دکتر شمس الله شیرین بخش

دکتر شمس الله شیرین بخش دانشیار دانشگاه الزهراء

دکتر شمس الله شیرین بخش

Dr. Shamsollah Shirin Bakhsh

دانشیار دانشگاه الزهراء

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Survey of the Global Electricity Trade Network Structure (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی و توسعه اقتصادی دوره: 1، شماره: 2
2 اثر تثبیت کنندگی خودکار سیاست های مالی بر سیکل تجاری در کشورهای منتخب عضو اوپک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 12، شماره: 47
3 اثر تکانه های سیاست مالی بر تراز بودجه سیکلی و ساختاری در کشورهای عضو اوپک (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 12، شماره: 44
4 اثر تکانه های قیمت نفت برشاخص قیمت بازار سهام رهیافت SVAR (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 3، شماره: 2
5 اثر نامتقارن تکانه قیمت مسکن بر مصرف خانوارهای شهریدر استان های ایران: رهیافت Panel VAR (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 23، شماره: 12
6 اثرات سیاست پولی بر سرمایه گذاری و اشتغال (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 5، شماره: 19
7 ارزیابی اثرات استرس سیستمیک بر بهره وری کل عوامل تولید با رویکرد بیزین: مطالعه موردی اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 13، شماره: 49
8 بررسی اثر تکانه های بیرونی بر اقتصاد نفتی ایران در چارچوب مدل تلفیقی تعادل عمومی پویای تصادفی و خودهمبستگی برداری بیزین (DSGE-BVAR) (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 4، شماره: 2
9 بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر قیمت کالاهای صادراتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 3، شماره: 9
10 بررسی ارتباط تقاضای پول با عوامل موثر بر آن: رهیافت آزمون کرانه ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 5، شماره: 16
11 بررسی پایداری مالی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 12، شماره: 45
12 بررسی تاثیر اندازه دولت (سهم مخارج مصرفی وسرمایه گذاری دولت از تولید ناخالص داخلی) بر توسعه انسانی:با استفاده از الگوی دادههایی تابلویی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 19، شماره: 3
13 بررسی تاثیر سیاست تقسیم سود و ساختار مالکیت بر محدودیت های تامین مالی ( شاخص kz ) شرکتهای بورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 7، شماره: 4
14 بررسی تاثیر نوسانات رابطه مبادله و بی ثباتی صادرات غیرنفتی بر رشد اقتصادی ایران و کشورهای منتخب منا (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 20، شماره: 80
15 بررسی قاعده پولی بهینه در یک اقتصاد باز کوچک در دو رژیم نرخ ارز شناور و مدیریت شده (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 4، شماره: 13
16 بررسی مقایسه ای اثراندازه بهینه هزینه های مصرفی و سرمایه گذاری دولت برشاخص توسعه انسانی مطالعه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 2، شماره: 8
17 تاثیرات متقابل شاخص های توسعه مالی و اقتصاد زیرزمینی مدل تصحیح خطای برداری پانل Panel-VECM (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 7، شماره: 26
18 تأثیر خصوصی سازی بر کارایی خطوط اتوبوس رانی شهر تهران (با تأکید بر سامانه اتوبو سرانی تندرو) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 3، شماره: 10
19 تحلیل نوسانات بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل MSBVAR-DCC (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 8، شماره: 22
20 تعیین کارایی اقتصادی واحدهای تولید کننده کشاورزی (مورد گندم) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 3، شماره: 10
21 سیاست پولی سازگار با اقتصاد نفتی ایران با رویکرد BVAR- DSGE (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 22، شماره: 87
22 شناسایی استرس سیستمیک در بازار مالی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 10، شماره: 1
23 مقاله پژوهشی: بررسی نقش نوآوری بر درآمد گردشگری کشورهای اسلامی گروه D۸ (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 7، شماره: 2
24 نابرابری اطلاعات، شواهدی در رابطه بادوره تصدی و تخصص صنعت حسابرس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 11، شماره: 37
25 واکاوی اثرات متقابل بیمه و رشد اقتصادی ایران با بهره گیری از روش VAR بیزین (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کاربردی دوره: 8، شماره: 25
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثر نامتقارن قیمت فرآورده های نفتی بر مصرف فرآورده های نفتی در ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
2 بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تولید ناخالص داخلی و تقاضای انرژی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
3 بررسی تأثیر جهانی شدن بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب اوپک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
4 بررسی سرریز نوسانات بین قیمت نفت و شاخص قیمت سهام در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
5 بررسی مزیت نسبی صادراتی گیاهان دارویی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
6 تاثیر کیفیت اطلاعات، سیستم و خدمت بر رضایت مالیات دهنده از سیستم آنلاین ثبت مالیاتی (مطالعه موردی: استان تهران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
7 رابطه اثر نامتقارن درآمدهای نفتی بر هزینه عمرانی و سرمایه گذاری بخش خصوصی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی حسابداری،مدیریت اقتصاد