ایمان بیگدلی

 ایمان بیگدلی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

ایمان بیگدلی

Iman Bigdeli

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.