دکتر اکبر وروایی

دکتر اکبر وروایی استاد حقوق دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر اکبر وروایی

استاد حقوق دانشگاه علوم انتظامی امین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزادی مشروط جلوه ای از اصل کیفرزدایی در سیاست جنایی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق دوره: 3، شماره: 27
2 استانداردسازی مدیریت تخفیف مجازات در حقوق ایران و چگونگی اعمال آن (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 8
3 الزامات نهاد کشف جرم در رعایت اصل مشروعیت تحصیل دلیل ناظر بر اقرار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 11، شماره: 42
4 الگوی جامع پیشگیری از وقوع جرم ارتشا در ناجا (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1394، شماره: 33
5 بازرسی منازل، اماکن و اشیاء اشخاص در حقوق کیفری ایران با رویکرد به اسناد بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 13، شماره: 2
6 بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرائم خشونت آمیز در بین مردان شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 4
7 بررسی تعامل پلیس و بزه دیده درمرحله کشف جرم (مطالعه موردی ستاد فرماندهی شهرستان کرمانشاه سال ۹۸) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 24، شماره: 1
8 بررسی تعویق صدور حکم محکومیت کیفری از منظر حقوقی و اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 16، شماره: 4
9 بررسی حمایت کیفری از حاکمیت قانون (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 10
10 بررسی رویکرد عدالت ترمیمی در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک دوره: 18، شماره: 2
11 بررسی سیر تحول تاریخی ارزش اثباتی گزارش مامورین نیروی انتظامی در مقام ضابط دادگستری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ انتظامی دوره: 2، شماره: 5
12 بررسی سیر تحول تاریخی ضابطیت دادگستری در نظام حقوق کیفری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ انتظامی دوره: 2، شماره: 4
13 بررسی سیر تحولات تاریخی صلاحیت مراجع انتظامی نسبت به جرائم ارتکابی اتباع ایرانی در خارج از قلمرو کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ انتظامی دوره: 3، شماره: 9
14 بررسی شیوه های موثر نظارت دادستان بر عملکرد پلیس در مقام ضابطان دادگستری (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1395، شماره: 35
15 بررسی عوامل منجر به بروز سستی و سهل انگاری در اجرای وظائف قانونی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1389، شماره: 13
16 بررسی عوامل موثر بر تخلفات انضباطی شایع در بین کارکنان ناجا و راهکارهای مدیریت انتظامی آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 6، شماره: 3
17 بررسی عوامل موثر بر وقوع سرقت های مقرون به آزار در شهر بندرعباس، با رویکرد پیشگیری وضعی از جرم (۱۳۸۹) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 13، شماره: 3
18 بررسی عوامل و زمینه های پیشگیری تخلفات انضباطی و نقش آن درارتقای انضباط سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1390، شماره: 15
19 بررسی میزان رعایت حقوق شهروندی متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی توسط ضابطان (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1400، شماره: 56
20 بررسی نگرش کارکنان ناجا به میزان اثر بخشی آرای کمیسیونهای ماده ۱۲۱ قانون ناجا بر کاهش جرائم و تخلفات (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1391، شماره: 19
21 بررسی وضعیت حقوقی استرداد مجرمین در قلمرو حقوق کیفری بین المللی (دریافت مقاله) علوم و فنون مرزی دوره: 4، شماره: 13
22 تاثیر تکنیک حذف بهانه ها در کاهش نرخ تخلفات رانندگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک دوره: 11، شماره: 3
23 تاثیر قاچاق سلاح و مهمات عبوری از مرزهای غربی بر وقوع جرایم مسلحانه (دریافت مقاله) علوم و فنون مرزی دوره: 4، شماره: 12
24 تاثیر مشارکت سازمان های مردم نهاد در ارتقای ایمنی ترافیک تهران بزرگ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک دوره: 13، شماره: 4
25 تبیین وضعیت محیط بانان به عنوان ضابطین خاص دادگستری (دریافت مقاله) فصلنامه فقه جزای تطبیقی دوره: 2، شماره: 4
26 تحکیم مبانی انضباط درسازمان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 1، شماره: 22
27 تحولات مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک دوره: 8، شماره: 4
28 جایگاه پیشگیری اجتماعی رشدمدار در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (مصوب سال ۱۳۸۹) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک دوره: 10، شماره: 2
29 جایگاه و شیوه های نظارت در پیشگیری از تبانی در معاملات دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1398، شماره: 47
30 حقوق بزه دیده از منظر دادرسی عادلانه و اخلاق در آیین دادرسی کیفری و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 15، شماره: 3
31 حمایت از بزه دیدگان از دیدگاه پلیس (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 8
32 راهبردهای کنترل کیفری جرایم حوزه ی کسب و کار (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوقی دوره: 10، شماره: 2
33 رویکرد حقوق کیفری پیرامون مواد روا نگردان (دریافت مقاله) علوم و فنون مرزی دوره: 3، شماره: 8
34 رویه ی قضایی دادگاه های تجدید نظر استان کرمانشاه در خصوص تعلیق اجرای مجازات (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 7
35 سیاست جنایی تقنینی ایران در مورد پیشگیری از بزه دیدگی محیط بانان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی دوره: 4، شماره: 5
36 سیاست جنایی تقنینی در پیشگیری انتظامی از جرائم و تخلفات رانندگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک دوره: 10، شماره: 3
37 صلاحیت مراجع داخلی در رسیدگی به جرایم ناشی از نژاد پرستی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات حقوق قضایی دوره: 3، شماره: 5
38 عوامل خانوادگی موثر بر گرایش به نابهنجاری اجتماعی و راه کارهای پیشگیری از آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 5، شماره: 4
39 عوامل و انگیزه فرارمتهمین از دست مامورین و راه های پیشگیری از آن(فرماندهی انتظامی استان تهران - سال ۱۳۸۶) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 3، شماره: 4
40 مبانی نظری تعلیق اجرای مجازات ها در حقوق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 9
41 مدیریت انتظامی در رویکرد اجتماع محوری پیشگیری از جرم(مورد مطالعه، سازمان های غیردولتی شهر کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 11، شماره: 3
42 مطالعه تاثیر نظریات کنترل اجتماعی و خود کنترلی ( نظریه عمومی جرم) در زندان های مرکزی کرمانشاه و اوین تهران (دریافت مقاله) فصلنامه فقه جزای تطبیقی دوره: 2، شماره: 1
43 مطالعه تطبیقی اصول و ویژگی های عدالت ترمیمی در سند بین المللی ترمیمی سازمان ملل با الگوی های سیاست ترمیمی در قرآن کریم (دریافت مقاله) مجله پژوهشهای سیاسی و بین المللی دوره: 13، شماره: 51
44 ملاحظات حقوقی تاسیس بانک های اطلاعاتی ژنتیکی جنایی در پرتو الزامات حقوق شهروندی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 11، شماره: 3
45 ملاحظات و مولفه های دادرسی عادلانه در پرتو جغرافیای تقنینی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 38
46 موارد تحدید و عدول ازاصول حقوق کیفری و اصول اخلاقی درطرق تحصیل دلیل جرایم علیه امنیت با مبنای مصلحت (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 15، شماره: 5
47 موارد تحدید وعدول ازاصول حقوق اخلاقی وکیفری درطرق تحصیل دلیل جرایم علیه امنیت با مبنای مصلحت (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 17، شماره: 2
48 نقش فرماندهان و مدیران در پیشگیری از جرم با تاکید بر ارتشا (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1389، شماره: 11
49 نقش فرماندهان و مدیران در راهبرد سازمانی صیانت از کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1387، شماره: 6
50 نقش نظارت سازمانی در پیشگیری از جرائم و تخلفات کارکنان نیروی انتظامی (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1394، شماره: 31
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بایدها و نبایدهای سن مسئولیت کیفری اطفال (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
2 بررسی فقهی موانع قصاص نفس در حقوق موضوعه ایران و کشورهای اسلامی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق
3 بررسی نقش توبه در سقوط مجازات های حدی(جرایم علیه امنیت و نظم عمومی) درفقه و قانون مجازات اسلامی ایران (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق
4 تأثیر ساماندهی مرزنشینان بر امنیت پایدار مناطق مرزی استان کردستان (دریافت مقاله) همایش علمی پژوهشی مرز، مناسبات اجتماعی و توسعه فرهنگی
5 همکاری در ارتکاب جرایم مالیاتی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران