دکتر احمد جعفرنژاد

دکتر احمد جعفرنژاد استاد، گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر احمد جعفرنژاد

Dr. Ahmad Jafanejad

استاد، گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ائتلاف یا استقلال؟ تعیین تصمیم مناسب برای سطوح مختلف زنجیره های تامین سه سطحی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 3، شماره: 1
2 ارائه چارچوبی برای بهبود عملکرد زنجیره تامین تاب آور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 17، شماره: 48
3 ارائه روشهای ابتکاری جدید برای زمانبندی تعمیرات پیشگیرانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 4، شماره: 1
4 ارائه روشی برای اندازه گیری چابکی زنجیره تامین با استفاده از ترکیب تئوری گراف، رویکرد ماتریسی و منطق فازی (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 14، شماره: 54
5 ارائه رویکرد ترکیبی PROMETHEE-AHP فازی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین خدمات (مورد مطالعه: صنعت هتلداری) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 4، شماره: 2
6 ارائه مدل چندهدفه برای حمل ونقل زمینی مواد خطرناک در شبکه هاب (مطالعه موردی: شرکت ملی پخش فراورده‎های نفتی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 10، شماره: 2
7 ارائه مدل فازی رتبه بندی ریسک در پروژه های حفاری شرکت پترو پارس (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 1، شماره: 1
8 ارائه یک سناریوی هنجاری مبتنی بر رویکرد اخلاق گفتمانی برای تصمیمات سیاستی (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 8، شماره: 3
9 ارائه یک مدل بهینهسازی استوار زنجیره تامین پایدار برای محصولات فسادپذیر لبنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 11، شماره: 3
10 ارایه مدل ترکیبی پیشنهادی کیفیت خدمات ( سروکوال) و تجزیه وتحلیل شبکه ای برای رتبه بندی موسسات ارایه دهنده خدمات : مطالعه موردی موسسات ارایه دهنده بیمه تحت نظر بیمه مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 2، شماره: 5
11 ارایه یک مدل تصمیم گیری چند معیاره برای انتخاب مکان بهینه استقرار نمایندگی های شرکت های بیمه در شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 24، شماره: 3
12 ارزیابی ارتباط بین هزینه آموزش های حین کار و سودآوری بنگاه های اقتصادی (مطالعه موردی: واحدهای تولیدی برگزیده استان کرمان درسال ۹۴) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 10، شماره: 1
13 ارزیابی بهره وری خدمات با رویکرد ترکیبی FBWM & DEA-EEP (مورد مطالعه: شرکت های توزیع نیروی برق) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 15، شماره: 1
14 ارزیابی پایداری عملکرد دانه لاین های امید بخش گندم نان (Triticum aestivum L.) در مناطق معتدل ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نهال و بذر دوره: 36، شماره: 4
15 ارزیابی تحمل به بیماری زنگ قهوه ای در ژنوتیپ های منتخب گندم نان (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 86، شماره: 1
16 ارزیابی تطابق مدل های مهندسی معکوس با حوزه های دانشی مدیریت پروژه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 4، شماره: 3
17 ارزیابی تولید ناب با استفاده از رویکرد ترکیبی از تکنیک های ANP و DEMATEL در شرایط فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 8، شماره: 20
18 ارزیابی ژنوتیپ های گندم نان برای تحمل به تنش رطوبتی انتهای فصل (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 8، شماره: 1
19 الگوی مدیریت راهبردی توسعه فناوری در سازمان های پژوهش و فناوری در صنعت نفت: موردی از پژوهش آمیخته (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 4، شماره: 3
20 انتخاب تامین کننده با استفاده از روش تحلیل روابط خاکستری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 14، شماره: 37
21 اندازه گیری کیفیت ارایه خدمات بیمه با استفاده از مدل گسترده کیفیت خدمات (سروکوال): مطالعه موردی شرکت های بیمه آسیا، ایران، البرز، دانا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 20، شماره: 3
22 Designing a Decision Making Model to Measure Scientific Research Essays of Management (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 1، شماره: 3
23 The Comprehensive Modeling of Informational Coordination in Supply Chain of Automotive Industry by Meta-synthesis Method (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 5، شماره: 4
24 بررسی اثرات تاریخ کاشت بر شاخص های رشد و عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم بهاره در نیشابور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 30، شماره: 2
25 بررسی تاثیر تاریخ کاشت و نیتروژن بر مراحل نموی ارقام گندم و رابطه آن با عملکرد و اجزای عملکرد در منطقه نیشابور (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 4
26 بررسی تاثیرعواطف و احساسات بر روی به کارگیری تاکتیک های مدیریت تاثیر (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 17، شماره: 4
27 بررسی تحمل به خشکی چهار ژنوتیپ گندم در مرحله جوانه زنی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 2، شماره: 1
28 بررسی رابطه بین هزینه های تحقیق، توسعه و سودآوری واحدهای صنعتی برگزیده استان کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 8، شماره: 27
29 بررسی عوامل درون سازمانی بر ارزیابی از وضعیت شغلی زنان (بخش غیر دولتی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 1، شماره: 1
30 بررسی موانع و ارائه راهکارهای بکارگیری تجارت الکترونیکی در زمینه توسعه صادرات فرش دستباف ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 13، شماره: 52
31 بررسی نقش عوامل درون سازمانی در تبیین مدلی برای تبدیل سازمانهای فعلی به سازمانهای چابک در صنایع الکترونیک و مخابرات کشور (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 3، شماره: 3
32 برهمکنش ژنوتیپ در محیط بر عملکرد دانه لاین های امیدبخش گندم نان (.Triticum aestivum L) در مناطق معتدل ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 23، شماره: 2
33 به کارگیری تکنیک بهبود یافته تخصیص بدیهی (AD) با ترکیب دو حالت فازی و قطعی در انتخاب عرضه کنندگان زنجیره تامین (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 3، شماره: 2
34 بهاران، رقم جدید گندم نان متحمل به خشکی آخر فصل و با کیفیت نانوایی خوب برای کشت در مزارع آبی مناطق معتدل ایران (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 6، شماره: 1
35 پیش بینی انتشار فناوری رایانش ابری در ایران بوسیله منحنی های رشد و اثرات روند انتشار سایر کشورها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 3، شماره: 4
36 پیش بینی موفقیت تجاری سازی ایده های نوآورانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی؛ مطالعه موردی مخترعان و نوآوران استان یزد (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 4، شماره: 1
37 پیکره بندی شبکه زنجیره تامین یکپارچه راهبردی تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 7، شماره: 1
38 تاثیر تنش های آبی و نیتروژن در مراحل مختلف رشد بر تجمع ماده خشک در گیاه ذرت رقم سینگل کراس ۷۰۴ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 1
39 تاثیر سطوح مختلف پتانسیل آب بر مراحل جوانه زنی و گیاهچه ای چهار رقم کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 4
40 تبیین الگوی مدل سازی ترافیک در مسائل مسیریابی خودرو مبتنی بر پارادایم حمل و نقل سبز (مورد مطالعه: شرکت زمزم) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 9، شماره: 2
41 تبیین محرک های بروز فرصت های کارآفرینی زنان با رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره گروهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 20، شماره: 2
42 تحلیل روابط میان اقدامات پارادایم های مدیریت زنجیره تامین و معیارهای عملکردی با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 5، شماره: 2
43 تحلیلی بر مولفه های کلیدی موثر بر ارتقای عملکرد لجستیک با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری (مورد مطالعه: صنعت پست کشور) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 13، شماره: 4
44 ترابی، رقم جدید گندم آبی مناسب کشت در مزارع تحت تنش خشکی مناطق معتدل کشور (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 9، شماره: 2
45 تصاحب ارزش در اتحادهای استراتژیک فناورانه و عوامل موثر بر ابعاد مختلف آن (مورد مطالعه: صنعت خودرو) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 6، شماره: 2
46 تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت برای ارقام گندم نان (.Triticum aestivum L) دارای تیپ های رشد متفاوت در نیشابور (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 25، شماره: 2
47 تعیین نقطه سفارش مجدد برای خرید کالا با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در شرکت های بازرگانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 9، شماره: 22
48 توانمندی میانداری شبکه های نوآوری: مرور نظام مند ادبیات (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 5، شماره: 3
49 توسعه سیاست جدید وارانتی PRW برای برآورد هزینه ها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 6، شماره: 1
50 توسعه مدلی برای برنامه‎ریزی تکنولوژی در سطح صنعت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 4، شماره: 2
51 توسعه مدلی برای تحلیل جامع بهرهوری در صنایع خدماتی با استفاده از رویکرد تئوری داده بنیاد چندگانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 12، شماره: 3
52 ثنا، رقم جدید گندم دوروم مناسب برای کشت در اقلیم معتدل ایران (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 10، شماره: 2
53 جایابی بهینه مراکز توزیع در فرآیند بازاریابی با استفاده از روش های ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 3، شماره: 1
54 چالش های حاکمیت شبکه مدیریت بحران (مطالعه موردی: شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 9، شماره: 3
55 رابطه مدیر پروژه شایسته و عملکرد پروژه ها؛شایستگی مدیریت ریسک، مهم اما مغفول (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 8، شماره: 29
56 رتبه بندی وانتخاب پروژه های تحقیقاتی تحت محیط فازی تصمیم گیری گروهی از طریق تکنیک تصمیم گیری TOPSIS (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 2، شماره: 1
57 رخشان، رقم جدید گندم نان آبی با پتانسیل عملکرد بالا، مقاوم به زنگ های گندم، با کیفیت نانوایی خوب و مناسب برای کشت در مزارع آبی مناطق معتدل ایران (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 7، شماره: 1
58 رقم جدید گندم نان آبی طلایی سازگار و مناسب کشت در مزارع گندم آبی مناطق معتدل کشور تحت شرایط بهینه و تنش خشکی آخر فصل (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 10، شماره: 1
59 روش شناسی های تحقیق در عملیات برای بررسی مسائل اخلاقی در سازمان ها (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 8، شماره: 4
60 سیروان، رقم جدید گندم نان متحمل به خشکی آخر فصل و با کیفیت نانوایی خوب برای کشت در مزارع آبی مناطق معتدل ایران (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 1، شماره: 1
61 شکل گیری قابلیت های فناورانه برای فرارسی در محصولات پیچیده : تجهیزات حفاری انحرافی چاه های نفت و گاز (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 9، شماره: 2
62 شناسایی چالش های شرکت های تازه تاسیس فناوری محور دانشگاهی در مسیر رشد (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 5، شماره: 2
63 شناسایی کارکردهای سازمان مادر: مطالعه موردی: سازمان‎های پروژه‎محور فعال در صنعت ساخت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 5، شماره: 2
64 صفات مؤثر بر عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم در شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی دوره زایشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره: 1، شماره: 1
65 طراحی الگوی مفهومی چابکی راهبردی شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 27، شماره: 101
66 طراحی سیستم پشتیبان تصمیم سلسله مراتبی برنامه ریزی تولید (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 2، شماره: 2
67 طراحی مدل اعتمادسازی در شبکه تامین خدمات بشردوستانه (مطالعه موردی: آتش سوزی ساختمان پلاسکو ، انفجار شهران، آب گرفتگی مترو تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 7، شماره: 2
68 طراحی مدل انتخاب تامین کننده انطباق پذیر غیرخطی در حالت منبع یابی چندگانه( مطالعه موردی: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان) (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 12، شماره: 45
69 طراحی مدل پایداری زنجیره تامین در شرکت های پروژه ای (مطالعه موردی شرکت عمرانی و صنعتی پارس گرما) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 15، شماره: 1
70 طراحی مدل توسعه پایدار خوشه های صنعتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 3
71 طراحی مدل رهبری در زنجیره های تامین سه سطحی نامحدود: تئوری بازیهای غیرهمکارانه پویا (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 6، شماره: 1
72 طراحی مدل ریاضی مدیریت سفارشات زنجیره تامین با تکیه بر رویکرد بهینه سازی استوار و ساختار هزینه یابی بر مبنای فعالیت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 8، شماره: 3
73 عکس العمل ارقام بهاره گندم به تاریخ های متفاوت کاشت پاییزه در نیشابور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 8، شماره: 6
74 فرین، رقم جدید گندم آبی مناسب کشت در مناطق معتدل کشور (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 12، شماره: 1
75 مدل سازی ریاضی انعطاف پذیری زنجیره تامین با استفاده ازبرنامه ریزی آرمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 33
76 مدل سازی شاخص های سنجش تاب آوری تامین کنندگان با رویکرد خبره محورتفسیری:گامی درجهت افزایش بهروه وری صنعت قطعه سازی خودرو (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 12، شماره: 3
77 مدل مراحل تکامل اکوسیستم های کسب و کار صنعتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 10، شماره: 40
78 مرور نظام مند بر ادبیات راهبرد زنجیره تامین (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 10، شماره: 2
79 نقش راهبردهای نوآوری فناورانه در توسعه کسب وکار بنگاه در زنجیره ارزش صنعت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 7، شماره: 4
80 وضعیت زنان در اشتغال و مدیریت مطالعه موردی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 3، شماره: 7
81 هاشمی، رقم جدید تریتیکاله برای کاشت در مناطق معتدل کشور (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 11، شماره: 1
82 هانا، رقم جدید گندم دوروم مناسب برای کشت در اقلیم معتدل ایران (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 8، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پتاسیم در شرایط شور بر غلظت سدیم، پتاسیم و نسبت پتاسیم به سدیم (K/Na) در کاه و کلش گندم (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
2 اثراسموپرایمینگ بر مولفه های جوانه زنی و مرحله گیاهچه ای گوجه فرنگی در دماهای مختلف (دریافت مقاله) همایش پژوهشی علوم آزمایشگاهی و تجهیزات پزشکی
3 اثراسموپرایمینگ برمولفه های جوانه زنی و مرحله گیاهچه ای گوجه فرنگی دردماهای مختلف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
4 ارائه چارچوبی به منظور ارزیابی آمادگی سازمان های ایرانی برای پیاده سازی ERP (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
5 ارائه مدل مفهومی نگهداری و تعمیرات با تمرکز بر هزینه های آن با استفاده از رویکرد پویایی های سیستم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
6 ارزیابی ارقام و لاین های گندم نان در آزمایش مقایسه عملکرد پیشرفته مناطق معتدل کشور تحت شرایط آبیاری نرمال و تنش رطوبتی آخر فصل (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 امکان پذیری استقرار نظام نوآوری منطقه ای در کشور (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
8 بررسی آمادگی شرکت ملّی گاز ایران برای پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با استفاده از تحلیل عاملی و AHP گروهی و منطق فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
9 بررسی اثر روش کاشت و تراکم بوته بر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ذرت بچه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
10 بررسی اثرپرایمینگ برمولفه های جوانه زنی بذر چهاررقم ذرت علوفه ای درشرایط آزمایشگاه (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
11 بررسی اجمالی بازارهای کار و استخدام (دریافت مقاله) همایش نقش اطلاع رسانی شغلی در اشتغال
12 بررسی تاثیر برنامه های آمیخته بازاریابی سبز بر عملکرد شرکتهای تولیدی استان گیلان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار
13 بررسی تاثیر پرایمینگ بذر بر ویژگیهای جوانه زنی ذرت رقم 704 (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
14 بررسی تاثیر سرمایه فکری در کسب مزیت رقابتی سازمانها مطالعه موردی شرکت بهنوش (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
15 بررسی جایگاه جمع سپاری در افزایش توان نوآوری سازمان و پیشنهاد چارچوب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
16 بررسی رابطه بین تنوع طلبی،ریسک گریزی ، دانش افراد و نگرش مصرف کنندگان لوازم الکترونیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
17 بررسی سازگاری لاین های امیدبخش گندم نان متحمل به خشکی آخر فصل برای مناطق معتدل با استفاده از روش تجزیه پایداری AMMI (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
18 بررسی سازگاری و پایداری عملکرددانه ژنوتیپ های امیدبخش گندم نان درشرایط کم آبیاری برای مناطق معتدل کشور (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
19 بررسی عکس العمل ارقام گندم رایج مناطق معتدل استان خراسان به تاریخ کاشت های نامناسب (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
20 بررسی نقش شبکه جهانی کدالکترونیکی محصول در بهبود کارائی زنجیره تأمین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
21 بررسی و تحلیل شاخص های مهم در مدیریت اثربخش امور بهداشتی بیمارستان های دولتی مطالعه موردی : بخش بستری بیمارستان تامین اجتماعی شهرستان زرند (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی مدیریت دولتی ایران
22 بررسیاثر اسید سالیسیلیکبر صفاتمورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت درشرایط تنشخشکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
23 به کارگیری تحلیل پوششی داده ها و روش کارایی متقاطع برای ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان شرکت مهندسین اندیشه فرافن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
24 بهبود زنجیره عرضه با استفاده از مدل توزیع و موجودی غیر متمرکز مورد : شرکت ایساکو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
25 تاثیر تنظیم کننده های رشد بر ریزازدیادی گیاه سیب زمینی در محیط کشت (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
26 تأثیر پتاسیم بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم در شرایط اقلیمی عدم بارش تنش خشکی آخر فصل (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
27 تأثیر پتانسیل آب و دما بر خصوصیات جوانه زنی چاودار(.Secale cereal L) (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
28 تحلیل روابط میان عوامل حیاتی موفقیت کنترل فرایند آماری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
29 تحلیل زنجیره تأمین گردشگری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
30 تدوین استراتژی در مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
31 تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت تیپ های متفاوت گندم (بهاره، بینابین و زمستانه) در شهرستان نیشابور (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
32 رتبهبندی عوامل تاثیرگذار بر پذیرش تبلیغات از طریق پیام کوتاه (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
33 رویکردی فرایندی به برنامه ریزی تکنولوژی درسطح فرابنگاهی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
34 سیستم تولیدی چابک :(AMS) چارچوب و توانا سازنده ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
35 شناسایی و الویت بندی روش های انتقال تکنولوژی در نیروگاه های خورشیدی با استفاده از مدل های نوین تصمیم گیری چند معیاره (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
36 شناسایی و طبقه بندی عوامل «مدیریت زنجیره تأمین سبز» با استفاده از تحلیل عاملی کتشافی در صنعت بازیافت ایران (مورد مطالعه: صنایع بازیافت استانهای مازندران و گلستان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند بازیافت و بیومس
37 طراحی دو مدل غیر خطی انتخا ب تأمین کننده ترکیبی در کنترل موجودی با لحاظ سرعت غیر یکسان برای محموله ارسالی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
38 طراحی و توسعه یک تکنولوژی جدید برای شمع کوبی در مساحت کوچک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
39 عکس العمل ارقام بهاره گندم به تاریخ های متفاوت کاشت پاییزه درنیشابور (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
40 عوامل کلیدی اثر گذار بر موفقیت پیاده سازی ERP در سازمانهای ایرانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
41 کاربرد qfd درتامین خواسته های مشتریان بمنظور نیازسنجی، طراحی واولویت بندی دوره های آموزشی باتاکید برنظام جدید آموزش کارکنان دولت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
42 واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های مختلف گندم به تنش خشکی انتهای فصل (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری