دکتر عباسعلی علی اکبری بیدختی

دکتر عباسعلی علی اکبری بیدختی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

دکتر عباسعلی علی اکبری بیدختی

Dr. AbbasAli Ali Akbari Bidokhti

موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An analytical and field study on influence of breakwaters on beach morphological evolution: a case study (Astara Port) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی سواحل، فراسواحل و محیط زیست دوره: 4، شماره: 3
2 آثار جزیره گرمایی و شهرنشینی روی وضع هوا و اقلیم محلی در کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 32، شماره: 39
3 اثر گازهای جوی سه اتمی بر تراز تابشی در منطقه کویری مرکز ایران (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 37، شماره: 3
4 اثرات واداشت های جوی بر ساختار لایه ترموکلاین در دریای خزر (دریافت مقاله) دوفصلنامه هیدروفیزیک دوره: 2، شماره: 1
5 ارزیابی عددی تاثیرات توسعه کمربند سبز بر هواشناسی محلی و کیفیت هوا در کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 45، شماره: 3
6 ارزیابی و تحلیل توان گرادیان شوری در مصب رودخانه اروند بر پایه روش الکترودیالیز معکوس (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی دوره: 3، شماره: 4
7 استفاده از الگوکاوی در شناسایی خودکار پیچک های میان مقیاس در خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه دریا فنون دوره: 8، شماره: 4
8 استفاده از نقشه های خودسازماندهی برای بررسی نتایج دمای آب مدل FVCOM در خلیج چابهار (دریافت مقاله) فصلنامه دریا فنون دوره: 9، شماره: 1
9 الگوهای گردش جو بارش های تابستانه جنوب شرق ایران در ماه ژوئیه ۱۹۹۴ (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 37، شماره: 3
10 Investigation of the effects of rubble mound structures on coastal bed profile over the Southern Coasts of Caspian Sea (Field study: Astara Port) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی سواحل، فراسواحل و محیط زیست دوره: 8، شماره: 4
11 Modeling of wind driven waves and estimation of wave energy in Chabahar Bay (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی سواحل، فراسواحل و محیط زیست دوره: 6، شماره: 1
12 Modeling of wind driven waves and estimation of wave energy in Chabahar Bay (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی سواحل، فراسواحل و محیط زیست دوره: 5، شماره: 1
13 On the Relation Between the Large-Scale Tropospheric Circulation and Air Quality in Tehran (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 43، شماره: 4
14 Some Physical Properties of Mesoscale Eddies in the Caspian Sea Basins Based on Numerical Simulations (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 47، شماره: 4
15 Study of surface fluxes over the Northern Indian Ocean Seas (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی سواحل، فراسواحل و محیط زیست دوره: 8، شماره: 2
16 بررسی آلاینده ازن سطحی در شهر تهران طی دوره سال های (۲۰۰۸-۲۰۱۱) (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 39، شماره: 3
17 بررسی ابعاد هندسی ریپل های رسوبی با استفاده از مدل فیزیکی و اصلاح ضرایب روابط تجربی موجود (دریافت مقاله) فصلنامه دریا فنون دوره: 4، شماره: 1
18 بررسی اثر جریان نفوذی روی افت و خیزهای سیگنال آکوستیکی در آزمایشگاه (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 39، شماره: 3
19 بررسی اثرات مکش و پس زنی دیواره کانال وجداره ها بر فرایند طراحی ایمن کانالهای کشتیرانی به کمک تست مدل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 15، شماره: 60
20 بررسی ارتباط بین آلودگی هوا و آذرخش در طی رخدادهای توفان تندری سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ در شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 47، شماره: 2
21 بررسی پارامترسازی عمق لایه پایدار شبانه و تاثیر آن در آلودگی هوای یک منطقه شهری با توپوگرافی پیچیده (تهران) (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 38، شماره: 4
22 بررسی تجربی تاثیر ذرات آب دوست بر تعدیل مه (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 45، شماره: 2
23 بررسی تحلیل طیفی متقابل جریانات زیرسطحی در تنگه ی هرمز (دریافت مقاله) دوفصلنامه هیدروفیزیک دوره: 1، شماره: 1
24 بررسی تغییرات بلند مدت جت سطوح پایین روی دشت کویر (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 45، شماره: 3
25 بررسی تغییرات ریخت پویایی مصبهای جزرومدی مطلوب تحت اثر توام جزر و مد و امواج عمود بر ساحل با استفاده از شبیه سازی عددی (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 5، شماره: 14
26 بررسی تغییرات شبانه روزی و فصلی باد و دمای هوا و آلاینده های CO و PM۱۰ در لایه ی سطحی جو شهر تهران (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 1، شماره: 1
27 بررسی تغییرات فضایی- زمانی ابرناکی بر پایه ویژگی های جغرافیایی و داده های سنجش از دور در ایران (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 44، شماره: 1
28 بررسی تغییرات مکانی ساختار لایه ای در جریان های تبادلی شناوری میان خلیج فارس و دریای عمان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 14، شماره: 56
29 بررسی توزیع مکانی زمانی آلاینده های هوا در شهر تهران برای ماه های سرد سال های ۲۰۱۳-۲۰۱۱ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 16، شماره: 5
30 بررسی توزیع مکانی عمق لایه آمیخته جو شهری تهران با استفاده از شبیه سازی عددی در دو مطالعه موردی (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 43، شماره: 3
31 بررسی جریان های محلی روی تهران با استفاده از مدل میان مقیاس WRF و شرایط جوی ایده آل (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 11، شماره: 2
32 بررسی جریان های محلی روی تهران با استفاده از یک مدل شهری تک لایه ای جفت شده با مدل میان مقیاس WRF در حضور شرایط جوی ایده آل (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 38، شماره: 4
33 بررسی روند تغییرات توپوگرافی دینامیکی تراز آب دریای خزر و اثر آن بر روی تغییرات خط ساحلی ایران با استفاده از داده های ارتفاع سنجی ماهواره ای (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 29، شماره: 115
34 بررسی ساختار پلوم پساب یک آب شیرین کن در عمق های مختلف به روش عددی در آب های ساحلی دریای خزر (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 49، شماره: 1
35 بررسی شکل گیری امواج کوهستان (امواج بادپناه) بر فراز رشته کوه های زاگرس و تلاطم هوای صاف (CAT) ناشی از آن (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 43، شماره: 2
36 بررسی طرحواره های پارامترسازی همرفت کومه ای در مدل های بزرگ و میان مقیاس (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 36، شماره: 1
37 بررسی عددی تحول ابر همرفتی با استفاده از مدل ابر یک بعدی کج وابسته به زمان صریح ( ) (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 35، شماره: 3
38 بررسی نقش متغیرهای پیش بین در تخمین دمای هوا در ماه های ژانویه و ژوئیه در طبقات پوشش اراضی مختلف (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 45، شماره: 1
39 بررسی نوسان عمق لایه آمیخته جو شهری تهران با استفاده از مدل MM۵ و عوامل موثر در آن (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 35، شماره: 2
40 بررسی وضعیت NO۲ تروپوسفری ایران طی سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۲ (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 40، شماره: 1
41 بررسی وقوع و گسترش کشند قرمز در خلیج فارس و دریای عمان با تحلیل داده های سنجنده MODIS (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 9، شماره: 3
42 به کارگیری مدل تابشی فرارفتی برای برآورد سرمایش شبانه در یک حوضه محصور به توپوگرافی (حوضه رفسنجان) (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 39، شماره: 2
43 پیش نشانگرهای گرمایی لرزه ای احتمالی حاشیه غرب صفحه لوت ایران- منطقه کرمان (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 38، شماره: 2
44 تاثیر پایداری ستون آب دریا بر دینامیک حرکت و ارتفاع نفوذ پلومهای نفتی رها شده از بستر (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 15، شماره: 29
45 تاثیر جدیدترین داده های بازتحلیل مدل ECMWF بر تغییرات دمای سطحی آب دریای خزر (دریافت مقاله) دوفصلنامه هیدروفیزیک دوره: 7، شماره: 2
46 تحلیل تغییرپذیری زمانی ازن سطحی اندازه گیری شده در ایستگاه موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 48، شماره: 3
47 تحلیل سینوپتیکی الگوهای گردشی بارش های موسمی جولای ۱۹۹۴ در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 7، شماره: 5
48 تحلیل وضعیت بلندمدت آلاینده های اصلی و تعیین دوره های آلودگی هوا در کلان شهر تهران (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 46، شماره: 2
49 چرخابه ها (Eddies) در خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 3، شماره: 3
50 حل عددی شکل پایستار معادلات تراکم پذیر دوبعدی و غیرهیدروستاتیک جو با استفاده از روش مک کورمک مرتبه دوم (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 37، شماره: 2
51 حل عددی مسئله تنظیم راسبی غیرخطی ناپایای دوبعدی با استفاده از روش فشرده مک کورمک مرتبه چهارم (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 36، شماره: 3
52 شبیه سازی آکوستیکی انتشار امواج صوتی درلایه سطحی از تنگه هرمز توسط معادلادت سهموی و مدل RAMGEO (دریافت مقاله) فصلنامه دریا فنون دوره: 8، شماره: 3
53 شبیه سازی جبهه ترموهالاینی جریان خروجی خلیج فارس در دریای عمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه هیدروفیزیک دوره: 4، شماره: 1
54 شبیه سازی سه بعدی داده های اندازه گیری دریای عمان در اواخر زمستان ۲۰۰۵ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 13، شماره: 3
55 شبیه سازی عددی جریان های ساحلی ناشی از باد در سواحل بندر آستارا (دریافت مقاله) نشریه هواشناسی و علوم جو دوره: 2، شماره: 3
56 شبیه سازی عددی جریان های فروشیب در محیط چینه بندی شده یکنواخت محدود (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 37، شماره: 3
57 شبیه سازی گردش و اثر پیچک های میان مقیاس اقیانوسی بر پروفایلهای سرعت صوت در خلیج فارس توسط مدل ROMS (دریافت مقاله) فصلنامه دریا فنون دوره: 6، شماره: 3
58 صحتسنجی ماسک ابر سنجنده مادیس با معرفی ماسک ابر ناحیه ای براساس داده های سنجنده AVHRR (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 51، شماره: 3
59 محاسبه عددی عدد پرانتل در لایه بندی ستون آب تنگه هرمز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 16، شماره: 3
60 محاسبه نرخ انتقال رسوبات هم اندازه کرانه راستا در مناطق ساحلی با استفاده از نظریه نیمه خودسانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه هیدروفیزیک دوره: 6، شماره: 2
61 مسیر یابی رخداد گرد و غبار در نواحی غرب و جنوب غرب ایران (سپتامبر ۲۰۰۸) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 12، شماره: 1
62 مطالعه آزمایشگاهی اثرات سطح بر روی افت و خیزهای سیگنال اکوستیکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه هیدروفیزیک دوره: 8، شماره: 2
63 مطالعه آزمایشگاهی امواج درونی ناشی از حرکت یک جسم استوانه ای در یک شاره چینه بندی شده (دریافت مقاله) دوفصلنامه هیدروفیزیک دوره: 3، شماره: 1
64 مطالعه اثر متقابل دمای سطحی آب دریا برسرعت باد سطحی با استفاده ازداده های میدانی وماهواره ای درخزرجنوبی استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 25، شماره: 97
65 مطالعه پیچک‌های میان مقیاس تحت تاثیر جریان‌های ساحلی در خلیج فارس و نقش آن در اقلیم منطقه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 12، شماره: 46
66 مطالعه تغییرپذیری پارامترهای فیزیکی(دما و شوری) آب های خلیج فارس ناشی از تغییرات اقلیم با استفاده از یک مدل سازی عددی و برخی داده های اندازه گیری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 31، شماره: 1
67 مطالعه جت‌های ساحلی خلیج فارس تحت تاثیر ترموکلاین با استفاده از شبیه سازی عددی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 15، شماره: 30
68 مطالعه جریان جزرومدی و جریان باقیمانده در خلیج فارس (دریافت مقاله) دوفصلنامه هیدروفیزیک دوره: 6، شماره: 2
69 مطالعه ساختار لایه ای خلیج فارس به خلیج عمان و تاثیر آن بر روی انتشار صوت با چشمه های آکوستیکی نزدیک جریان نفوذی در فصل بهار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 12، شماره: 4
70 مطالعه ضریب پخشی پیچک های میان مقیاس در خلیج فارس (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 20، شماره: 1
71 مطالعه عددی موردی تغییرات زمانی-مکانی غلظت های سطحی دی اکسید نیتروژن و ازون در تهران با استفاده از مدل WRF-Chem (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 49، شماره: 2
72 مطالعه گردش های بزرگ مقیاس تابستانی و ساختار لایه مرزی جوی در روزهای همراه با گرد و خاک در جنوب شرق ایران (۲۰۱۶-۱۹۸۷) (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 46، شماره: 2
73 مطالعه ی کیفیت هوا در مناطق غرب و جنوب غرب کشور براساس محصولات ضخامت نوری سنجنده ی MODIS (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 1
74 مطالعۀ تجربی طیف امواج درونی ناشی از حرکت یک مدل هیدروفویل شکل در یک شارۀ چینه‌بندی شده (دریافت مقاله) دوفصلنامه هیدروفیزیک دوره: 5، شماره: 2
75 مطالعۀ تغییرات فصلی جریان‌های سطحی اقیانوس هند شمالی با استفاده از داده‌های باد و ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه هیدروفیزیک دوره: 5، شماره: 1
76 مقایسه طرحواره های گسیل گردوخاک در برآورد شار قائم آن در نواحی چشمه ای ایران (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 40، شماره: 1
77 نقش اثر اصطکاک بستر بر تغییرپذیری جبهه شوری‌ در خلیج ‌فارس (دریافت مقاله) دوفصلنامه هیدروفیزیک دوره: 4، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Aerosol optical properties and radiative forcing over Zanjan (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار
2 An investigation of the effect of urban smoke particles on the cold clouds snow crystals precipitation (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
3 ASSESSING THE AREAS WITH HIGHER PROBABILITY OF BEING AFFECTED BY CONTAMINATION RELEASE, CASE STUDY: PERSIAN GULF (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
4 اثر امواج داخلی روی جریانهای تبادلی بین دو حوضچه دریایی و ایجاد ساختار لایه ای (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
5 اثرهای آلودگی شهری بر بلورهای یخ بارش برف (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
6 ارائه رابطه ای جدید برای پیش بینی ارتفاع ریپل های رسوبی بستر (دریافت مقاله) هفدهمین همایش صنایع دریایی
7 ارزیابی افزایش بارش از طریق فن آوری باروری ابرها (با استفاده از یونیزاسیون و یدید نقره) (دریافت مقاله) همایش بین المللی تغییر اقلیم، پیامدها،سازگاری و تعدیل
8 ارزیابی مقایسه ای هسته دینامیکی مدل های گردش لی هیدروستاتیک بوسینسک و نابوسینسک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)
9 اقلیم شناسی رخدادهای توفان گردوخاک در فصل تابستان در استان سیستان و بلوچستان در دوره 30 ساله 2016-1987 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
10 امکان سنجی استفاده از هالوفیل ها برای زیست پالایی آلودگی های نفتی آبهای خلیج فارس با کمک داده های اقیانوس شناسی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی نفت،گاز،پتروشیمی و HSE
11 امواج ناشی از طوفانهای حاره ای در سواحل چابهار (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
12 ENTRAINMENT IN AN OUTLOW GRAVITY CURRENT FROM A SEMI-ENCLOSED SEA (THE PERSIAN GULF) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
13 THE CABBELING INSTABILITY IN THE HIGH LATITUDE SEA AND ITS IMPLICATIONS TO THE IRANIAN SEA (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
14 بررسی آزمایشگاهی اثر کربن سیاه و سولفات در تشکیل و تغییرات ابر گرم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
15 بررسی آزمایشگاهی افت و خیزیهای سیگنال آکوستیکی حاصل ازپراکندگی موج منظم در کانال آب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
16 بررسی آزمایشگاهی تأثیر امواج آکوستیکی بر ابر گرم (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری فیزیک و کاربردهای آن
17 بررسی اثر ساختار ریز تغییرات قائم محیط بر روی انتشار صوت در دریای عمان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری فیزیک و کاربردهای آن
18 بررسی ارتباط بسامد رخداد کم فشارها و پرفشارهای سطحی با کیفیت هوای منطقه شهری تهران بر مبنای عامل دید افقی برای دوره 2008-1958 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
19 بررسی ارتباط بسامد رخداد کم فشارها و پرفشارهای سطحی با کیفیت هوای منطقه شهری تهران برمبنای عامل دید افقی برای دوره 2008-1908 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
20 بررسی ارتباط غلظت هواویزهای جو و میدان دید افقی در منطقه شهری تهران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
21 بررسی ازن سطحی و اثر پایداری لایه سطحی جو روی تغییرات آن در تهران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری فیزیک و کاربردهای آن
22 بررسی استحصال انرژی جزر و مد در سه منطقه شمالی خلیج فارس (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا
23 بررسی اعمال روابط متفاوت ضریب درگ درعمل کرد پیش بینی جریان توسط یک مدل عددی درمنطقه ی شمالی خلیج فارس (دریافت مقاله) هفدهمین همایش صنایع دریایی
24 بررسی الگوی جریان و انتقال رسوب در مصب ها تحت اثر امواج عمود بر ساحل با استفاده از مدل عددی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش صنایع دریایی
25 بررسی الگوی جریانهای برگشتی تخت تاثیر ارتفاع امواج با مدلسازی عددی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
26 بررسی انتقال ماسه بادی در منطقه سمنان بر اساس شرایط هواشناختی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری فیزیک و کاربردهای آن
27 بررسی پدیده کشند قرمز در خلیج فارس و دریای عمان با نرم افزار یک بعدیPROBE 1 (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
28 بررسی تاثیر آلودگی ذرات معلق جوی بر تابش خورشیدی رسیده به سطح زمین در ایستگاه موسسه ژیوفیزیک تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
29 بررسی تاثیر تغییرات دما در روند شکوفایی جلبکی در حوزه خلیج فارس و دریای عمان بااستفاده از دادههای سنجش از دور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
30 بررسی تاثیر سرعت و جهت باد بر شرایط تهویه و میزان تمرکز آلاینده ها در دالان های خیابانی با استفاده از مدل خرد اقلیم ENVI - met نمونه موردی: تقاطع خیابان های ولیعصر و طالقانی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
31 بررسی تاثیر سرعت و جهت باد بر شرایط تهویه و میزان تمرکز آلاینده ها در دالان های خیابانی با استفاده از مدل خرد اقلیم ENVI-met نمونه موردی: تقاطع خیابان های ولیعصر و طالقانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
32 بررسی تاثیر کاربست راه حل های طراحی شهری در کاهش تمرکز آلاینده ها در دالان های خیابانی 1 با استفاده از مدل خرد اقلیمENVI-met (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
33 بررسی تاثیر کاربست راهحلهای طراحی شهری در کاهش تمرکز آلایندهها در دالانهایخیابانی با استفاده از مدل خرد اقلیم ENVI-met (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
34 بررسی تغییرات ذرات معلق PM2/5 و PM10 جوی شهر تهران در سالهای اخیر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
35 بررسی تغییرات زمانی مکانی آلاینده SO2 و عوامل هواشناسی مؤثر بر آن در شهر تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
36 بررسی تغییرات فصلی ازن تروپوسفری و سهم آن از ازن کلی جو در ایستگاه موسسه ژئوفیزیک تهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
37 بررسی تغییرپذیری فصلی اُزن و NO2 وردسپهری منطقه خلیج فارس طی سال‌های 2010-2005 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
38 بررسی توزیع مکانی ارتفاع لایه مرزی جو و ارتباط آن با کیفیت هوا در منطقه تهران بااستفاده از شبیه سازی عددی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
39 بررسی توزیع مکانی ارتفاع لایهمرزی جو و ارتباط آن با کیفیت هوا در منطقه تهران بااستفاده از شبیه سازی عددی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
40 بررسی توزیع مکانی زمانی شاخص هوایز در منطقه خاورمیانه طی سال 2009 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
41 بررسی جبهه ترموهالاینی وهمرفت پخش دوگانه درآب های خروجی خلیج فارس (دریافت مقاله) هفدهمین همایش صنایع دریایی
42 بررسی جریان گرانی آب عمیق در روی تنگه آبشوران در دریای خزربه کمک یک مدل دینامیکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس
43 بررسی جریان های جزر و مدی با استفاده از مدل مایک 21 در اطراف جزیره سیری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس
44 بررسی جریانهای محلی روی تهران با استفاده از مدل شهری تک‌لایه‌ای جفت شده با مدل میان مقیاس WRF در حضور شرایط جوی ایده‌آل (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
45 بررسی جزئیات فیزیکی طرحواره های پارامتره سازی تابش در مدل MM5 (دریافت مقاله) ششمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا
46 بررسی چشمه های گسیل اجزاء مختلف هواویز در منطقه ایران با استفاده از AeroCom (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
47 بررسی رابطه پارامترهای هواشناختی با زلزله در گستره البرز و احتمال استفاده از آن به عنوان یک پیش نشانگر (دریافت مقاله) اولین همایش پیش نشانگرهای زلزله
48 بررسی رابطه پارامترهای هواشناختی با زلزله در گستره البرز و احتمال استفاده ازآن به عنوان یک پیش نشانگر (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
49 بررسی روند تغییرات بلندمدت آلودگی هوا و عوامل هواشناسی مؤثر بر آن در شهر تهران (طی دوره ۱۰ ساله) (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی هوا
50 بررسی روند تغییرات بلندمدت شاخص هواویز ماهواره ای در شهر تهران ومقایسه آن با غلظت ذرات معلق طی دوره سالهای 2004تا2014 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
51 بررسی رویداد طوفان گرد و خاک روز 5جولای 2009 در منطقه خاورمیانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
52 بررسی شاخص های آلودگی هوا در شهر تهران طی دوره سه ساله ۱۳۹۰-۱۳۸۸ (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی هوا
53 بررسی شرایط تشکیل جریانهای شکافنده و مشخصه های آنها در سواحل مازندران (حد فاصل نور و بابلسر) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
54 بررسی شرایط تشکیل جریانهای شکافنده و مشخصه های آنها درسواحل مازندران درفصل تابستان (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش صنایع دریایی
55 بررسی عملکرد دوطرحواره بستار تلاطمی در مدل سازی عددی هیدرودینامیک یک حوضه نیمه بسته (خلیج فارس) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)
56 بررسی عوامل هواشناسی موثر بر تغییرات آلاینده ازون سطح زمین طی فصل گرم در شهر تهران (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
57 بررسی کربن سیاه هوای شهر تهران طی فصل بهار، تابستان و پاییز 96 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
58 بررسی ناپایداری در لایه سطحی دریایی و تاثیر آن بر ارتفاع امواج (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس
59 بررسی نقش رطوبت درتعیین تراز تابشی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
60 بررسی نوسان های جریان خروجی خلیج فارس براساس یک مدل تحلیلی(فصل زمستان) (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی جامع محیط زیست
61 بررسی و پیش بینی تغییرات تراز دریا با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در سواحل شمالی خلیج فارس (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
62 بررسی و پیش بینی تغییرات تراز دریا با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی در سواحل بندرعباس (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش صنایع دریایی
63 بررسی ویژگی های فیزیکی ساختارلایه ای در دریای عمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس
64 بررسی یک توفان منتخب گرد و غبار در دوره ۲۰۰۰-2009 (توفان ۱-17سپتامبر ۲۰۰8) (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی هوا
65 برهمکنش امواج درونی ایجاد شده در مرز یک شاره چنیه بندی شده شاره اختلاطی با تلاطم نزدیک مرز (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
66 پیش بینی عددی تلاطم هوای صاف در شمالغرب ایران (مسیر پروازی تهران ارومیه) با استفاده از مدل میان مقیاس WRF (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
67 پیش نشانگرهای گرمایی لرزه ای احتمالی حاشیه غرب صفحه لوت ایران- منطقه کرمان (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
68 تاثیر آلاینده ذرات معلق جوی بر آلاینده ازون سطحی جو شهر تهران (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
69 تاثیر احتراق مواد آتش زا در شب آخرین چهارشنبه سال بر غلظت آلاینده های جوی شهر تهران (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
70 تاثیر پیچک های میان مقیاس بر اختلاط افقی در خلیج فارس (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش صنایع دریایی
71 تاثیر تعطیلات آخر هفته بر کاهش غلظت آلاینده های جوی شهر تهران طی فصل گرم سال (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
72 تاثیر تعطیلی ویروس کووید- ۱۹ بر غلظت آلاینده های جوی شهر تهران (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
73 تاثیر جریان های ساحلی و پیچک های میان مقیاس در تغییرات زیست محیطی خلیج فارس (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
74 تاثیر لایه بندی ستون آب دریا بر دینامیک حرکت پلوم آلاینده ناشی از نشت نفت از بستر (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
75 تأثیر شرایط مختلف هواشناسی روی تغییرات تمرکز آلاینده های شهر تهران (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
76 تحلیل زمانی و مکانی پدیده شکوفایی جلبکی در بازه زمانی 4 ساله برای منطقه خلیج فارس با استفاده از تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش علوم و فنون دریایی
77 تخمین بودجه گرمایی، شوری وشناوری جریان ورودی به خلیج فارس از تنگه هرمز (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش صنایع دریایی
78 تعیین غلظت آلاینده های معلق جو (PM) با بهره گیری از داده های سنجش از دور اپتیکی و هواشناختی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
79 تعیین غلظت آلاینده های معلق جو (PM10) با بهره گیری از داده های سنجش از دور اپتیکی و هواشناختی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
80 تغییرات زاویه ترنر متاثر از جریان سطحی ورودی از تنگه هرمز (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس دینامیک شاره ها
81 حل عددی شکل پایستار معادلات تراک مپذیر دوبعدی و غیرهیدروستاتیک جو با استفاده از روش فشرده مک کور مک مرتبه چهارم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
82 شبیه سازی ایده آل صاعقه درون ابر تندری (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)
83 شبیه سازی جریان های ساحلی خلیج فارس و تاثیر آن در انتشار آلودگی (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
84 شبیه سازی عددی تولید امواج گرانی درونی با واداشت شناوری در محیط چینه بندی شده یکنواخت محدود (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1386
85 شبیه سازی عددی گردش های عمیق دریای خزر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت ها و چالش های پیش روی دریای خزر (با تکیه بر رژیم حقوقی، سیاسی و امنیتی، شیلات و محیط زیست، اقتصادی)
86 شبیه سازی عددی گسترش بارش بوسیله یک مدل یک بعدی ابر کومه ای (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
87 شبیه سازی عددی مشخصه های اقیانوس شناسی و هواشناسی دریایی خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از مدل جفت شده WRF و ROMS (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس
88 شبیه سازی فیزیکی آزمایشگاهی جریان چگال به دام افتاده در محیط چینه بندی چگالی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
89 شبیه سازی لایه مرزی اکمن بر اساس یک مدل بستار مرتبه دوم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
90 شبیه سازی مقایسهای امواج ناشی از باد دریای خزر با داده های ERA۵ وERA-Interim (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
91 مدل سازی سه بعدی جریانات دریای خزر تحت تاثیر نیروی باد (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری فیزیک و کاربردهای آن
92 مدل سازی عددی توده ی آب چگال خزر شمالی با استفاده از مدل HYCOM (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
93 مدل سازی گسیل غبار در ایران بااستفاده از طرحواره های گسیل MBA و شائو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
94 مدل عددی برای پیش بینی طوفان های شن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرسایش بادی
95 مشاهده ساختار تلاطمی لایه سطحی جود در شرایط پایدار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس دینامیک شاره ها
96 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر ذرات خاکرس دشت کویر بر سپیدایی ابر و بارش (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گرد و غبار
97 مطالعه اثر اقلیمی جزیره گرمایی تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
98 مطالعه اثر کوه و پوشش گیاهی سطح بر نسیم دریا در سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از مدل WRF (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
99 مطالعه ای بر ارتباط عمق لایه مرزی جو شهر تهران با غلظت آلاینده های جوی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
100 مطالعه ای بر ارتباط عمق لایه مرزی جو شهر تهران با غلظت آلاینده های جوی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
101 مطالعه روند گرمایشزمین با بررسی تغییرات دمای سطحی در خلیج فارس و دریای عمان (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
102 مطالعه ساختار لایه ای وپایداری در دریای خزر (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)
103 مطالعه عددی ساختار نفوذی جریان خروجی خلیج فارس در دریای عمان (دریافت مقاله) هجدهمین همایش صنایع دریایی
104 مطالعه عددی گردش در خلیج فارس با تاکید بر ساختار جبهه ای بین آب های ورودی و خروجی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس
105 مطالعه عددی موردی تغییرات مکانی و زمانی اکسیدهای نیتروژن و آزون درمنطقه تهران (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
106 مطالعه لایه اکمن به دام افتاده در بستر سواحل غرب تنگه هرمز (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش صنایع دریایی
107 مطالعه لایه مرزی روزانه جوشهری با استفاده از مشاهدات مستقیم و یک مدل پیش بینی عددی میان مقیاس (دریافت مقاله) ششمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا
108 مطالعه موردی نیمرخ های بی بعد دما و سرعت باد در منطقه کویر مرکزی ایران (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
109 مطالعه موردی و شیبه سازی جزیره گرمایی تهران (دریافت مقاله) چهارمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا
110 مطالعه میدانی تغییرات فصلی ویژگیهای فیزیکی ستون آب درخزرجنوبی (دریافت مقاله) هفدهمین همایش صنایع دریایی
111 مطالعه نقش رشته کوه البرز بر سامانه های همدیدی در دشت کویر با استفاده از مدل میان مقیاس MM5 (دریافت مقاله) ششمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا
112 مطالعه نوسان های جریان خروجی خلیج فارس با یک مدل تحلیلی ( فصل تابستان ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب، انسان و زمین
113 مطالعه و بررسی انواع جریان های برگشتی در سواحل استان مازندران اط طریق محاسبه شدت نیروی واداشت (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش صنایع دریایی
114 مطالعه و بررسی تاثیرزاویه هجوم موج به ساحل برالگوی مورفودینامیکی کانالهای جریان برگشتی (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
115 مطالعه ویژگی نوری هواویزهای جو در روزهای پاک و همراه با غبار با استفاده ازداده های شیدسنج خورشیدی در یک منطقه نیمه خشک (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
116 مطالعه ویژگی نوری هواویزهایجو در روزهای پاک و همراه با غبار با استفاده از داده های شیدسنج خورشیدی در یک منطقه نیمه خشک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
117 مطالعه همرفت پخش دوگانه در دریای عمان (دریافت مقاله) هجدهمین همایش صنایع دریایی
118 مطالعه ی تغییرات فصلی پیچک های اقیانوس هند شمالی با استفاده از داده های ماهواره ای (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
119 مطالعهی تغییرات فصلی جریان های سطحی اقیانوس هند شمالی با استفاده از داده های ماهواره ای و نرم افزار GIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علم اطلاعات جغرافیایی بنیادها و کاربردهای بین رشته ای
120 معرفی روش مدل سازی تفکیک شده برای شناسایی مقدار آثار منابع آلودگی در دریای خزر (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران
121 مقایسه الگوهای روزانه و میانگین ماهانه آلاینده PM۲.۵جوی در مناطق مختلف تهران طی فصل سرد سال (دریافت مقاله) دهمین همایش مدیریت آلودگی هوا و صدا
122 مقایسه خصوصیات مدل های عددی مطالعه جریان های دریایی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری فیزیک و کاربردهای آن
123 مقایسه ی رهیافت های انرژی پایه و برداشت حجمی آهنگ گسیل سطحی غبار (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری فیزیک و کاربردهای آن
124 میزان تاثیر بارشهای فصل سرد بر غلظت آلایندههای جوی شهر تهران (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
125 نقش آلودگی خودرو بر بارش ابرهای سرد با استفاده از مطالعه تجربی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
126 واکاوی الگوهای پنهان در تغییرپذیری آلاینده های هوا ، مطالعه موردی : ازن سطحی شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین
127 یک مطالعه تجربی تنظیم زمینگرد در یک کانال چرخان (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک