جهانبخش سنجابی

 جهانبخش سنجابی رئیس پژوهشگاه استاندارد

جهانبخش سنجابی

Jahanbakhsh Sanjabi

رئیس پژوهشگاه استاندارد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.