محمدجعفر یاحقی

 محمدجعفر یاحقی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

محمدجعفر یاحقی

Mohamad Jafar Yahaghi

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی مقالات حوزه فردوسی و شاهنامه در دهه هفتاد (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 45، شماره: 2
2 ابیات نویافته منسوب به سنایی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 43، شماره: 3
3 بررسی روایت داستان اسکندر و دارا در دو گزارش ابن مقفع و فردوسی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 45، شماره: 1
4 تحلیل نقش نمادین اسطوره آب و نمودهای آن در شاهنامه فردوسیبر اساس روش نقد اسطوره ای (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 42، شماره: 2
5 تداوم اندیشههای ایرانشهری در مخزن الاسرار نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 49، شماره: 1
6 سفنجقانیه؛ واژه ای فارسی در لسان العرب و بررسی ویژگیهای زبانشناختی، ادبی و تاریخی آن (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 40، شماره: 4
7 شخصیت شناسی شغاد در شاهنامه (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 42، شماره: 1
8 مخاطب شناسی شاهنامه های مصور (با بررسی نگاره های دو نسخه بایسنقری و داوری) (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 47، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بازتاب شاهنامه در زبدهالتواریخ حافظ ابرو (دریافت مقاله) همایش علمی شاهنامه و پژوهش های آیینی
2 بررسی جغرافیای جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب در شاهنامه (دریافت مقاله) همایش علمی شاهنامه و پژوهش های آیینی
3 بررسی نقش جاده ابریشم در گذر ایران از سرزمین گرایی به اندیشه ناسیونالیسم مطالعه مشترکات جغرافیای تاریخی شهرهای راه ابریشم و شاهنامه فردوس (دریافت مقاله) همایش بین المللی شاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم