دکتر نادر هاتف

دکتر نادر هاتف عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز

دکتر نادر هاتف

Dr. Nader Hataf

عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی آسیب پذیری مساکن روستایی در برابر زلزله با رویکرد مدیریت بحران در استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 5، شماره: 4
2 بررسی آزمایشگاهی، عددی و تحلیلی ظرفیت باربری پی های حلقوی و دایره یی قرار گرفته بر روی ماسه ی مسلح (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 33، شماره: 1
3 بررسی عددی توان باربری پی های نواری هم جوار واقع بر ماسه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 93
4 تحلیل ارتجاعی خمیری خاک های مسلح با استفاده از روش درون یابی نقطه یی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 26، شماره: 1
5 تعیین ضخامت بهینه ی لایه ی خاک درشت دانه ی محصورکننده ی ژیوگرید و مهار شبکه در خاک چسبنده (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 30، شماره: 1
6 شبیه سازی سه بعدی حفره ی آب شستگی اطراف تکیه گاه پل با دیواره ی قایم با نرم افزار FLOW - 3D (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 30، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Analysis and Design of Pressure Tunnels, Utilizing Common FEM Based Softwares (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
2 اثر حفر تونل در سنگ های درزه دار زیر تراز آب زیر زمینی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
3 ارائه یک روش ابتکاری برای تلفیق سازه دائم با سازه نگهبان در ساخت سازه های زیرزمینی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
4 ارزیابی بهبود رفتار لرزه ای سدهای هسته آسفالتی با استفاده از اصلاح مصالح درناحیه گذرهسته و پوسته (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
5 ارزیابی کاربرد آزمایش نفوذ استاندارد درمسائل استاتیکی در مهندسی ژئوتکنیک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
6 Compaction Teprature Effect on Permeability of Asphalt Concrete as Core Material in Embankment Dams (دریافت مقاله) سومین همایش قیر و آسفالت ایران
7 Effect of the Angle of Intersection of the two Tunnels on the Dynamic Behavior (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
8 Investigating the Dynamic Behavior of Ring Foundations on Reinforced and Unreinforced Soils (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
9 Pseudo-static bearing capacity of strip footing above single void in Hoek-Brown media (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
10 Reduction of Soil Permeability Using Biological Method (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
11 بررسی آزمایشگاهی استفاده از بتن الیافی در سازه های مهندسی رودخانه (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
12 بررسی آزمایشگاهی بهبود خصوصیات مکانیکی خاک رس با بکارگیری الیاف پلیمری و بایو پلیمرکیتوسان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ژیوتکنیک زیست محیطی
13 بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از کایتوسن بر روی مقاومت برشی خاک های ریزدانه (مطالعه موردی: خاک رسی شیراز) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ژیوتکنیک زیست محیطی
14 بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی بتن حاوی خرده لاستیک ضایعاتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی فناوری های نوین در صنعت لاستیک و پلیمر
15 بررسی آزمایشگاهی رفتار سهبعدی ژئوبگ تحت بارگذاری قائم (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
16 بررسی آزمایشگاهی ظرفیت باربری شمع های مخروطی، قرار گرفته در ماسه ریزدانه تحت بار استاتیکی فشاری (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
17 بررسی آزمایشگاهی کاربری فراوردهی ژئوپلیمر به عنوان گروت نیلینگ (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
18 بررسی اثر شکل و خصوصیات درزه ها بر جریان سیال درون سنگ های درزه دار (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
19 بررسی اثرات زیست محیطی حفاری تونلها، مطالعه موردی تونل سعدی شهر شیراز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
20 بررسی افزایش ظرفیت باربری خاک های رسی مسلح شده با الیاف شاخه دار (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
21 بررسی تاثیر توام احداث متروی شیراز و پایین انداختن تراز آب زیر زمینی بر نشست سطح زمین (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
22 بررسی تاثیر زاویه هسته رسی مایل سدهای سنگریزه ای در رفتار لرزه ای آنها (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
23 بررسی تاثیر مسلح سازی خاک در کاهش ارتعاشات پی چکش ها ی صنعتی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
24 بررسی ساختار پسماند جامد شهری شهرستان شیراز و تعیین درصد رطوبت بهینه و وزن مخصوص خشک حداکثر آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
25 بررسی سه بعدی اندرکنش سازه های زیر زمینی : مطالعه موردی ؛ تونل قطارشهری خط یک مترو شیراز در موقعیت پل میدان احسان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
26 بررسی عدددی و آزمایشگاهی ظرفیت باربری پی های حلقوی و دایره ای روی خاک رسی مسلح شده با ژئوگرید (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
27 بررسی عددی رفتار پی های سطحی روی ماسه مسلح تحت اثر بارهای تناوبی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
28 بررسی عددی رفتار پی های پوسته ای مخروطی تحت بارگذاری لرزه ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی زلزله، مدیریت بحران،احیا و بازسازی
29 بررسی عددی رفتار تونل‌های غرقابی تحت بارگذاری زلزله (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس تونل ایران
30 بررسی عددی رفتار سه بعدی ژئوبگ تحت تاثیر بار قائم گسترده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
31 بررسی عددی سه بعدی تاثیر انفجار در یک تونل بر تونل مجاور (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس تونل ایران
32 بررسی عددی سه بعدی جابجایی تونل و نشست سطح زمین در اثر حفاری تونل در سنگ تحت مدلهای رفتاری مختلف (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
33 بررسی عددی سه بعدی جابجایی و تنش های وارده بر سیستم نگهدارنده تونل در سنگ تحت مدلهای رفتاری مختلف (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
34 بررسی عددی ظرفیت باربری پی های دایره ای و حلقوی در مجاورت شیب های ماسه ای (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
35 بررسی عددی ظرفیت باربری پی های نواری مجاور واقع بر ماسه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
36 بررسی عوامل موثر بر نفوذپذیری سنگها با استفاده از نتایج اندازه گیری های صحرایی خواص سنگ و مقایسه با روابط موجود (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
37 بررسی مقاومت خاک رس تثبیت شده با ژئوپلیمر و مسلح به الیاف نخ تایر (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
38 بررسی ناحیه ی تاثیر شمع های تکی و گروهی در ماسه تحت بارگذاری محوری فشاری بااستفاده از مدلسازی عددی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
39 بررسی و مقایسه نواحی تاثیر، نشستهای سطح زمین و تاج تونل بر اثر حفر تونلهای تکی ودوقلو در سنگ با استفاده از مدلسازی عددی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
40 بهبودرفتارلرزه ای سدهای هسته آسفالتی دردوزلزله طرح و بهره برداربااستفاده ازاصلاح مشخصات مصالح (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
41 پهنه بندی خطر نسبی زلزله در استان فارس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
42 تاثیر عوامل ساختگاهی بر تغییر ماهیت زلزله محتمل در شهر یاسوج (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
43 تاثیر ویژگی های شمع بر پاسخ شمع تحت بار جانبی در خاکهای چند لایه (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
44 تاثیرمدل های رفتاری خاک برنتایج تحلیل سدهای خاکی تحت اثرزلزله های حوزه نزدیک و حوزه دور (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
45 تحلیل شمع های درجا تحت بار جانبی درسنگ (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
46 تحلیل و آنالیز تغییر شکل دیوارهای دیافراگمی و نشست سطح زمین در ایستگاههای قطار شهری اهواز (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
47 تخمین نشست الاستیک پی های سطحی مستقر بر خاکهای مسلح شده به فایبر به روش اجزای محدود و المان معادل (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
48 تعیین توزیع تنش در طول دیواره های ساخته شده از تزریق دوغاب سیمان در خاک ماسهای (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
49 تعیین حریم تاثیرپذیری تونلهای قطار شهری ناشی از ساخت و سازهای روسطحی مطالعه موردی مترو شیراز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران
50 تعیین حریم تاثیرپذیری تونلهای قطار شهری ناشی از ساخت و سازهای روسطحی مطالعه موردی مترو شیراز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایران
51 تعیین ضخامت درشتدانه درآزمایش مقاومت بیرونکشش (Pull-Out) ژئوگرید و مهارشبکه (Grid-Anchor) محصور شده توسط لایهی درشتدانه در خاکهای چسبنده (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
52 روشی جدید برای محاسبه ی ارتفاع حداقل فیلترهای ذوزنقه ای در سدهای خاکی با استفاده از تیوری توابع مختلط (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
53 ساخت و بررسی خواص الکتریکی و الکترومکانیکی کامپوزیت پایه سیمانی تقویت شده با نانو لوله های کربنی (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
54 شبیه سازی سه بعدی تونل غرقابی برای آنالیز لرزه ای (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
55 طراحی، بررسی پایداری شیب ها، تحلیل تنش و پوشش گذاری محل دفن زباله شهری مطالعه موردی شهر داریون (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
56 کاربرد فناوری ها و مصالح جدید و سازگار با محیط زیست در روسازی بتنی راه (دریافت مقاله) سومین همایش ونمایشگاه بین المللی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
57 کاربرد نتایج آزمایشهای متناوب سه محوری و برش ساده در طراحی پی سازه های دریایی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
58 مبانی و معیار های به کار رفته در طراحی های ژئوتکنیکی محل دفن پسماند های شهری شیراز (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند
59 مبانی و معیارهای طراحی های ژئوتکنیکی پوشش های کف و کناره ی محل دفن پسماندهای شهری (مطالعه موردی لندفیل شیراز) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ژیوتکنیک زیست محیطی
60 مدل سازی عددی جریان سیال درون ترک های سنگ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
61 مقایسه ظرفیت باربری شمعهای مخروطی واستوانهای باروش اجزای محدود سه بعدی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
62 مقایسه ظرفیت باربری گروه شمع های مخروطی و استوانه ای هم حجم با استفاده از مدلسازی سه بعدی به روش اجزای محدود (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
63 مقایسه عملکرد شمع های رانشی و کوبشی فلزی در خاک های دانه ای با استفاده از روش اجزای محدود سه بعدی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
64 مقایسه­ی آزمایشگاهی مقاومت بیرون­کشیدگی (Pull-Out) ژئوگرید و مهار- شبکه (Grid-Anchor) محصور شده توسط لایه­ی درشت­دانه در خاکهای چسبنده (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
65 مکان یابی محل مناسب برای اجرای سدهای زیرزمینی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
66 ملاحظات کنترل نشتاب راکتورهای با پوشش ژیوممبران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
67 نظرات جمعی از دانشجویان بخش راه، ساختمان و محیط زیست دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز در مورد کاربرد تجهیزات آموزشی در کلاس درس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی (با تکیه بر فن آوری های نوین یادگیری)