دکتر سید حمیدرضا علوی

دکتر سید حمیدرضا علوی استاد بخش علوم تربیتی دانشگاه شهیدباهنر کرمان.

دکتر سید حمیدرضا علوی

Dr. Hamid Reza Alavi

استاد بخش علوم تربیتی دانشگاه شهیدباهنر کرمان.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استنباط های رهبری آموزشی مبتنی بر شناخت خدا وانسان در تفسیر المیزان علامه طباطبایی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 10، شماره: 39
2 انسان شناسی حافظ و دلالت های آن در تربیت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 26، شماره: 38
3 اهداف، اصول و روشهای تربیت عاطفه غم و شادی از منظر صحیفه علویه (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 7، شماره: 12
4 Comparative philosophy of education from the perspective of comenius and Abu Ali Sina (دریافت مقاله) مجله گام های توسعه در آموزش پزشکی دوره: 11، شماره: 3
5 Détermination du statut naturel de l’homme et de la femme dans leur relation mutuelle sur la base des versets relatifs à la création dans le Saint Coran (avec un aperçu sur la Bible) (دریافت مقاله) دوفصلنامه المصطفی (فرانسه) دوره: 3، شماره: 3
6 بررسی اثربخشی آموزش شادی با رویکرد اسلامی بر بهزیستی روان‌شناختی و جهت‌گیری مذهبی دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوره دوم شهر کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 2، شماره: 4
7 بررسی پیامدهای تربیتی تغییر و ثبات از دیدگاه نیچه و نقد آن بر اساس دیدگاه علامه طباطبایی(ره) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 23، شماره: 27
8 بررسی تطبیقی ویژگی ها و روابط معلم و شاگرد از دیدگاه امام محمد غزالی و توماس آکویناس (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 8، شماره: 13
9 بررسی رابطه میزان احساس شادی با نوع رفتار در دانشجویان مختلف دانشگاه های شهر کرمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 4، شماره: 9
10 بررسی رفتار دینی و عوامل مرتبط با آن در نوجوانان دبیرستان های کرمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 1، شماره: 2
11 بررسی شیوه های ارتباط اقناعی (استنباط از متون اسلامی و متون ادبیات پایداری) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 19، شماره: 42
12 بررسی میزان اثربخشی روش آموزش الفبای فارسی بر یادگیری دانش آموزان عقب مانده ذهنی با استفاده از علائم و محرک های خارجی (جایگاه سازی همراه با آوا) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 1، شماره: 1
13 بررسی میزان رفتار منطقی و اثر بخشی ارتباطات و رابطه بین آنها در اعضای هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 2
14 پاسخ به شبهه «نه به دین اجباری» با ترجمه ای تفسیری بر «لا اکراه فی الدین» و پیامدهای تربیتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی شبهه پژوهی مطالعات قرآنی دوره: 5، شماره: 8
15 پاسخ به شبهه «نه به دین اجباری» با ترجمه ای تفسیری بر «لا اکراه فی الدین» و پیامدهای تربیتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی شبهه پژوهی مطالعات قرآنی دوره: 5، شماره: 10
16 پژوهشی در باب توانایی خواندن قرآن در افراد کم توان ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم قرآنی دوره: 5، شماره: 20
17 تاثیر دیانت بر شادی دانش آموزان مدارس دخترانه مقاطع راهنمایی و دبیرستان ناحیه 2 شهر کرمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 4، شماره: 7
18 تحلیل محتوای کتاب‌های بخوانیم، بنویسیم، و هدیه‌های آسمان ابتدایی (تألیف‌های جدید) بر اساس مؤلفه‌های شادی از منظر اسلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 8، شماره: 14
19 تحلیل مفهومی واژه «عسر» در قرآن کریم به منظور تبیین هدف غایی و اهداف واسطی مرتبط با آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 9، شماره: 1
20 تربیت عقلانی (با توجه به آیات جزء بیست و هفتم قرآن کریم) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 6، شماره: 1
21 تصویر خداوند در اندیشه اشو: وجوه افتراق تعالیم او با آموزه های مولانا (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 10، شماره: 19
22 جایگاه سکوت در تعلیم و تربیت (با تاکید بر تعلیم و تربیت اسلامی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 1، شماره: 1
23 جسم، روح و نفس از دیدگاه امام محمد غزالی و توماس آکویناس (دریافت مقاله) مجله ادیان و عرفان دوره: 44، شماره: 1
24 شناخت شناسی در قرآن و دلالت های تربیتی آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 6، شماره: 14
25 طبیعت شناسی سعدی و دلالتهای آن در اهداف تربیت عقلانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 25، شماره: 36
26 عوامل مرتبط با اقامه نماز در دانش آموزان دبیرستان ها و دانشجویان دانشگاه های شهر کرمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 2، شماره: 3
27 عوامل موثر بر بدحجابی دختران دانشگاه شهید باهنر کرمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 2، شماره: 4
28 گونه شناسی کلام اندیشه گرا در آیات قرآن کریم و پیامدهای آن در تربیت (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث دوره: 9، شماره: 2
29 مبانی انسان شناختی هوش معنوی و اصول و روش های تربیتی مرتبط با آن از منظر مولانا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 30، شماره: 56
30 مبانی خدا شناسی مولانا و دلالت های آن در تربیت عاطفی (اصول و روش‌ها) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 28، شماره: 48
31 مقایسه تاثیر سبک های رهبری مدیران بر میزان تنیدگی کارکنان ادارات دولتی با توجه به نوع شخصیت آنان (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 6، شماره: 2
32 نگرش جوانان نسبت به خانواده (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 4، شماره: 6
33 نگرش و رفتار دینی دانشجویان دانشگاه شهید باهنرکرمان (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 3، شماره: 5
34 ویژگی های انسان تربیت یافته (فرهیخته) در بعد عاطفی از منظر قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 7، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی تربیت دینی دانش آموزان با نیازهای ویژه ذهنی در شهرهای جیرفت و عنبرآباد از دیدگاه والدین و معلمین آنان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرآیندهای تعلیم و تربیت
2 Burst out of the dead land by the help of spirituality: a case study of living with blindness and cancer (دریافت مقاله) سومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن
3 بررسی تطبیقی تربیت اخلاقی در مکاتب فلسفی یونان و مکتب فلسفی اسلام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
4 بررسی مبانی هستی شناسی، انسان شناسی و شناخت شناسی از منظر دو رویکرد غیردینی و دینی به معنویت با تأکید بر آراء اُشو و مولانا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دین,معنویت و کیفیت زندگی
5 بررسی نحوه تعامل ویژگی های زن و مرد در تربیت فرزند با تاکید بر دیدگاه اسلام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دین,معنویت و کیفیت زندگی
6 تحلیل هستی شناسی تربیت دختران از دیدگاه اهل بیت (علیهم السلام) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت دینی ،راهی به سوی تعالی
7 تعالی انسان و ارتقاء سلامت روان او از منظر جنبش های نوپدید معنوی و معنویت اسلامی با تأکید بر آراء اُشو و مولانا (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی
8 روش تدریس مدیریت درآموزش عالی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی
9 منابع معرفت در تربیت دینی سعدی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای جایگاه تربیت در شعر و ادب فارسی
10 نقش تربیتی طبیعت (تربیت عقلانی) از منظر سعدی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای جایگاه تربیت در شعر و ادب فارسی
11 نقش معرفت و اخلاق در بهداشت روانی با توجه به فلسفه تربیتی پیامبر اکرم (ص) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
12 هوشمعنوی و عوامل موثر در فرآیند رشد و تحول آن از منظر مولانا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دین، معنویت و کیفیت زندگی