دکتر سیدجواد امینی

دکتر سیدجواد امینی دانشیار

دکتر سیدجواد امینی

Dr. Seyed javad Amini

دانشیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آینده بین‌المللی‌سازی کلان‌شهرهای ایران مبتنی بر رقابت‌پذیری حکومت‌های محلی در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 29، شماره: 2
2 ارائه الگوی امنیت زیست محیطی ازمنظر حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 24، شماره: 94
3 الگوی راهبردی اداره امور شورای نگهبان بر اساس گفتمان امامین انقلاب اسلامی
dor:۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۴۲۳۴۶۲۱.۱۳۹۹.۱۰.۳۸.۱۲.۲ (دریافت مقاله)
فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 10، شماره: 38
4 الگوی مدیریت تعارض در سیره و بیانات حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 8، شماره: 1
5 بهبود مدل راهبردی حکمرانی امور محلی در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 13، شماره: 47
6 تبیین الگوی نظارت، ارزیابی و کنترل در اندیشه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 13، شماره: 51
7 تبیین منظومه (اعتقادی/رفتاری) سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان حکمران اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه حکمرانی متعالی دوره: 1، شماره: 1
8 تبیین نظریه امنیت محیط زیست بر اساس تحلیل محتوای بیانات مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی) (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 9، شماره: 30
9 تدوین سناریوهای محیط کسب و کار جمهوری اسلامی ایران با رویکردی راهبردی (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 6، شماره: 22
10 تعیین و الویت بندی عوامل موثر در شکلگیری و فعالیت تروریسم تکفیری در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 18، شماره: 79
11 دلالت پژوهی الگوی ارزشیابی خط مشی بر اساس آموزه های نهج البلاغه (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و مدیریت دوره: 7، شماره: 14
12 طراحی الگوی پیاده سازی اسناد سیاستی کشور مبتنی بر آرا و اندیشه های امام خامنه ای (مدظله العالی) (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 4، شماره: 13
13 طراحی الگوی سیاستگذاری صنایع دفاعی به منظور دستیابی به اهداف کیفیتی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 20، شماره: 77
14 کاربست روش‌های آینده‌پژوهی در مطالعات امنیتی با تأکید بر تکنیک سناریونویسی GBN (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 10، شماره: 35
15 کنکاش و تحلیلی سیاستی بر حکمرانی آب در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه دوره: 1، شماره: 2
16 مقاله پژوهشی: تحلیل سیاستی بر دیپلماسی دفاعی - امنیتی جمهوری اسلامی ایران با جمهوری خلق چین (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 18، شماره: 81
17 مقاله پژوهشی: شناسایی عوامل نقشآفرین در همکاریهای دفاعی- امنیتی ج.ا.ایران و جمهوری خلق چین (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 18، شماره: 1
18 مقاله پژوهشی:آینده پژوهی مدیریت تهدیدات امنیتی عربستان در منطقه غرب آسیا (کنشگران و عوامل شتاب زا (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 3، شماره: 9
19 مقاله پژوهشی:پیوند مساجد و آموزش و پرورش زمینه ساز نهادینه سازی سبک زندگی اسلامی (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 3، شماره: 10
20 مقاله پژوهشی:سناریوهای تهدیدات امنیتی عربستان علیه جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 9، شماره: 32
21 مقاله پژوهشی:نگرش کیفی به تمدن اسلامی در هزاره جدید (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 9، شماره: 36
22 نقش گفتمان انقلاب اسلامی در هم افزایی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 6، شماره: 14
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تبیین الگوی حکمرانی خوب در مدیریت شهری (مطالعه موردی شهر تهران) (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
2 مدل ارزیابی تاثیرات اجتماعی سیاست های حمل و نقل و لجستیک در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
3 نقشه راه هوشمندسازی آماد و پشتیبانی در سازمان های دفاعی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری آماد و پشتیبانی دفاعی در گام دوم انقلاب اسلامی