دکتر مهدی کریمی

دکتر مهدی کریمی مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی  خراسان رضوی

دکتر مهدی کریمی

Dr. Mahdi Karimi

مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر سه نوع امولسیفایر و آنزیم α- آمیلاز قارچی بر کاهش بیاتی نان تافتون (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 3
2 اثر سه نوع امولسیفایر و آنزیم α- آمیلاز قارچی بر کاهش بیاتی نان تافتون (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 37
3 استفاده از خواص مکانیکی خمیر در پیشگویی ریولوژی خمیر، جنبه های کیفی، حسی، ماندگاری و ریزساختار نان: بررسی با روش های چند متغیره متقارن و نامتقارن (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 13، شماره: 5
4 بررسی اثر صمغ های دانه قدومه شیرازی (Alyssum homolocarpum) و گزانتان بر خواص رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان حاصل از آرد گندم (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 7، شماره: 1
5 بررسی اثر صمغ های زانتان، گوار و آنزیم ترانس گلوتامیناز بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و بافتی دونات فاقد گلوتن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 8، شماره: 1
6 بررسی تآثیر شرایط پیش تیمار اکستروژن بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی مخلوط آرد بدون گلوتن برنج و ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 6، شماره: 4
7 بررسی عملکرد صمغ دانه شاهی در مقایسه با زانتان بر خصوصیات بافتی و تصویری کیک روغنی بدون گلوتن (برنج- ذرت) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 17، شماره: 2
8 بررسی و مقایسه تاثیر عصاره چوبک (Acanthophyllum glandulosum) و امولسیفایر منو و دیگلیسرید بر ویژگی های کیفی کیک روغنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 4، شماره: 2
9 بهینه سازی شرایط تولید آرد ماسا (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 8، شماره: 4
10 بهینه یابی زمان مخلوط کردن خمیر جهت بهبود خواص رئولوژیکی خمیر و کیفی نان بربری با استفاده ازروش سطح پاسخ (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 7، شماره: 4
11 تاثیر آنزیم آلفا آمیلاز و اسید اسکوربیک و بر خصوصیات رئولوژیکی خمیر و حجم مخصوص نان اشترودل (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 4، شماره: 2
12 تاثیر افزودن سبوس خیس شده ، آرد مالت گندم ، و خمیر ترش بر کاهش اسیدفیتیک نان بربری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 13، شماره: 2
13 تاثیر افزودن سبوس خیس شده ، آرد مالت گندم ، و خمیر ترش بر کاهش اسیدفیتیک نان بربری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 13، شماره: 2
14 تاثیر افزودن کنسانتره پروتئین آب پنیر ( WPC ) و صمغ های گوار و زانتان بر خصوصیات کیفی و فیزیکوشیمیایی کیک روغنی (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 4، شماره: 2
15 تاثیر امواج فراصوت بر بعضی خواص نشاسته سیب زمینی و گندم (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 9، شماره: 1
16 تاثیر امواج فراصوت بر بعضی خواص نشاسته سیب زمینی و گندم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 9، شماره: 1
17 تاثیر امواج فراصوت و امولسیفایر مونو دی گلیسرید بر کیفیت کیک فنجانی (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 11، شماره: 1
18 تاثیر صمغ بالنگو و کتیرا بر ویژگی کیفی و حسی نان بربری نیمه پز منجم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 5، شماره: 4
19 تاثیر عصاره چای سبز و اسید آسکوربیک بر خواص شیمیایی و حسی دونات سرخ شده (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 4، شماره: 2
20 توسعه کاربرد پوشش خوراکی جدید حاوی صمغ شاهی و مقایسه اثرات آن با رومال های سنتی نان بدون گلوتن بر پایه آرد سورگوم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 8، شماره: 4
21 تولید دونات کم چرب با استفاده از آرد تریتیکاله و صمغ ریحان ضمن بررسی تاثیر اسانس هل سبز بر ماندگاری آن (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 18، شماره: 2
22 کاربرد امواج فراصوت در استخراج ترکیبات ساپونینی ریشه گیاه چوبک (Acanthophyllum glandulosum) بر پایه ویژگی های امولسیون کنندگی و کف-زایی آنها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 4، شماره: 4
23 کاربرد پردازش تصویر در مطالعه تاثیر اجزاء ژل بهبوددهنده بر خصوصیات نان بربری غنی شده با سویا (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 9، شماره: 4
24 کاربرد صمغ های بومی ایران (ریحان، کتیرا و بالنگو شیرازی) بهبود کیفیت نان بربری نیمه پز منجمد (دریافت مقاله) دوفصلنامه فناوری گیاهان دارویی ایران دوره: 2، شماره: 1
25 نقش امولسیفایرها، درصد استخراج آرد و ترتیب زمانی مخلوط کردن خمیر بر حفظ رطوبت و کیفیت نان نیمه حجیم صنعتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 5، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اسیدآسکوربیک بر بهبودکیفیت نان بربری نیم پز منجمد (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
2 اثر سینرژیستی هموکتانت ها و هیدروکلوئیدها بر افزایش ماندگاری نان (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
3 اثر صمغ زانتان و آنزیم ترانس گلوتامینازدر بهبود کیفیت و کاهش بیاتی نان جو (دریافت مقاله) کنفرانس علوم و صنایع غلات، نان و فرآورده های آردی
4 اثر هم افزایی عصاره گیاه چوبک و صمغ گیاهی بر خواص کیفی اشترودل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
5 اثرداتم بر بهبودکیفیت نان بربری نیم پزمنجمد (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
6 ارتقاء کیفیت و ماندگاری نان ترکیبی با ارزیابی زمان تخمیر (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
7 ارزیابی تاثیر امواج فراصوت( E471) بر خصوصیات کیفی خمیر کیک روغنی (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
8 ارزیابی خصوصیات تصویری و بافتی کیک برنجی بدون گلوتن کم چرب حاوی بتاگلوکان (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
9 ارزیابی خواص کیفی درجایگزینی چربی درفرمولاسیون کیک روغنی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنایع غذایی
10 ارزیابی رنگ پوسته ومغز درجایگزینی تخم مرغ درفرمولاسیون کیک اسفنجی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنایع غذایی
11 ارزیابی کیفیت نان بربری از طریق آزمون خواص گندم و آرد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاوری
12 ارزیابی میزان تخلخل و بافت سنجی درجایگزینی تخم مرغ درفرمولاسیون کیک اسفنجی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنایع غذایی
13 استفاده از صمغ بومی بالنگوشیرازی (Lallemantia ibrica) و کربوکسی متیل سلولز (CMC) در تولید نان بدون گلوتن (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
14 افزایش کیفیت و زمان ماندگاری نان با استفاده از تکنولوژی منجمد کردن و استفاده از صمغ بومی ریحان (دریافت مقاله) کنفرانس علوم و صنایع غلات، نان و فرآورده های آردی
15 Effect of guar gum and ascorbic acid on rheological and baking properties of composite bread (wheat -barley) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی صمغ های بومی و کاربرد آن در صنعت غذا
16 Effect of hydrocolloid type and concentrations on part baked frozen Barbari bread (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی صمغ های بومی و کاربرد آن در صنعت غذا
17 The effect of Diacetyl tartaric esters of mono-glycerides and ascorbicacid on quality of frozen Barbari bread (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
18 بررسی تاثیر اسانس هل سبز بر ماندگاری دونات کم چرب فراسودمند حاوی آرد تریتیکاله و صمغ ریحان (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
19 بررسی جایگزینی بخشی از آرد گندم با آرد تریتیکاله در تولید کلوچه زنجبیلی سبزواری (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
20 بررسی راهکارهای بهبود کیفیت آرد کامل با استفاده از صمغ گوار و بهبوددهنده نانوایی جهت تولید نان لواش سبوس دار (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
21 بررسی اثر آنزیم لیپاز و امولسیفایرهای داتم و گلیسرول مونو استئارات بر کیفیت و ماندگاری دونات روغنی منجمد (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
22 بررسی اثر امولسیفایر GMS و آنزیم لیپاز بر میزان تخلخل بافت و افزایش ماندگاری کیک اسفنجی بعنوان یک میان وعده ی پرطرفدار در بین کودکان و نوجوانان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
23 بررسی اثر برخی از امولسیفایرها و آنزیم لیپاز در بهبود کیفیت پیراشکی به عنوان یک میان وعده پرطرفدار در بین کودکان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
24 بررسی اثر پودر پنیر بر ویژگی های کمی و کیفی نان بدون گلوتن سورگوم (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
25 بررسی اثر چای سبز بر دونات سرخ شده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
26 بررسی اثر صمغ های گوار و گزانتان بر خصوصیات کیفی و کمی کیک سورگوم بدون گلوتن (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
27 بررسی اثر عصاره چای سبز واسید آسکوربیک بر رنگ مغز و تخلخل دونات سرخ شده با استفاده از پردازش تصویر (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
28 بررسی اثر ویتامین c و DATEM بر خواص بافت سنجی نان سنگک با استفاده از طرح مرکب مرکزی (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
29 بررسی اثر یک نوع افزودنی صنایع آردبر و زمان تخمیر نهایی بر کاهش بیاتی و بهبود خواص فیزیکی نان ترکیبی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
30 بررسی اثربهبود دهنده های تجاری بر برخی ویژگی های رئولوژیکی آرد گندم با استفاده از طرح سطح پاسخ (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
31 بررسی ارتباط میان برخی از خواص دستگاهی نان مسطح بعنوان تابعی از زمان مخلوط کردن با استفاده از روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
32 بررسی استفاده از آرد گندم سن زده در تولید بیسکوئیت نرم و مقایسه آن باآنزیم پروتئاز در آرد قوی برای تولید بیسکوئیت نرم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
33 بررسی استفاده از جوانه گندم تثبیت شده با حرارت به عنوان افزودنی عملگرا در کیک روغنی (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
34 بررسی امکان بهبود خصوصیات بافتی و رنگ پوسته و مغز نان با استفاده از ترکیبات جاذب الرطوبه (دریافت مقاله) کنفرانس علوم و صنایع غلات، نان و فرآورده های آردی
35 بررسی امکان تولید نان لواش با استفاده از مخلوط آرد گندم و سیب زمینی (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
36 بررسی بافت و خصوصیات حسی اسنک حاوی پوره توت فرنگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
37 بررسی پودر آب پنیر بر بافت و خواص حسی اسنک اکسترود شده حاوی آرد ذرت و برنج (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
38 بررسی تاثیر آبیاری محدود بر خصوصیات زراعی و عملکرد ارقام آفتابگردان (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
39 بررسی تاثیر استفاده از واریته های مختلف گندم بر برخی پارامترهای کیفی نان پخت شده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
40 بررسی تاثیر افزودن آرد سویا و پودر آب پنیر بر خواص فیزیکوشیمیایی تورتیلای آردی (دریافت مقاله) کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی
41 بررسی تاثیر افزودن امولسیفایر داتم و روش تخمیر دو مرحله ای بر خصوصیات کیفی نان بخارپز (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
42 بررسی تاثیر امواج فراصوت بر ویژگی های امولسیون کنندگی و کف زایی عصاره خوراکی گیاه چوبک در مقایسه با توئین 80 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
43 بررسی تاثیر امواج فراصوت و امولسیفایر منو و دی گلیسرید بر بهبود کیفیت کیک روغنی (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
44 بررسی تاثیر بالنگو شیرازی و امولسیفایر داتم بر خواص فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و حسی کیک روغنی کم چرب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
45 بررسی تاثیر عصاره چوبک و امولسیفایر منو و دی گلیسرید بر رنگ و تخلخل کیک روغنی به روش پردازش تصویر (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
46 بررسی تاثیر عصاره گیاه چوبک و امولسیفایر منو و دی گلیسرید بر بهبود کیفیت کیک روغنی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
47 بررسی تاثیر عصاره گیاه چوبک و امولسیفایر منو و دی گلیسرید بر ویژگیهای کیفی خمیر کیک روغنی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
48 بررسی تاثیر نوع آرد، میزان مخمر خشک و زمان تخمیر بر خصوصیات مکانیکی خمیر و ویژگیهای بافتی و حسی نان بربری (دریافت مقاله) کنفرانس علوم و صنایع غلات، نان و فرآورده های آردی
49 بررسی تاثیر نوع مخلوط کن، ضخامت خمیر و فر پخت بر کمیت و کیفیت نان نیمه حجیم (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
50 بررسی تأثیر امولسیفایرهای SSL و منوگلیسیرید بر میزان تخلخل و رنگ کیک روغنی به روش پردازش تصویر (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
51 بررسی تأثیر امولسیفایرهای SSL و منوگلیسیرید بر ویژگیهای رئولوژیکی خمیر و کیک روغنی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
52 بررسی تجهیزات موجود نانوایی به منظور بهبود کیفیت نان نیمه حجیم (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
53 بررسی خواص رئولوژی، رنگ سنجی و حسی بیسکوئیت تهیه شده از آردگندم سن زده (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنایع غذایی
54 بررسی خواص کمی و کیفی دونات تهیه شده از خمیر منجمد حاوی امولسیفایر داتم وGMSو آنزیم لیپاز (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
55 بررسی دو روش های متداول پخت نان روی برخی پارامترهای کیفی نان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
56 بررسی کمیت و کیفیت کیک اسفنجی حاوی عصاره چوبک و صمغ دانه بالنگوشیرازی (Lallemantiaroyleana) (دریافت مقاله) کنفرانس علوم و صنایع غلات، نان و فرآورده های آردی
57 بررسی کیفیت دونات سرخ شده با کاهش مصرف آنتی اکسیدان سنتزی با استفاده ازعصاره چای سبز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
58 بهبود خصوصیات بافتی و حسی کیک بدون گلوتن با استفاده از پودر شیر سویا جهت تولید یک میان وعده رژیمی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
59 بهبود خصوصیات نان روتی با بکارگیری سیستم های پخت و و افزودن هیدروکلوئیدها (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
