دکتر حامد نوروزی

دکتر حامد نوروزی دانشیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

دکتر حامد نوروزی

Dr. Hamed Nourozi

دانشیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 برخی عناصر گویشی در ساخت افعال متون دوره تکوین/ غلامحسین غلامحسین زاده، حامد نوروزی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 8، شماره: 18
2 بررسی برخی حروف اضافه در متون فارسی عبری (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 21، شماره: 75
3 بررسی تاریخی برخی تحولات آوایی رایج در پارسی خراسان جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 7، شماره: 3
4 بررسی تطبیقی و مقابله دو تصحیح از دیوان ولی دشت بیاضی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 6، شماره: 4
5 بررسی ضبط و خوانش لغات هزوارش (زند و پازند) در برهان قاطع (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات و تحقیقات ادبی دانشگاه خوارزمی دوره: 7، شماره: 18
6 بررسی معیارشدگی گویش بیرجند در دو قرن گذشته (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 9، شماره: 2
7 پژوهشی درباره تاثیر ترگوم ها (ترجمه آرامی عهد عتیق) بر ادبیات دینی فارسی- عبری علمی- پژوهشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 8، شماره: 14
8 پسوند " اک" در گویش بیرجند و سابقه ی آن در دوره ی میانه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 8، شماره: 4
9 تاثیرپذیری فرهنگ و گویش عربی عربخانه از فرهنگ و گویش های فارسی خراسان جنوبی (بررسی موردی: شباهت و تاثیرپذیری جمله های پرسشی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 16، شماره: 3
10 تداعی؛ ترفندی روایی- نمایشی برای متادرامِ گریز در تعزیه (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 11، شماره: 1
11 حق بر فهم قانون (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 84، شماره: 111
12 دال مرکزی در گفتمان سربداران خراسان؛ تحلیل گفتمان نامه شیخ حسن جوری به امیر محمدبیک (بر پایه نظریه لاک لائو و موفه) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 16، شماره: 1
13 ریشه شناسی چند لغت در ترجمه ای از عهد عتیق (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 3، شماره: 6
14 صرف مجدد تک صیغه های دوره میانه در دوره نو (یک تحول تاریخی زبان فارسی) (دریافت مقاله) مجله نثر پژوهی ادب فارسی دوره: 20، شماره: 41
15 قرض گیری فعل است و گونه های آن در گویش عرب سراب (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 26، شماره: 85
16 معرفی و بررسی برخی ویژگی های اسفار خمسه لندن (PL) «قدیمی ترین ترجمه تاریخ دار تورات به خط فارسی- عبری۱» (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 2، شماره: 2
17 منابع تاریخ ادبیات گویشی در ایران پس از اسلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 8، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تاثیر ورزش در یادگیری دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی
2 تغییر رویکرد فرهنگی از رویکرد اسطوره ای به اومانیستی (نمونه موردی: سریال آب پریا) (دریافت مقاله) همایش ملی آب، فرهنگ و پژوهش­های علوم انسانی