شمس اله شیرین بخش

 شمس اله شیرین بخش دانشیار دانشگاه الزهراء

شمس اله شیرین بخش

Shamsollah Shirin Bakhsh

دانشیار دانشگاه الزهراء

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر سیاست تقسیم سود و ساختار مالکیت بر محدودیت های تامین مالی ( شاخص kz ) شرکتهای بورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 7، شماره: 4
2 بررسی مقایسه ای اثراندازه بهینه هزینه های مصرفی و سرمایه گذاری دولت برشاخص توسعه انسانی مطالعه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 2، شماره: 8
3 تأثیر خصوصی سازی بر کارایی خطوط اتوبوس رانی شهر تهران (با تأکید بر سامانه اتوبو سرانی تندرو) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 3، شماره: 10
4 نابرابری اطلاعات، شواهدی در رابطه بادوره تصدی و تخصص صنعت حسابرس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 11، شماره: 37
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی مزیت نسبی صادراتی گیاهان دارویی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار