رضا اخوان

 رضا اخوان استادیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

رضا اخوان

Reza Akhavan

استادیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمونهای مبتنی بر ویژگی کلیدی در ارزیابی دانشجویان علوم پزشکی: یک بررسی مروری (دریافت مقاله) دوفصلنامه افق توسعه آموزش علوم پزشکی دوره: 7، شماره: 2
2 Eight-year Study of Mycobacterium tuberculosis in Mashhad, Northeast of Iran (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 8، شماره: 2
3 Is Bedside Ultrasound a Reliable Method for Detecting Soft Tissue Foreign Bodies in Upper Extremity Penetrating Trauma Patients (دریافت مقاله) مجله بین المللی پزشکی رضوی دوره: 2، شماره: 4
4 برآورد زی توده چوبی اندام های هوایی کلن های صنوبر با استفاده از روابط آلومتریک (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 25، شماره: 2
5 بررسی و مقایسه فراوانی و الگوی پراکنش گونه های میوه ای در جنگل های مدیریت شده و مدیریت نشده (مطالعه موردی: جنگل های سری 7 نیرنگ- نوشهر) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 20، شماره: 3
6 پهنه بندی تراکم درختی جنگل های بلوط زاگرس به روش کریجینگ با استفاده از تصاویر ماهواره ای Worldview-2 برگرفته از پایگاه اطلاعاتی گوگل ارث (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 23، شماره: 4
7 تحلیل الگوی پراکنش و اجتماع پذیری درختان گونه های آندمیک در مراحل تحولی توده های طبیعی پارک جنگلی نور با استفاده از تابع K رایپلی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 24، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی مقدار زی توده هوایی گونه برودار Quercus brantii Lindl با استفاده از معادلات آلومتریک در زاگرس جنوبی شهرستان باشت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
2 اندازه گیری میزان ترسیب کربن گونه برودار (Quercus brantii Lindl.) در جنگل های زاگرس مرکزی (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار (با رویکرد فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری در منطقه ترشیز)
3 Mapping of forest infection with Loranthus europaeus in Zagros forests of Iran using Kriging method (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
4 برآورد ارزش اقتصادی مقدار ترسیب کربن اندام هوایی گونه برودار (Quercus brantii Lindl) و خاک در شهرستان باشت (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
5 برآورد مقدار زی توده، موجودی کربن و رویش زی توده گونه بادام (Amygdalus arabica) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
6 برآورد و مقایسه زمان مرگ ومیر کامبیوم درختان راش و ممروز با قطرهای مختلف بر اثر آتش سوزی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
7 بررسی الگوی مکانی و رقابت درون گونه ای بلندمازو با استفاده از تابع g در پارسل شاهد جنگل نکا (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
8 بررسی سینیتیکی و عملیاتی کاتالیستهای آهن و کبالت در تبدیل گاز سنتز به اتیلن و پروپیلن (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
9 بررسی شرایط رویش گونه فندق(Corylus avellana) در جهت های جغرافیایی مختلف در اکوسیستم های طبیعی(مطالعه موردی:جنگل های فندقلوی استان اردبیل) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
10 بررسی گونه های همراه فندق و رقابت گونه فندق با آنها (مطالعه موردی: جنگل های فندق لوی اردبیل) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل
11 پیش بینی تصادفات در بزرگراه های شهر تهران به کمک پردازش توزیع شده داده های سامانه های حمل و نقل هوشمند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تهران هوشمند
12 پیشبینی تصادفات در بزرگراه ها با پردازش توزیع شده داده های سامانه های حمل و نقل هوشمند (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی علوم و تکنولوژی با رویکرد توسعه پایدار
13 تعیین الگوی پراکنش مکانی برخی از گونه های میوه ای (آلوچه، انجیر و ازگیل) در جنگل های شمال کشور (مطالعه موردی: جنگل های سری 7 نیرنگ – نوشهر) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل
14 کاربرد ژئواستاتیستیک در جنگلکاریها (مطالعه موردی: جنگلکاری بنشکی رامسر) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل
15 مطالعه الگوی مکانی 3 گونه بلوط Quercus infectoria, Q. libani and Q. brantiiدر جنگلهای زاگرس شمالی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
16 مقایسه دو الگوریتم حداکثر احتمال و فاصله ماهالانوبیس در طبقه بندی داده ی ماهواره Worldview2 جهت پهنه بندی گونه ی Loranthus europaeus (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه