفری بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 9، شماره: 34
9 بررسی مبانی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت های هسته ای در پرتو مسئولیت ناشی از اشیاء (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 38، شماره: 0
10 تاثیر تفلیس در معاملات معوض در حقوق ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 9، شماره: 19
11 تاثیر تیوریهای واقع گرایانه روابط بین الملل بر توسعه حقوق بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 17، شماره: 48
12 تاثیر هژمونی در ایجاد نظم و امنیت بین المللی و توسعه حقوق بین الملل (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 4، شماره: 1
13 تحدید مالکیت خصوصی در اجرای طرح های عمومی و جبران خسارات ناشی از آن در نظام حقوقی ایران و انگلستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 9، شماره: 33
14 تحلیل حقوقی قطعنامه 2231 شورای امنیت و بررسی رابطه آن با برجام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 47، شماره: 4
15 تحول رویکرد به تروریسم در اسناد بین المللی: خلاء های حقوقی و پیامدها (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 6، شماره: 11
16 تروریسم مواد مخدری و رویکرد پیشگیرانه حقوقی جهانی و جمهوری اسلامی ایران در مقابله با آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی دوره: 10، شماره: 37
17 تعامل حقوق ایران و حقوق بین الملل کیفری در جرم انگاری «کاربرد سلاح های شیمیایی» (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 15
18 جایگاه «قاعده نفی سبیل» از منظر قانون اساسی و روابط بین الملل ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 52، شماره: 2
19 جنگ سایبری و توسعه حقوق بین الملل منع توسل به زور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 48، شماره: 3
20 جهانی شدن و تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی با تاکید بر طرح قانون مدنی مشترک اتحادیه اروپا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 6، شماره: 1
21 حق بر ابداعات دارویی با تاکید بر حق بر سلامتی در حقوق بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 12، شماره: 44
22 حقوق بین الملل فضا و ضرورت حفظ محیط زیست فضایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 46، شماره: 3
23 حقوق سازمان تجارت جهانی و حقوق بشر (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 5
24 حقوق مالکیت معنوی فعالیت های تجاری در فضای ماورای جو (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 51، شماره: 3
25 دیوان بین المللی دادگستری اسلامی: گامی به سوی یک نظام حقوقی بین المللی اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 5، شماره: 9
26 روند متحدالشکل سازی حقوق قراردادها در سطح بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 1، شماره: 3
27 شیوه های جایگزین حل وفصل اختلافات در حقوق تجارت بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
28 ضرورت الحاق ایران به کنوانسیون ۱۹۷۹ منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 10
29 ضرورت ایجاد نظام هماهنگ حقوقی بین المللی در مقابله با جرائم در فضای مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 49، شماره: 4
30 قلمرو انطباق رویکرد قانونگذار ایران با مقررات متحدالشکل مقابله با فساد در کنوانسیون مریدا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 45، شماره: 3
31 ماهیت برجام از منظر حقوق بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 47، شماره: 1
32 محیط زیست، چالش سیاسی- حقوقی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق دوره: 3، شماره: 25
33 مسؤولیت دولت‌ها در ارتباط با اعمال سازمان های بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره: 1، شماره: 2
34 مشروعیت استفاده از زور در عراق از دیدگاه حقوق بین الملل (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 11
35 مطالعه تطبیقی شرایط کلی شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 50، شماره: 2
36 مقایسه ی اثربخشی فرآیند داوری و مشاوره ی خانواده بر کاهش تعارض زوجین مراجعه کننده به دادگاه های خانواده ی شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 21، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی ابعاد زیست محیطی حقوق مجازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پدافند سایبری
2 بررسی تطبیقی قوانین ملی و بین المللی زیست محیطی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی
3 بررسی رویکرد زیست محیطی دیوان بین المللی دادگستری از آغاز تاکنون (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی محیط زیست سالم و توسعه پایدار در پرتو حقوق شهروندی چالشها و راهبردها
4 تحلیل حقوقی ضمان درک در نرم افزارها و بازی های رایانه ای در حقوق ایران، فرانسه و کنوانسیون بیع بین المللی 1980 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین‌المللی بازی‌های رایانه‌ای، فرصت‌ها و چالش‌ها
5 چالش های فراروی دسترسی به محیط زیست سالم در حقوق ایران و حقوق بین الملل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم انسانی
6 حل و فصل اختلافات مربوط به انرژی و نقش تشکّل های بین المللی و منطقه ای (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی انرژی
7 علل و عوامل به کارگیری زنان در عملیاتهای تروریستی (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی تحولات جدید ایران و جهان
8 لزوم توجه به حقوق کودکان در برخورداری و حفظ محیط زیست سالم در بازی های رایانه ای (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی بازی های رایانه ای، فرصت ها و چالش ها
9 مدیریت محیط زیست و نقش آن در توسعه اقتصادی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه
10 مسیولیت بین المللی دولتها درزمینه مسایل و بحرانهای زیست محیطی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی
11 نقش وکیل در استقرار حاکمیت قانون و حمایت از حقوق بشر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی وکالت،اخلاق،فقه و حقوق