دکتر لطفعلی بختیاری

دکتر لطفعلی بختیاری  استاد دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر لطفعلی بختیاری

استاد دانشگاه علوم انتظامی امین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی در ناجا با تاکید بر فضای مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 22، شماره: 3
2 آسیب شناسی پیشگیری انتظامی از بزه دیدگی و بزهکاری کودکان خیابانی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مطالعات راهبردی ناجا دوره: 5، شماره: 17
3 ابعاد فرهنگ و مدیریت جهادی در تحقق اقتصاد مقاومتی در نیروی انتظامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 12، شماره: 1
4 ارائه چارچوبی در همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات با کسب و کار به روش کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی نفت) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 4، شماره: 14
5 ارزیابی نظام مدیریت منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران برمبنای مولفه ها ی مدل مدیریت استراتژیک منابع انسانی " P۵" شولر(۱۹۹۲) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 5، شماره: 20
6 الگوی تربیت دینی و انقلابی دانشجویان و اقدامات اساسی و اجرایی پیاده سازی آن (مورد مطالعه: دانشگاه علوم انتظامی امین) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 10، شماره: 21
7 الگوی تربیت دینی و انقلابی دانشجویان و اقدامات اساسی و اجرایی پیاده سازی آن (موردمطالعه: دانشگاه علوم انتظامی امین) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 29، شماره: 51
8 الگوی تصمیم گیری در پیشگیری انتظامی از جرم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات دفاع مقدس دوره: 6، شماره: 4
9 الگوی راهبردی کشف علمی جرایم مواد مخدر (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 12، شماره: 46
10 الگوی مهندسی سبک زندگی حرفه ای پلیس های فراجا (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1402، شماره: 64
11 بررسی انتظارات و رضایت اساتید از فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه علوم انتظامی امین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 22، شماره: 2
12 بررسی دیدگاه ذینفعان در خصوص گفتمان سازی طرح های تحولی دانشگاه علوم انتظامی امین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 20، شماره: 4
13 پویایی شناسی استراتژیک صنعت روانکارها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 4، شماره: 15
14 تدوین الگوی توانمندسازی کارکنان دانشگاه علوم انتظامی امین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 21، شماره: 3
15 راهبردهای خدمات انتظامی مبتنی بر مکتب شهید سلیمانی در گام دوم انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 5، شماره: 19
16 معیارهای انتصاب فرماندهان و مدیران انتظامی در آموزه های مکتب شهید سلیمانی (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1399، شماره: 53
17 مولفه های مدیریت عملکرد فردی پلیس پیشگیری فراجا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 24، شماره: 4
18 نقش فرماندهان صف در نهادینه سازی رفتارهای حرفه ای پلیسی در دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 15، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات بر اساس مدل دیویس در شرکت فرودگاه های کشور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
2 تحلیل دینامیکی موضوعات استراتژیک در صنعت روانکارهابا تکیه بر موضوعات پشتیبان زنجیره ارزشی پورتر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
3 نقش توانمندسازی کارکنان کلانتریها و پاسگاهها درپیشگیری انتظامی از جرم (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مدیریت، روانشناسی و علوم اجتماعی