قربان علمی

 قربان علمی دانشیار گروه ادیان و عرفان، دانشگاه تهران، ایران

قربان علمی

ghorban Elmi

دانشیار گروه ادیان و عرفان، دانشگاه تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی مولانا از اقسام ایمان در پاسخ به مساله رنج (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت اسرا دوره: 5، شماره: 1
2 الهیات فیض کارل رانر، در میانه کلیسای کاتولیک و الهیات نو (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 3، شماره: 7
3 الیاده و هستی شناسی مقدس (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 3، شماره: 5
4 انسان شناسی پلاگیوس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 7، شماره: 13
5 ایمان گروی اعتدالی ابن حزم، طریق تحصیل باورهای دینی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های معرفت شناختی دوره: 7، شماره: 15
6 Poverty Discourse Analysis in the Qur’an within the Framework of Laclau and Mouffe’s Theory (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 13، شماره: 2
7 بازسازی نظام الهباتی آر یوس در باب بدر پسر و روح القدس (دریافت مقاله) فصلنامه معرفت ادیان دوره: 12، شماره: 4
8 بررسی ارزش شناسانه «کرامت» در عرفان و فرهنگ اسلامی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مذاهب اسلامی دوره: 8، شماره: 16
9 بررسی تحلیلی تجربه عرفانی در روان شناسی فرافردی استانسیلاو گراف (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت دوره: 13، شماره: 2
10 بررسی دیدگاه ویلفرد کنت ول اسمیت در مسئله تنوع دینی (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 7، شماره: 16
11 بررسی مفهوم زهد در اندیشه حمدون قصار و لائوتسه (با تکیه برمفهوم ملامت و وووی) (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 13، شماره: 52
12 بررسی مقایسه ای انگاره مکاشفه در عرفان روزبهان بقلی و هیلدگارد بینگنی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 12، شماره: 23
13 بررسی مقایسه ای ایمان در دیدگاه لوتر و آکوئیناس با تاکید بر نقش انسان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ادیانی دوره: 10، شماره: 19
14 بررسی مقایسه ای مسئله کرامت انسان در قرآن و کتاب مقدس عبری (عهد عتیق) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ادیانی دوره: 4، شماره: 8
15 بررسی مقایسه ای مفهوم ایمان از دیدگاه پولس و فخر رازی (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 5، شماره: 11
16 بررسی مقایسهای نتایج ایمان از دیدگاه پولس و فخر رازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه و کلام دوره: 45، شماره: 2
17 بررسی منشا دین از دیدگاه دورکیم و طباطبایی (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 35، شماره: 1
18 بررسی و تحلیل عوامل درون دینی عرفی شدن در آیین کاتولیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ادیانی دوره: 7، شماره: 14
19 تاثیر کلام معتزلی بر کلام قرائیمی (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 1، شماره: 2
20 جایگاه انسان در نظام آفرینش از دیدگاه فیلون اسکندرانی و ملاصدرا (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 8، شماره: 18
21 جایگاه خداباوری گشوده به‌عنوان رویکردی نوین در میان انواع خداباوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 6، شماره: 2
22 جایگاه زیبایی در اخلاق خدامحورانه جاناتان ادواردز (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های مابعدالطبیعی دوره: 3، شماره: 5
23 جستاری در باب خداشناسی در اندیشه ناگارجونه (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 2، شماره: 2
24 حس الوهیت در اندیشه جان کالون (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 15، شماره: 56
25 دیدگاه جاناتان ادواردز و فیض کاشانی درباب رابطه عقل و ایمان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 18، شماره: 70
26 رهیافتی تاریخی به نقد منابع در مطالعه اسفار خمسه (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 10، شماره: 21
27 ساحت دینی در اندیشه مارتین هایدگر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 11، شماره: 2
28 سیر وسلوک عرفانی در اندیشه شیخ احمد سرهندی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 7، شماره: 25
29 سیمای نوع دوستانه امام علی(ع) در اندیشه عطار و مولوی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 19، شماره: 75
30 فلسفه سیاسی کارل بارت در تقابل با برخی از آرای کلامی کلیسای لوتری آلمان در قرن بیستم میلادی (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت دوره: 10، شماره: 2
31 کارکرد باورها و مناسک اسلامی در کاهش بستر خودکشی (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 12، شماره: 3
32 متافیزیک نور در اندیشه قدیس بوناونتورا (دریافت مقاله) دوفصلنامه متافیزیک دوره: 14، شماره: 34
33 مدخلی بر تعدد رهیافت های جیمز به مسئله تجربه دینی (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 11، شماره: 4
34 معرفت شناسی سعدیا گائون (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 13، شماره: 28
35 مفهوم انسان از دیدگاه کارل بارث و الهیات لیبرال قرن نوزدهم (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 7، شماره: 15
36 مفهوم خدا در اندیشۀ پولس (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 8، شماره: 2
37 مقایسه ی رجاء در قرآن و مزامیر (دریافت مقاله) فصلنامه سراج منیر دوره: 7، شماره: 23
38 مکاشفه در سلوک عرفانی مشتیلد ماگدبورگی و روزبهان بقلی با تکیه بر نورجاری الهی و کشف الاسرار و مکاشفات الانوار (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 11، شماره: 23
39 منشا دین از دیدگاه اندرو لانگ (از نقد نظریه تطورگرایی تا طرح دیدگاهی جدید درباره منشا دین) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های علم و دین دوره: 12، شماره: 2
40 نفس در رسائل اخوان الصفاء (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 17، شماره: 68
41 وارستگی از دیدگاه اکهارت و مولوی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 12، شماره: 46
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Mystical views of Abu Said Abu al-Khayr (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
2 The Notion of walayah from Imam al-Ridha’s Perspective (دریافت مقاله) همایش بین المللی عدالت و اخلاق در مکتب اهل بیت (ع) با تأکید بر سیره و آموزه های امام رضا (ع)
3 براهین اثبات وجود خدا از دیدگاه فیلون اسکندرانی و ملاصدرا (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
4 فطرت خداشناسی از دیدگاه فخر رازی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
5 کارکرد معنابخشی دین در انسان شناسی (دریافت مقاله) کنگره انسان شناسی زیستی و علوم انسانی
6 محبت و خدمت به همنوع به عنوان خیری ماندگار در عرفان اسلامی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی خیر ماندگار