60 بهبود خواص کیفی و ماندگاری محصولات پخت با افزودنی های طبیعی (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
61 بهینه سازی جایگزینی تخم مرغ در فرمولاسیون کیک اسفنجی با استفاده از WPC و امولسیفایر و آنزیم لیپاز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
62 بهینه سازی ویژگی های نان فراسودمند ترکیبی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
63 تاثیر آنزیم زایلاناز و اندازه ذرات آرد بر بهبود کیفیت گلوتن (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
64 تاثیر ارقام گندم و اندازه ذرات آرد بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و بافتی خمیر (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
65 تاثیر افزودن جوانه گندم فرآوری شده بر ارزیابی حسی و خصوصیات کیفی کیک روغنی (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
66 تاثیر افزودنیهای مختلف و زمان نگهداری در حالت انجماد بر زمان تخمیر و حجم مخصوص کراواسانهای ١ منجمد (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
67 تاثیر امولسیفایر(دائم و gms)و آنزیم لیپاز بر بهبود کیفیت دونات روغنی و منجمد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
68 تاثیر جایگزینی تخم مرغ در فرمولاسیون کیک اسفنجی با استفاده از WPC (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
69 تاثیر خمیر ترش جوانه گندم بر خواص کیفی و تغذیه ای نان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
70 تاثیر عصاره چای سبزو اسیدآسکوربیک براندیس پراکسید و خواص حسی دونات سرخ شده (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
71 تأثیر جایگزینی آرد گندم با آرد جو و جولخت بر تخلخل و رنگ نان به روش پردازش تصویر (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
72 تحلیل بافت داخلی و ارزشیابی حسی کیک برنجی بدون گلوتن کمچرب (دریافت مقاله) کنفرانس علوم و صنایع غلات، نان و فرآورده های آردی
73 تخمین کیفیت نان لواش از طریق ارزیابی خصوصیات گندم و آرد (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
74 ترمیم شبکه گلوتنی آسیب دیده گندمهای سن زده توسط امواج فراصوت (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
75 تعیین مقادیر استفاده از امولسیفایرها جهت تقویت ترکیب پذیری گلوتن با نشاسته در تهیه نان (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
76 تعیین مقادیر استفاده و نحوه بکار گیری ویتامین های B و C به منظور بهبود خواص کیفی و کمی نان (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
77 تولید اسنک موزی و بررسی مؤلفه های رنگی (*L و *a و *b) آن با کاربرد تکنیک پردازش تصویر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
78 تولید و افزایش ماندگاری نان بخارپز (نان مینتو) با اصلاح روش تخمیر و افزودن پلی ال (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
79 تهیه نان ترکیبی با ارزش تغذیه ای بالا با استفاده از آرد سایر غلات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
80 جوانه گندم و فرآورده های تهیه شده ازآن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
81 روشهای مناسب آماده سازی سبوس جهت کاهش میزان اسید فیتیک (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
82 ساپونین ها و کاربردهای آنها در فرآوری مواد غذایی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
83 فرمولاسیون نان سورگوم بدون گلوتن با استفاده از صمغ کربوکسی متیل سلولز (CMC) و بالنگوشیرازی (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
84 کاربرد پردازش تصویر در بررسی تاثیر داتم و GMS و آنسیم لیپاز بر رنگ مغس و تخلخل دونات روغنی منجمد (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
85 کاربرد پودر پنیر به عنوان یک افزودنی لبنی بر ویژگیهای بافتی و تصویری دونات تخمیری (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
86 کاربرد پودر شیر سویا بر بهبود کمیت و کیفیت کیک بدون گلوتن سورگوم (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
87 کاهش اسید فیتیک سبوس گندم و افزودن آن به نان بربری (تولید نان کامل سالم) (دریافت مقاله) همایش بین المللی غذای طیب
88 کاهش ضایعات و بهبود کیفیت نان ترکیبی با ارزیابی دما و زمان پخت (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
89 مروری برتاثیرپروتئناز سن گندم بر گلوتن ومحصولات آردی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنایع غذایی
90 معرفی صمغ های بومی ریحان و کتیرا بر بهبود کیفیت نان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
91 مقایسه اثر دو هموکتانت گلیسیرین و پروپیلن گلایکول بر رنگ پوسته و میزان تخلخل بافت نان ترکیبی به روش پردازش تصویر (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
92 مقایسه ویژگی های امولسیون کنندگی و کف زایی عصاره گیاه چوبک با سورفاکتانت های سنتزی مختلف (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی