سید علی اصغر قریشی

 سید علی اصغر قریشی استاد تمام دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

سید علی اصغر قریشی

Seyed Ali Asghar Ghoreishi

استاد تمام دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 رفتار جذبی CO2 و CH4 در غشاهای پلیمری شیشه ای و توصیف تحلیلی مدل عدم تحرک جزیی (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 20، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استخراج نانوسلولز از زیست توده لیگنوسلولزی به روش شیمیایی- مکانیکی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی شیمی،پتروشیمی و نانو ایران
2 استفاده از باکتری ساکرومایسیس سرویسیا جهت تولید جریان و ولتاژ در پیل سوختی بیولوژیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی
3 اندازه گیری تجربی منحنی ولتاژ-جریان و ارائه یک مدل یک بعدی انتقال جرم برای پیلهای سوختی پلیمری ئیدروژنی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی
4 اندازه گیری منحنی پلاریزاسیون وارائه یک مدل نیمه تجربی برای تک پیل سوختی متانولی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
5 بررسی آزمایشگاهی تصفیه پذیری بیولوژیکی فاضلاب داروسازی در سیستم پیوسته (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
6 بررسی تاثیر افزایش غلظت پلیمر بر عملکرد غشای پلی سولفون برای جداسازی دی اکسیدکربن از متان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
7 بررسی تاثیر الکترود بر عملکرد پیل سوختی میکروبی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
8 بررسی تاثیر ph بر میزان حذف مس از محلول آبی با استفاده از نان کامپوزیت مغناطیسی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
9 بررسی تجربی اثر واسطه ها در سیستم صافی چکنده در فرایند نیتریفیکاسیون (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
10 بررسی تجربی جداسازی دی اکسید کربن ازگاز طبیعی با استفاده از نانولوله های کربنی چنددیواره (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
11 بررسی تجربی عملکرد های پیل سوختی میکروبی و مدل سازی آن برای توصیف بازدارندگی غلظت سوبسترا (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیو انرژی ایران (بیو ماس و بیو گاز)
12 بررسی تجربی و تئوریک جذب مقایسه ای گاز CO2 و H2 و مخلوط آنها روی نانولوله های کربنی چند دیواره (دریافت مقاله) سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک
13 بررسی تعادلی جذب سطحی نیکل (11) و آهن (11) توسط کربن فعال تهیه شده از سبوس برنج (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
14 بررسی تعادلی و سینتیکی جذب اهن II توسط جاذب کیتوسان در دمای ثابت (دریافت مقاله) اولین همایش فناوری های پالایش در محیط زیست
15 بررسی توان تولیدی در پیل سوختی میکروبی بوسیله اصلاح الکترود کاتد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی
16 بررسی جذب گاز CO2 برروی کربن فعال بدون عامل و عامل دار اسیدی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
17 بررسی حذف رنگ شیرابه زباله به روش پاسخ سطحی بوسیله کربن فعال (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نخستین همایش بین المللی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین
18 بررسی حذف رنگ شیرابه زباله توسط جاذب کربن فعال ساخته شده از پوست پسته (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی شیمی،پتروشیمی و نانو ایران
19 بررسی سنتز کربن فعال تولید شده توسط چوب ذرت به منظور ذخیره سازی هیدروژن (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی تحقیقات راهبردی درشیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران
20 بررسی سینتیک و ایزوترم تعادلی جذب ناپیوسته فنل توسط کربن فعال تولید شده از لجن فاضلاب کارخانه کاغذ سازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
21 بررسی سینتیکی و ترمودینامیکی جذب نیکل (11) و آهن (11) توسط کربن فعال تهیه شده از سبوس برنج (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
22 بررسی شرایط سنتز کربن فعال از پوست پسته و حذف COD از شیرابه زباله (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
23 بررسی نقش اکسید کننده ها بر عملکرد پیل سوختی میکروبی (دریافت مقاله) چهارمین همایش پیل سوختی
24 بهینه سازی شرایط فعال سازی سطح نانولوله های کربنی به منظور افزایش ذخیره سازی هیدروژن (دریافت مقاله) اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین
25 پیشبینی عملکرد جداسازی مخلوط گازهای الفینی/پارافینی به وسیله غشاءهای پلیمری با استفاده از تئوری جذب-نفوذ (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
26 تصفیه پساب آب پنیر با استفاده از غشای ترکیبی کربن فعال در بیوراکتور غشایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
27 تولید الکتریسیته در پیل سوختی میکروبی بدون واسطه با استفاده از سولفید به عنوان سوبسترا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی
28 تولید انرژی پاک و حذف سولفید در پیل سوختی میکروبی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
29 تولید بیو الکتریسیته در پیل سوختی استوانه ای بی واسطه با استفاده از فاضلاب به عنوان ماده تلقیحی (دریافت مقاله) دومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)
30 تولید بیواتانول سوختی جایگزین بنزین از دانه های جارو در بیوراکتور غشایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه انرژی پاک
31 تولید بیواتانول سوختی جایگزین بنزین از دانه های جارو و تعیین شرایط بهینه آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
32 تولید بیوالکتریسیته با استفاده از پیل سوختی میکروبی بدون غشا (دریافت مقاله) دومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)
33 تولید جاذب غربال مولکولی کربنی از ساقه سورگوم جارویی توسط رسوبدهی متانروی دهانه حفرات (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
34 تولید کربن فعال از سبوس برنج و بررسی تعادلی جذب گازهای متان و کربن دی اکسید (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
35 تولید کربن فعال با حفرات نانو از ساقه سورگوم جارویی جهت حذف آلاینده هایگازی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
36 جذب سطحی Cr(VI) توسط جاذب سنتز شده از لجن به روش فعال سازی شیمیایی ZnCl2 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
37 جذب سطحی فنل برروی کربن فعال پودری درمحیط آبی بررسی ایزوترم و سینتیک جذب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
38 حذف جیوه II ازمحیط آبی بااستفاده ازکربن فعال تولید شده با فعال سازکلریدروی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
39 حذف فلزات سنگین از پساب با استفاده از پلیمرهای زیستی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
40 خالص سازی نانو محصولات بیولوژیکی : بازیابی جذبی و سیستم دو فازی آبی برای نانو ذرات پروتئینی BSA و پلاسمید DNA (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
41 رفتار جذب CO2 و CH4 و توصیف تحلیلی مدل عدم تحرک جزئی در غشاهای پلیمری شیشه ای (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
42 سنتز جاذب کربن فعال از فاضلاب چوب و کاغذ و بهره گیری آن در حذف فنل از پساب های صنعتی در فرآیند ناپیوسته (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
43 سنتز چهارچوب زیولیتی ایمیدازولیت- 67 و بهینه کردن کردن برخی از پارامترهای موثر بر سنتز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
44 سنتز کربن فعال از پوست گردو و استفاده از آن برای جذب تعادلی کروم VI و آهن ll در یک سیستم ناپیوسته (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
45 سنتز و بررسی ساختار چارچوب آلی فلزی - 8 - ZIF به منظور حذف روغن از امولسیون روغن در آب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
46 سنتزوبررسی ساختاروعملکردCuBTCبرای جذب و ذخیره سازی هیدروژن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک
47 طراحی و ساخت یک سنسور جدید آلتراسونیک متانول جهت کاربرد در پیلهای سوختی متانولی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی
48 طراحی، ساخت و بهره برداری موفقیت آمیز تک سل پیل سوختی متانولی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
49 کاربرد کربن فعال به عنوان جاذب فلزات سنگین از محیط های آبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
50 متیل بلو به عنوان واسطه انتقال الکترون در پیل سوختی بیولوژیکی (دریافت مقاله) سومین همایش پیل سوختی ایران
51 مد لسازی فرآیند انتقال مخلوط های گازی از غشاءهای پلیمری شیشه ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
52 مد لسازی فرآیند رسوخ مخلوط های گازی از غشاءهای پلیمری شیشه ای توسط فرمولاسیو ن استفان- ماکسول (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
53 مدل انتقال چند جزئی برای فرایند آب زدایی از بخارات آلی با استفاده از غشاهای معدنی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
54 مدل سایز فرایند آب زدایی از بخارات آلی با استفاده از غشاهای پلیمری شیشه ای (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
55 مدلسازی تولید بیواتانول از گلوکز با استفاده از ساکارومایسس سرویسیا در بیوراکتورهای غشایی و سنتی پیوسته (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار
56 مدلسازی تولید بیواتانول در بیوراکتورهای سنتی و غشایی ناپیوسته با استفاده از ساکارومایسس سرویسیا (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
57 مدلسازی جداسازی ترکیب گازهای اولفینی / پارافینی به وسیله غشاهای پلیمری شیشه ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
58 مدلسازی جداسازی مایعات آلیفاتیک/آروماتیک توسط فرایند تراوش تبخیری با غشای پلیمری پلی اورتان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
59 مدلسازی جذب تعادلی بخار ترکیبات آلیفاتیک–آروماتیکدر غشاهای پلیمری شیشه ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک
60 مدلسازی فرآیند جداسازی غشائی الفینها از پارافینها بهکمک فرمولبندی استفان- ماکسول (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
61 مدلسازی فرآیند غشائی تراوشگازی بر اساسمقاومتهای سری به منظورحذف ترکیبات آلی فرارVOCs از مخلوط های گازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
62 مدلسازی فرایند ترکیبی هوادهی - تراوش بخار در پالایش ابهای الوده به VOC (دریافت مقاله) اولین همایش فناوری های پالایش در محیط زیست
63 مدلسازی فرایند جداسازی تراوش تبخیری بنزن / نرمال هگزان با غشای پلی اورتان (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های مهندسی شیمی و مواد
64 مدلسازی و شبیه سازی فرایند حذف ترکیبات آلی فرار(VOC’s) از آب در برجهای آکنده غیر همجهت (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
65 مروری بر شیرابه زباله و تصفیه فیزیکی-شیمیایی آن (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
66 مروری بر نقش عبور عرضی متانول در پیل سوختی متانولی (دریافت مقاله) سومین همایش پیل سوختی ایران
67 مطالعات سینتیکی و ترمودینامیکی جذب کروم (VI)و آهن (II)توسط کربن فعال سنتز شده از پوست گردو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
68 نانوسلولز: انواع، روشهای تولید، وضعیت فعلی و چشمانداز آینده (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
69 یک مدل انتقال جدید برای جداسازی دی اکسید کربن از گاز طبیعی به وسیله غشا پلیمری شیشه ای درفشار بالا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی