رضامراد صحرائی

 رضامراد صحرائی دانشیار زبان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

رضامراد صحرائی

Rezamorad Sahraii

دانشیار زبان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزش زبان فارسی به خارجیان در مدرسه المهدی قم؛ یک الگوی بومی و کارآمد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 9، شماره: 29
2 آموزش مستقیم واژه در متن: مقایسه تاثیر دو رویکرد یادگیری مستقیم و تصادفی در یادگیری واژه رضا مراد صحرایی شهناز احمدی قادر (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 7، شماره: 17
3 ارزیابی روایی و پایایی آزمون تعیین سطح زبان فارسی برای غیرفارسی زبانان بنیاد سعدی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 10، شماره: 37
4 ارزیابی مجموعه آموزشی فارسی شیرین است بر مبنای مجموعه شاخص های کانینگزورث (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 10، شماره: 27
5 انگاره زایشی فراگیری زبان (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 4، شماره: 7
6 بازخورد تصحیحی؛ چرایی و چگونگی ارائه آن در کلاس های آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 37
7 بازنمایی نقشها و مفاهیم زبان در دو مجموعه آموزشی فارسی بیاموزیم و زبان فارسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 8، شماره: 1
8 تاثیر نوع تکلیف بر کاربرد نشانۀ مفعولی«را» در نوشتار فارسی آموزان غیرایرانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 10، شماره: 22
9 تدوین استانداردهای مهارت گوش دادن و سخن گفتن در دوره اول ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 13، شماره: 48
10 جایگاه دستور در نظریه ها و برنامه ای زبان دوم آموزی؛در جستجوی طرحی برای آموزش دستور زبان فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 11، شماره: 35
11 راهبردهای یادگیری زبان دوم:در جستجوی نمایه ای برای زبان فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 8، شماره: 26
12 سلسله مراتب دسترسی گروه اسمی: فراگیری بندهای موصولی در زبان فارسی (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 9، شماره: 1
13 طراحی سطح بندی آموزشی و محتوایی برای آموزش زبان فارسی به غیر ایرانیان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 6، شماره: 18
14 معناشناسی واژه «قرا» و بسامد کاربرد معادل های معنایی آن در ترجمه های فولادوند و الهی قمشه ای از قرآن مجید با رویکرد شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 8، شماره: 4
15 مقایسه سازوکارهای استعاری زبان علم فارسی در مقاله‌های علمی رشته‌های فیزیک، شیمی، زبانشناسی و علوم سیاسی در سه دهه اخیر (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 10، شماره: 19
16 مقایسه و بررسی میزان و نحوه تعامل نویسنده و خواننده در متون آموزش زبان فارسی و انگلیسی با رویکرد میان رشته ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 7، شماره: 1
17 مقایسۀ سه نوع تکلیف در روش تکلیف‌محور و تأثیر آن در آموزش دستور زبان فارسی به‌غیر فارسی‌زبانان (انشای کوتاه، بازنویسی متن و بررسی اختلاف تصاویر) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 11، شماره: 2
18 نحو کودک: نحو تمام عیار شواهدی از روند فراگیری بخش مقوله ای و ساخت اطلاع زبان فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علم زبان دوره: 1، شماره: 1
19 نظام آغازگر در دو زبان فارسی و انگلیسی: مطالعه ای رده شناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 10، شماره: 18
20 واژگان فرهنگی- جغرافیایی: نسبیت زبانی یا گفتمان واژه؟ (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبانشناسی گویشهای ایرانی دوره: 5، شماره: 2
21 واژه های پایه ی زبان فارسی مبتنی بر متون مطبوعاتی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 11، شماره: 33