دکتر حسین حسن پور

دکتر حسین حسن پور استاد تمام علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

دکتر حسین حسن پور

Dr. Hossein Hassanpour

استاد تمام علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An immunohistochemical study of enteric nervous system in the chick model (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران دوره: 5، شماره: 1
2 اثر استرس حرارتی بر تولید نیتریک اکساید و بیان ژنی دو آنزیم نیتریک اکساید سنتتاز در سلول های سرتولی گوسفند (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 10، شماره: 1
3 اثر تنش گرمایی القایی بر برخی از شاخص های کیفیت تخم در مرغان تخم گذارتجاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 12، شماره: 1
4 اثر سیر بر بازده رشد، شکل شناسی پرزهای روده و عیار پادتن سرم علیه واکسن نیوکاسل و آنفلوانزا در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 8، شماره: 1
5 اثر مصرف غذا بر بیان ژنی گیرنده های فعال کننده تکثیر پروکسیزومی در فولیکول F۱ مرغان مادر گوشتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 10، شماره: 2
6 اثرات تجویز خوراکی نانوذره سلنیوم و سلنیت سدیم بر فراسنجه های خونی بزهای سانن آبستن کلون و غیرکلون و نتاج آن ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 15، شماره: 2
7 ارتباط وضعیت سلامت عمومی (روش گلدبرگ) با موقعیت اقتصادی-اجتماعی و مشخصات دموگرافیک در مجروحین شیمیایی سردشت (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 29، شماره: 6
8 ارزیابی اثر عصاره الکلی کرفس کوهی بر شاخص های تولید، میزان تلفات و پروفایل لیپیدی جوجه های گوشتی مبتلا به سندرم آسیت (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 14، شماره: 2
9 استفاده از گوانیدینو استیک اسید در جیره های کم پروتئین و تاثیر آن بر عملکرد رشد و وقوع آسیت در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 7، شماره: 14
10 بررسی اثر آفتاب دهی در کاهش بیماری های قارچی خاکزاد، نماتودها و علف های هرز در کشت خیار پاییزه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 14
11 بررسی اثر آفتاب دهی در کاهش بیماری های قارچی خاکزاد، نماتودها و علف های هرز در کشت خیار پاییزه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 4، شماره: 3
12 بررسی اثر سطوح مختلف دانه گیاه داروئی عدس الملک (Securigera securidaca) بر عملکرد رشد و فرآیند لیپوژنز در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 15، شماره: 1
13 بررسی اثر عصاره های گیاهی مریم گلی (Salvia officinalis) و مرزنجوش (Origanum vulgare) بر پروفایل لیپیدی سرم جوجه های مبتلا به سندرم آسیت (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 13، شماره: 2
14 بیان ژنی نیتریک اکساید سنتتاز ساختمانی (NOS-3) در کانال دفران گاو (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 1، شماره: 3
15 تاثیر آویشن و دارچین بر میزان اکسیداسیون لیپید ها و نیتریک اکساید در بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 8، شماره: 2
16 تاثیر بیومین‎ایمبو و بیومین پی‎ای‎پی بر عملکرد رشد، پراکسیداسیون‎لیپیدی و نیتریک‎اکساید در سرم بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 10، شماره: 1
17 تاثیر سطوح مختلف پودر کرفس کوهی بررشد، فراسنجه های بیوشیمیایی خون و وقوع آسیت در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 11، شماره: 2
18 تاثیر کرفس کوهی در جلوگیری از وقوع سندرم فشار خون ریوی در مرغ های گوشتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 7، شماره: 2
19 تاثیر مکمل خوراکی ال-کارنیتین بر الکتروکاردیوگرام جوجه های گوشتی پرورش یافته در ارتفاع بالا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 5، شماره: 10
20 تاثیر نانو ذرات سلنیوم و سلنیوم آلی در مقایسه با ویتامین C بر عملکرد رشد،ریخت شناسی روده کوچک و لیپوژنز در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 12، شماره: 1
21 تاثیر نسبت اسیدهای چرب بلند زنجیر غیراشباع امگا-۳ به امگا-۶ بر عملکرد رشد، ریخت شناسی روده کوچک و لیپوژنز در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 9، شماره: 2
22 مطالعه هیستوپاتولوژی بیضه پس از القای واریکوسل در سگ (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 9، شماره: 1
23 مقایسه امواج الکترکاردیوگرام و محور الکتریکی قلب واندیس قلبی (RV/TV) درجوجه های گوشتی مبتلا به آسیت تجربی، با استفاده از مدل سرما، با جوجه های سالم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 60، شماره: 4
24 نقش حفاظتی تائورین در مقابله با اثرات سمی نانونقره بر تحرک اسپرم گوسفند در آزمایشگاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 11، شماره: 2
25 نقش نیتریک اکساید در اختلالات گوارشی ناشی از تجویز تریاک در موش سوری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 75، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی یک روش کارآمد استخراجDNAآزاد جنینی از پلاسمای مادر (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
2 تعیین پارامترهای حرکتی اسپرم اپیدیدیمی قوچ با استفاده از سیستم نرم افزاری آنالیز اسپرم (CASA) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
3 مقایسه نقش cGMP cAMP داخل سلولی در تاثیر نیتریک اکساید بر پارامترهای حرکتی اسپرم اپیدیدیمی قوچ (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران