دکتر غفار زارعی

دکتر غفار زارعی هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر غفار زارعی

Dr. ghaffar zarei

هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 جایگاه داعش در امنیتی شدن سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و اعضای شورای همکاری خلیج-فارس در خاورمیانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 9، شماره: 2
2 ابعاد هویت ایرانی در فرآیند جهانی شدن(مطالعه موردی بعد اسلامیت) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست پژوهی ایرانی دوره: 5، شماره: 15
3 بررسی نظری دکترین مقاومت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی دوره: 12، شماره: 45
4 بررسی نقش شاخص های توسعه سیاسی بر پیروزی انقلاب اسلامی با استفاده از مدلswot (فرصت ها و تهدیدها) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره: 4، شماره: 9
5 بهبود مناسبات تهران-ریاض و پویش صلح هرمز (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 10، شماره: 1
6 پیشران های تربیتی و فرهنگی جهت شکل گیری تمدن نوین اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آینده پژوهی ایران دوره: 6، شماره: 1
7 تاثیر بسیج اساتید بر نخبه پروری سیاسی در جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: دانشگاه های شیراز) (دریافت مقاله) مجله پژوهشهای سیاسی و بین المللی دوره: 12، شماره: 46
8 تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر رفتار سیاسی شهروندان ایران(از سال۸۷-۹۷) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 2
9 تاثیر فرهنگ تعاملی نخبگان حزبی بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه دوره: 2، شماره: 2
10 تاثیر فرهنگ تعاملی نخبگان حزبی برقدرت نرم جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه دوره: 2، شماره: 1
11 تاثیر معلمان بر تقویت هویت سیاسی دانشآموزان با هدف دستیابی به توسعه پایدار در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 3، شماره: 4
12 تجزیه و تحلیل استراتژی های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در خاورمیانه با استفاده از مدل سوات (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست پژوهی ایرانی دوره: 9، شماره: 31
13 تحلیلی بر ابعاد جغرافیای سیاسی با تاکید بر هویت ملی در گفتمان انقلاب اسلامی از منظر اندیشه امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 4
14 تحلیلی بر نقش احزاب در توسعه سیاسی(مقایسه تطبیقی ایران و ترکیه) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 1
15 تشابه جنبش شیعی بحرین با مدل انقلاب اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه دوره: 2، شماره: 1
16 تشابه جنبش شیعی بحرین با مدل انقلاب اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه دوره: 2، شماره: 2
17 جنگ نرم رسانه ای و استراتژی امنیتی- سیاسی دولت ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه دوره: 2، شماره: 4
18 چالش ها و فرصت های جهانی شدن در تحقق اهداف فرهنگی انقلاب اسلامی ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات راهبردی در علوم انسانی و اسلامی دوره: 2، شماره: 12
19 راهبر تهدیدات نرم دشمن و تاثیر آن بر استحاله فرهنگی باتاکید بر رهنمودهای مقام معظم رهبری (دریافت مقاله) ماهنامه پژوهش ملل دوره: 3، شماره: 34
20 رسانه ها و تکنیک های عملیات روانی در سطح راهبردی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه دوره: 3، شماره: 3
21 شبکه های اجتماعی و درکی نوین از هویت انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی علوم سیاسی دوره: 14، شماره: 44
22 ضرورت تحول در هویت انقلاب اسلامی بر مبنای رویکرد ساختار- کارگزار با توجه به آراء آیت الله خامنه ای (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست پژوهی ایرانی دوره: 7، شماره: 23
23 فرهنگ راهبردی ایرانیان و محدودیت های دیپلماسی قهری واشنگتن علیه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 13، شماره: 48
24 فرهنگ سیاسی و دشواری های تحکیم دموکراسی در کره جنوبی و ایران (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست پژوهی ایرانی دوره: 5، شماره: 15
25 گذار انرژی و تاثیر آن بر امنیت دریانوردی در خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 11، شماره: 42
26 مقایسه تطبیقی توسعه در غرب و قانون اساسی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه دوره: 4، شماره: 1
27 نقد تمدن نوین غرب از منظر گفتمان انقلاب اسلامی با تاکید بر آراء حضرت آیت الله خامنه ای(مدظله العالی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات دفاع مقدس دوره: 7، شماره: 1
28 نقش رسانه ها در مشارکت سیاسی و چگونگی کاربرد تکنیک های رسانه ای در مدیریت افکار عمومی(مقایسه مشارکت سیاسی در ایران و غرب) (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ، سیاست و رسانه دوره: 3، شماره: 2
29 واکاوی شکل‌گیری داعش از منظر تروریسم پسامدرن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 8، شماره: 4
30 هویتبخشی انقلاب اسلامی ایران به محور مقاومت اسلامی (مطالعه موردی: حزبالله لبنان) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست پژوهی ایرانی دوره: 8، شماره: 27
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اهمیت فضای کسب و کار و بخش خصوصی در اقتصاد اخل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها
2 تأثیر رسانه های گروهی بر همبستگی سیاسی نخبگان حزبی (مطالعه موردی ایران) (دریافت مقاله) پنجمین همایش مجازی بین‌المللی تحولات جدید ایران و جهان
3 تأثیر کارکردهای انتخاباتی - آموزشی احزاب سیاسی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش مجازی بین‌المللی تحولات جدید ایران و جهان
4 توسعه سیاسی از منظر نخبگان اصلاح طلب و اصولگرا مطالعه موردی: ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
5 روند اصلاحات سیاسی در ایران (دریافت مقاله) همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی
6 مقایسه سیاست های ترکیه و عربستان بر امنیت پایدار خاورمیانه (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع علوم سیاسی ایران
7 نقش رسانه ها در مدیرت بحران ها و منازعات بین المللی قرن بیستم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
8 نقش رسانه ها در مشارکت سیاسی و چگونگی کاربرد تکنیک های رسانه ای در مدیریت افکار عمومی(مقایسه مشارکت سیاسی در ایران و غرب) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین‌المللی مدیریت رسانه
9 نقش رسانه های گروهی در نهادینگی حماسه سیاسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
10 نقش طبقه بازار در تحولات سیاسی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهش‌های نوین و مدیریت دانش در علوم انسانی
11 نقش فرهنگ تعاملی اقوام ایرانی در تقویت قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی
12 نقش فرهنگ نخبگان حزبی در توسعه سیاسی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) هفتمین همایش مجازی بین‌المللی تحولات جدید ایران و جهان
13 نقش مطبوعات در توسعه سیاسی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی:دولت تدبیر و امید) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی