دکتر امیر مهدوی زفرقندی

دکتر امیر مهدوی زفرقندی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان

دکتر امیر مهدوی زفرقندی

Dr. Amir Zafarghandi

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 The impact of direct and indirect error treatment on student writing accuracy (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Comparative Study of the Translation of Humor in "A Man Called Ove" by Fredrick Backman and Pedagogical effect of humor on teaching (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
2 Iranian EFL Learners’ Opinions about Teachers’ Oral Corrective Feedback Strategies: Are their Opinions in line ith their teachers’ actual classroom practices? (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زبان انگلیسی، ادبیات و ترجمه در آموزش و پرورش
3 The Effect of EFL Teachers’ Extrovert and Introvert Personality on Their Instructional Immediacy (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی