مهدی زینالی

 مهدی زینالی

مهدی زینالی

Mehdi Zeynali

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Investigating the impact of competitive strategy, knowledge management and the acceptance of electronic commerce on financial performance (Case Study: BankShahr in East Azerbaijan Province) (دریافت مقاله) مجله بین المللی رهبری سازمانی دوره: 5، شماره: 4
2 تاثیر ویژگی های هیات مدیره و جبهه گیری مدیریت بر استراتژی متنوع سازی شرکت (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 5، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اخلاق درحسابداری وحسابرسی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری ، حسابرسی و مدیریت
2 ارائه الگوی مناسب استقرار سیستم بهای تمام شده بر مبنای فعالیت در صنعت پرورش ماهی به روش مدار بسته (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
3 ارائه الگوی مناسب برای استقرار سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد (PBB) درشرکت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت
4 ارائه الگوی مناسب برای استقرار سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت (ABC) در شرکت گاز استان آذر بایجان شرقی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
5 ارتباط بین ساختار مالی، اندازه شرکت و رشد صنعت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
6 ارتباط مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد اقتصادی با تاکید بر مکانیزم های حاکمیت شرکتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
7 ارتباط مسیولیت پذیری اجتماعی و عملکرد اقتصادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
8 ارزیابی تاثیر هدفمند سازی یارانه ها برحسابداری درآمدی و وصول مطالبات بخش تجاری شرکت ملی گازایران مطالعه موردی شرکت گاز استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
9 استقرار سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد درشرکت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت
10 استقرار سیستم بودجه ریزی عملیاتی با رویکرد فعالیت در مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اذربایجان شرقی (دریافت مقاله) همایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی
11 بررسی تاثیر اجرای سیستم حسابداری تعهدی در شناسایی درآمد و هزینهها و ایفای نقش آن دربودجه بندی عملیاتی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
12 بررسی تاثیر استقلال هیئت مدیره و حسابرس بر کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
13 بررسی تاثیر افشاء اختیاری بر کارایی سرمایه گذاری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
14 بررسی تاثیر راهبری شرکتی وتخصص حسابرس درصنعت بر راندمان معاملاتی سهام وریسک خاص شرکت ها مدل D-CAPM (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران
15 بررسی تاثیر مدیریت سود واقعی بر هزینه سرمایه سهام عادی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
16 بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی
17 بررسی تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر قابلیت مقایسه صورتهای مالی با تاکید بر مراحل چرخه عمر شرکت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
18 بررسی تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر هزینه نمایندگی و وجه نقد مازاد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
19 بررسی تاثیر ویژگی های شرکت در تعیین سطح افشا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
20 بررسی تاثیرمدیریت سود مصنوعی بر هزینه سرمایه سهام عادی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
21 بررسی تأثیر افشاءاختیاری بر کاراییسرمایهگذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
22 بررسی تأثیر مدیریت مصنوعی سود اقلام تعهدی بر اظهارنظر حسابرس (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
23 بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مالی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی
24 بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکردمالی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
25 بررسی رابطه بین استراتژی تولید ناب و مولفه های اساسی حسابداری مدیریت در صنایع غذایی استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
26 بررسی رابطه بین افشای اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی با تاکید بر نقش حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری با تاکید بر ارزش آفرینی و اقتصاد مقاومتی
27 بررسی رابطه بین توانایی مدیران و حق الزحمه حسابرسی با تاکید بر نوع گزارش حسابرسی و دوره تصدی حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
28 بررسی رابطه بین حق الزحمه حسابرسی و تفاوت دفتری مالیات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
29 بررسی موانع و مشکلات استقار سامانه بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری های استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) همایش ملی شناسایی و تبیین راهکارهای تحقق جهاد اقتصادی در شهرداری ها
30 بررسی نحوه استقرار سیستم بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در اداره ثبت اسناد و املاک استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
31 بررسی نحوه استقرار سیستم بهایابی فعالیت ( ABC ) در مرکز آموزشی و درمانی امام رضا (ع) تبریز( مطالعه موردی بخش سنگ شکن ) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه کسب و کار
32 بررسی نقش تعاملی حاکمیت شرکتی بررابطه بین همزمانی قیمت سهام و ریسک سقوط قیمت سهام درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت و حسابداری
33 بررسی هزینه یابی بر مبنای فعالیت و تاثیر آن بر حسابداری مدیریت (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای پژوهش ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت
34 برری تاثیر استراتژی های محافظه کارانه و جسورانه مدیریت سرمایه در گردش بر ارزش افزوده اقتصادی پالایش شرکتهای پذیرفته شد در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
35 بودجه بندی بر مبنای عملکرد (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت
36 بهینه سازی توان راکتیو در سیستم های توزیع با هدف کاهش تلفات به روش تئوری منطق فازی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
37 تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین بیش اطمینانی مدیریت و نقدشوندگی سهام (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران
38 تاثیر گسترش بانکداری الکترونیک بر نقدینگی بانک ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
39 تاثیر هدفمند سازی یارانه ها برعملکرد مالی ومقداری شرکت ملی گازایران در بخش خانگی مطالعه موردی شرکت گاز استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
40 تاثیرساز وکار های حاکمیت شرکتی بر ارتباط جریان نقد آزاد و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی
41 تعیین ارتباط بین ارزش در معرض خطر var و بازده ماهانه پرتفوی بورسی شرکت های سرمایه گذار در سهام شرکت های بورسی تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
42 تعیین شرایط مینیمال بودن تحقق فضای حالت در سیستم های دو بعدی با بررسی کنترل پذیری و رویت پذیری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چشم انداز های نو در مهندسی برق و کامپیوتر
43 چالش های هوش تجاری ومعرفی هوش حسابداری (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران
44 حذف هارمونیک از روی بارهای غیرخطی توسط کنترل کننده PI و تنظیم کننده فازی (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
45 رابطه انتقال دانش با احساس توانمندی کارکنان در بیمارستان های اموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 1396 (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی
46 رابطه ی بین افشای اختیاری و ارزش آفرینی در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
47 سیستم هزینه یابی و بودجه بندی بر مبنای عملکرد در شرکت های توزیع برق (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق
48 ضرورت اجرای بودجه بندی بر مبنای عملکرد (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت
49 فراسوی بهایابی برمبنای فعالیت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
50 کاربرد بهایابی بر مبنای فعالیت ( ABC ) در پرورش ماهی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
51 مدلسازی بخشتنظیمی سامانهی کنترلی یکموتور موشک سوخت مایع بر مبنای شبکه عصبی (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
52 نیاز سنجی در جهت عملیاتی کردن پیاده سازی و اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت