سیدمهدی همایونی

 سیدمهدی همایونی استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، واحد لنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

سیدمهدی همایونی

Mahdi Homayouni

استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، واحد لنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه روشی جهت به دست آوردن ترکیب بهینه شاخص های تحلیل تکنیکی با استفاده از الگوریتم ژنتیک، مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
2 ارائه مدل تصمیم گیری چند معیاره جهت انتخاب چشم انداز مطلوب سازمانهای انتفاعی؛ مطالعه موردی: یک شرکت صنعت خودروسازی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
3 ارائه یک مدل ریاضی جهت زمانبندی و تعدیل هزینه های سبد پروژه با منابع محدود (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
4 ارایه یک مدل ریاضی جهت مکانیابی مراکز درمانی و اورژانسی با درنظر گرفتن احتمال خرابی مراکز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
5 ارزیابی پیشبینی قیمت با نشانگرهای تکنیکی در بازارهای سهام، ارز و کالا با استفاه از شبکههای عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی صنایع
6 انتخاب متریال اتصالات پلیمری برای انتقال فاضلاب در کیت انشعاب فاضلاب شهری به روش TOPSIS - مطالعه موردی شرکت آبفای استان اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
7 انتخاب متریال لوله های پلیمری برای انتقال فاضلاب در کیت انشعاب فاضلاب شهری به روش TOPSIS - مطالعه موردی، شرکت آبفای استان اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
8 بکارگیری الگوریتم ژنتیک در بهینهسازی پارامترهای شاخصهای تحلیل تکنیکی،مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی صنایع
9 بهینه سازی زمان بندی تولید دسته ای در محیط تولید کارگاه باز با در نظر گرفتن زمان های راه اندازی و تولید فازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
10 بهینه سازی زمانبندی تولید یک ماشین با در نظر گرفتن هزینههای راهاندازی وابستهبه توالی عملیات و زمانهای بیکاری ماشین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
11 تحلیل قابلیت اطمینان مجموعه یکسوکننده درسیستم تولید برق زیردریایی بااستفاده ازروش درخت خطا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
12 تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد تأمین کنندگان با رویکرد پایداری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
13 توسعه روشهای بهینه سازی برای هماهنگ سازی تصمیمات قیمت گذاری وزمانبندی در یک جریان کارگاهی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
14 توسعه یک سامانه استنتاج فازی جهت تفسیر نمودارهای کنترل کیفیت آماری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
15 مدل سازی مسأله مکانیابی مسیریابی انبارهای متقاطع در شبکه جمع آوری پسماند -شهری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
16 مدیریت دانش مشتری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
17 معرفی سیستم جدید انباشت و برداشت خودکار دو کفه ای و تحلیل مدل زمان سفر آن تحت سیاستهای توقف مختلف (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین