سید هادی زرقانی

 سید هادی زرقانی دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد

سید هادی زرقانی

Hadi Zarghani

دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی متغیرهای موثر بر قدرت علمی و فناوری و ارایه مدل ارزیابی قدرت علمی و فناوری کشورها (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 1، شماره: 3
2 به کارگیری نگرش سیستمی در تحلیل نقش عوامل اقتصادی مالی - در شکل گیری دولت محلی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 1، شماره: 1
3 بیوتروریسم و تاثیر آن بر امنیت شهروندان (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 5، شماره: 2
4 حکمرانی خوب در دولت های محلی: تمرکز زدایی (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 5، شماره: 19
5 رمزگشایی کدهای ژیوپلیتیک عراق در تهاجم به ایران (با تاکید بر کد بازنمایی و تصویرسازی ژیوپلیتیک) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 1، شماره: 4
6 شبکه حسگر بی سیم؛ راهبرد جدید کنترل و مدیریت مرزهای کشور جهت برقراری نظم و امنیت (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 14، شماره: 2
7 شناسایی و تحلیل عوامل موثر در مناسبات هیدروپلیتیک ایران و افغانستان در حوضه آبریز هریرود (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 10، شماره: 34
8 محاسبه شاخص های اصلی و فرعی قدرت اجتماعی تاثیرگذار بر قدرت ملی کشورها و مقایسه وضعیت ایران با سایر کشورها (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 15، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی و تحلیل بحران های جهان اسلام و چشم انداز آتی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلتیکی جهان اسلام
2 تحلیل فرصت ها و چالشهای روستاهای مرزی در امنیت مرزهای استان خراسان رضوی با مدل swot (دریافت مقاله) همایش ملی مرزنشینی توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری
3 تحلیل نماد پردازی در جغرافیای فرهنگی از منظر پدافند غیر عامل (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیرعامل
4 تعیین موقعیت دقیق مسیر حرکت کشتی ها در مرزهای دریایی با استفاده از شبکه حسگر بیسیم (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیرعامل
5 توریسم بین المللی و نقش آن در اقتصاد و توسعه شهری با تاکید بر کلانشهر مشهد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
6 رودهای مرزی جنوب غرب آسیا، منازعه یا تعامل (نمونه موردی دجله و فرات، اردن) (دریافت مقاله) همایش ملی ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا؛مسائل تحولات و چشم انداز
7 مقایسه تطبیقی قابلیت ها وفعالیت های منطقه آزاد قشم و برخی مناطق آزاد جهان (دریافت مقاله) همایش ملی قشم و چشم انداز آینده