سیدمحمد امیری

 سیدمحمد امیری ریاست دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف اباد

سیدمحمد امیری

SeyedMohammad Amiri

ریاست دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف اباد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تطبیقی آیات و احادیث در گلستان سعدی و مرزبان نامه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم دوره: 8، شماره: 2
2 تاثیرپذیری مرصاد العباد نجم الدین رازی از متون کهن در مبحث آفرینش انسان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ادبیات، عرفان و فلسفه دوره: 2، شماره: 4
3 متنبی، شعر و حکمت و ادب پارسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ادبیات، عرفان و فلسفه دوره: 3، شماره: 1
4 مقایسه کاربرد اشتغال در ترجمه های فارسی قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 17
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی مضمون ادبیات مقاومت در شعر محمود درویش و سلمان هراتی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
2 بررسی نقش GIS در مدیریت توسعه و عمران شهری (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
3 تاثیرپذیری سعدی ازمتنبی (دریافت مقاله) همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی
4 تلمیح به داستان های اسلامی و ایرانی در نفثه المصدور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی اسلامی
5 سیر تحول گناه نخستین از نگاه قرآن و ادیان در شعر فارسی از دیروز تا امروز (با نگاه ویژه به شعر زنان) (دریافت مقاله) همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی
6 مقایسه شعر ملک الشعرای بهار و ایلیا ابوماضی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات و فرهنگ
7 نقد و بررسی ترجمه استاد الهی قمشه ای از قرآن کریم (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
8 نگاهی تربیتی به ادبیات پایداری: ویژگی ها، شاخص ها و آسیب ها (دریافت مقاله) نخستین همایش ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجو استان خراسان شمالی