سالار بختیاری

 سالار بختیاری استادیار،دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی ایلام

سالار بختیاری

Salar Bakhtiari

استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.