جعفر رهنماراد

 جعفر رهنماراد دانشیار گروه زمین‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

جعفر رهنماراد

Jafar Rahnamarad

دانشیار گروه زمین‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی آلودگی فلزات سنگین خاک های سطحی شهرک صنعتی شماره 2 اهواز - جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 10، شماره: 1
2 Morphotectonic analysis of Darband area (Southwest of Azna) through Digital Evaluation Model (DEM) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 12، شماره: 1
3 بررسی و مقایسه شاخص های ارزش اطلاعات و تراکم سطح در تهیه نقشه های خطر زمین لغزش (مطالعه موردی: منطقه پیشکوه فریدونشهر اصفهان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 10، شماره: 3
4 اولویت بندی عوامل موثر بر زمین لغزش و پهنه بندی خطر آن با استفاده از روش ترکیب خطی وزن دار (مطالعه موردی: حوضه وارک) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 7، شماره: 16
5 بررسی وضعیت نشت سد در ساختگاه سد سرمشک بر اساس خصوصیات ژیوتکنیکی و ساختاری توده سنگ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی در فنی و مهندسی دوره: 2، شماره: 9
6 بهینه سازی راندمان استخراج روی از کنسانتره های حاوی سیلیس (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 19، شماره: 7
7 پهنه بندی مخاطرات زیست محیطی زمین لغزش، زمین لرزه، سیل و فرسایش با استفاده از روش سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی: حوزه وارک) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 8، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط دادههای زمینساختی با توزیع عناصر فرعی و کمیاب در سنگها- مطالعه موردی ناحیه مکران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
2 ارزیابی عملکرد پرده آب بند سد خیرآباد نیکشهر با استفاده از اطلاعات ابزار دقیق (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
3 استفاده از آهکو محلول تجاری 300-Dssبه منظور بهبود خصوصیات مهندسی خاکهای ریز دانه در راهسازی (مطالعه موردی شمال شرق دشتسیستان) (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
4 استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) درمطالعات روانگرایی (دریافت مقاله) همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
5 اشکال مختلف حرکتهای دامنه ای و ریزشهای سنگی در مسیر جاده فارسیان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
6 افت سطح آب زیرزمینی فرونشست و خشکی زمین دردشت میناب فاجعه ای اسفناک (دریافت مقاله) همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
7 افت سطح آب زیرزمینی و بررسی نشست زمین در دشت درمیان (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
8 انتخاب ساختگاه سد و نیروگاه برقابی پیرتقی با استفاده از ارزیابی چند معیارهی ایاچپی (AHP) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
9 Effect of arsenic content in Shour River on groundwater resources in irrigated area at Rafsanjan plain (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
10 برآورد پارامترهای لرزه خیزی جهت تحلیل دینامیکی بدنه سد تنگ سرخ کهکیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
11 برآورد فرسایشو رسوب با مقایسه دو روش EPM وMPSIAC مطالعه مورد حوضه آبخیز سد خاکی سورچکی سراوان (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
12 بررسی احداث بندوروانگرایی خاک منطقه مورد مطالعه ی شهرمهرستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
13 بررسی اشکال ماسه های بادی دشت سیستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
14 بررسی افزیش نمایی عیر پیوسته اندازه ذرات در رسوبات رودخانه ای (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
15 بررسی پارامترهای زمینشناسی مهندسی ساختگاه سد رسوبگیر مجتمع مس سرچشمه (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
16 بررسی پایداری تکیه گاه های سد سرنی تحت بارگذاری لرزه ای (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
17 بررسی پایداری دامنه های خاکی در مسیر فارسیان - پنو (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
18 بررسی پتانسیل تورم و واگرایی خاکها دشت زحمتکشان کرمان (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
19 بررسی تبدیل انواع بزرگای زمین لرزه به MS و رآبطه گوتنبرگ - ریشتر در ساختگاههای پیشنهادی سد و نیروگاه پیرتقی (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
20 بررسی تثبیت خاک با استفاده از آهک به منظور بهبود خصوصیات مهندسی خاک های ریزدانه برای اهداف راهسازی در دشت سیستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
21 بررسی تثبیت خاک با استفاده از آهک و محلول تجاری 033 tx- برای اهداف راهسازی مطالعه موردی: منطقه شرق دشت سیستان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
22 بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد گزوبا تاکید بر آب بندی پی (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
23 بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد میانرود جنوب شرق ایران (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
24 بررسی ریزترک ها در گرانیت کوه سفید (سراوان) و تأثیر آن بر مقاومت برشی وفشارشی سنگ (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
25 بررسی ژئوتکنیکی منابع قرضه درشت دانه منطقه سیستان برای اهداف راهسازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
26 بررسی ژئومورفولوژی مهندسی رودخانه شندک (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
27 بررسی ساختار زمینشناسی در سنگچالهای سد گوانیچ خاش (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
28 بررسی علل ناپایداری دامنه ای در بخشهایی از اطراف سد درونگر(شمال شرق ایران (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
29 بررسی عملکرد آب بندی بتن پلاستیک دیوار آب بند سد خیرآباد نیکشهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی
30 بررسی عملکرد تزریق در آب بندی پی سنگی سد خیرآباد نیک شهر با نگرش ویژه به زمین شناسی ساختمانی منطقه (دریافت مقاله) دومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست
31 بررسی فرار آب از پشت سد سارادان ایرانشهر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دیده بانی آینده زمین با محوریت آب و هوا، کشاورزی و محیط زیست
32 بررسی فرار آب از پی و تکیه گاه های سد سرمشک با بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی توده های سنگی ساختگاه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
33 بررسی فرار آب از ساختگاه سد خاکی سرنی جنوب شرق ایران (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
34 بررسی قابلیت استفاده از تصاویر راداری InSAR و محیط GIS در پایش مناطق در حال فرونشست (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
35 بررسی میزان پایدار خاکهای موجود بین چاه نیمه ها سیستان برا احداث کانال انتقال آب (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
36 بررسی ناپایدار ها دامنها مخزن سدکارواندر پساز آبگیر و تحت شرایط بارگذار لرزه ای (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
37 بررسی واگرائی خاکهای منطقه محمد آباد سیستان (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
38 بررسی ویژگی های ژئومکانیکی و پتروگرافی گرانیت لوچان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مجازی علوم زمین
39 بررسی ویژگیهای مهندسی توف های کوه آتشفشانی جهانگیرو (شمال غرب زاهدان) برای تولید بتن سبک (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
40 پهنه بندی خطر فرونشست در دشت میناب بر اثر افت سطح آب زیرزمینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ژیوتکنیک زیست محیطی
41 پیمایش سرزمین به منظور معرفی نخسیتن آثار زیست انسان در جنوب شرق ایران سنگ نگاره های سراوان- بلوچستان شرقی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
42 تاثیر عملگرهای لبه یابی پردازش تصویر روی داده های میدان پتانسیل، مطالعه موردی، منطقه درح، استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم معدنی
43 تحلیل پایداری بلوکهای سنگی تونل شماره 10 مسیر راهآهن زاهدان – بم بااستفاده از نرم افزار راکپک سه (Rock Pack III) (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
44 تحلیل خواصتوده های سنگی ساختگاه سدکارواندر خاش از لحاظ امکان فرار آب و وجود کارست (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
45 تحلیل زمین لغزش کلاته عیشک به کمک نرم افزارهای rock pack3,GIS (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
46 تعیین رابطه تجربی بین میزان نفوذپذیری و ضریب خمیدگی دانه بندی خاک در محیطی کاملاً غیر یکنواخت (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
47 تغییرات شاخص های فیزیکی و شیمیایی آبهای زیرزمینی دشت میناب در اثر افت سطح آب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
48 توصیف سیمای ژئومورفولوژیکی کویر لوت ایران بعنوان کارگاه طبیعی آموزش علوم جغرافیا (دریافت مقاله) همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی
49 حد بررسی های لازم برای پی و مسائل ژئو تکنیکی ساختمان 5 طبقه بیمارستان علی بن ابیطالبزاهدان با استفاده از نرم افزار پی سنج (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
50 ریزشهای دامنه ای در منطقه تنگه سرحه - نیکشهر مکران (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
51 زلزله خیزی استان هرمزگان در سال1392 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مجازی علوم زمین
52 زمین شناسی مهندسی و مجاری کارستی ساختگاه سد تغذیه مصنوعی گوهرکوه (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
53 زیست محیط دشت سیستان پس از خشکی دریاچه ی هامون- جنوب شرق ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
54 ژئوترمال و ژئوتکنیک برای استفاده از گرمای زمین و استفاده از فضای زمین، جهت ذخیره کردن گرما و سرما (دریافت مقاله) سومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان
55 ژئوترمال وژئوتکنیک برای استفاده از گرمای زمین واستفاده از فضای زمین ، جهت ذخیره کردن گرما وسرما (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران
56 سدهای زیرزمینی روش جایگزین محلی برای توسعه منابع آب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
57 سونامی و شریان های حیاتی شهر چابهار با استفاده از تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
58 شناسایی خطرات فرونشست زمین در ساختگاههای مناطق گردشگری دشت کرمان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
59 ضرورت احداث سد زیرزمینی برروی رودخانه حرمک (شمال زاهدان) (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
60 عملیات اجرایی و کارآیی تزریقات پرده آب بند سد شهر بیجار (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
61 فرونشست دشت مشهد بر اثر برداشت بی رویه ی آبهای زیر زمینی - بررسی مقدماتی- (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
62 مطالعه خصوصیات ژئوتکنیکی ساختگاه سد رسوبگیر مجتمع مس سرچشمه (کرمان ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
63 معادله تجربی بین سرعت موج برشی و عدد اس پی تی در خاکهای شهر زاهدان (دریافت مقاله) سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست
64 معرفی ماده معدنی شیل جهت ساخت آجر در منطقه سراوان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
65 مقایسهی ساختگاههای پیشنهادی سد و نیروگاه پیرتقی با استفاده از طبقهبندی DMR (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
66 مکان سنجی جهت هدایت سیلاب‌ها و ارتقاء کیفت منابع آبی پسکوه سراوان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آب
67 مکانیابی سد زیرزمینی با استفاده از GIS و فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP مطالعه موردی منطقه کهیر - چابهار (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
68 مکانیابی سد زیرزمینی با استفاده از GIS و فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP مطالعه موردی منطقه کهیر - چابهار (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب
69 نقش رمبندگی خاک در توسعه شکاف های بزرگ دشت جیرفت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران