دکتر محمد داوودی

دکتر محمد داوودی عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

دکتر محمد داوودی

Dr. mohammad Davoodi

عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی پایداری سطوح مستعد لغزش در سد خاکی مسجد سلیمان در حالات تحریک لرزه ای ورودی یکنواخت و غیریکنواخت (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 9، شماره: 4
2 Capability of f-k and SPAC methods in determining shear wave velocity of subsurface soil (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 9، شماره: 4
3 Comparing the Performance of Vertical and Diagonal Piles Group at the Normal Fault Rupture (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 16، شماره: 2
4 Equivalent Linear Analysis of Semi-Infinite Free-Field Column Using PML (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 24، شماره: 1
5 Experimental and Numerical Investigation of Reverse Fault Rupture Interaction with Steel Frame Structures (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 21، شماره: 1
6 Investigation on the Effects of Different Incident Angle of Sarpol-e Zahab Earthquake Ground Motions on an Embankment Dam (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 20، شماره: 4
7 The Effect of Spatially Varying Earthquake Input Motion on Earth Dams with Various Dimensions (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 23، شماره: 2
8 برآورد بسامدها و اشکال مودی سدهای خاکی مسجد سلیمان و مارون با استفاده از روش های کلاسیک و پیشرفته ی پردازش سیگنال (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 26، شماره: 2
9 بررسی اندرکنش سد پی در بررسی موردی سد خاکی- سنگریزه ای مسجد سلیمان با استفاده از رکوردهای ثبت شده زلزله (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 3، شماره: 2
10 بررسی تاثیر احداث ستون های سنگی بر فرکانس اصلی ساختگاهی به روش اجزای محدود (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 3، شماره: 4
11 بررسی تأثیر آبگیری مخزن در انتخاب ضریب شبه استاتیکی سدهای خاکی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 9، شماره: 3
12 پیش بینی پاسخ لرزه ای خاک ریزها و سدهای خاکی با شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 7، شماره: 4
13 تاثیر بهسازی خاک به روش تزریق آمیزه سیمانی بر ظرفیت باربری پی های سطحی تحت اثر مولفه قائم زلزله (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 3، شماره: 1
14 تعیین پاسخ لرزه ای پل صدر تحت اثر اندرکنش خاک-سازه و تحریک غیر یکنواخت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 8، شماره: 4
15 تعیین مشخصات دینامیکی سد بتنی دو قوسی دز با استفاده از آزمایش ارتعاش محیطی به وسیله سه روش مختلف پردازش سیگنال (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 9، شماره: 1
16 شبیه سازی میرایی تشعشعی با استفاده از لایه کاملا تطبیق یافته در مدل سازی عددی به روش اجزای محدود (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 5، شماره: 3
17 مطالعه عددی اندرکنش گسلش- آبرفت - قاب ساختمانی دو دهانه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 6، شماره: 3
18 مقایسه ی روش های مختلف شناسایی سیستم با به کارگیری نگاشت های حاصل از آزمایش ارتعاش محیطی مدل یک ساختمان فولادی 4 طبقه با اتصالات خورجینی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 26، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 an investigation on tunnel -adjacent undergroun structure interaction during construction (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
2 ارزیابی جایگاه روش شبه استاتیک در بررسی پایداری لرزه ای سازه های مختلف (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
3 ارزیابی رفتار دینامیکی سد خاکی مارون در برابر زلزله های حوزه نزدیک و حوزه دور (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
4 استفاده از دو روش متفاوت توزیع زمان - فرکانس در پردازش رکوردهای انفجار جهت براورد فرکانسهای مودی سد سنگریزه ای مسجد سلیمان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
5 استفاده از روش بلوک لغزشی نیومارک در محاسبه دقیقتر ضریب شتاب افقی سد های خاکی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
6 استفاده از روشهای نوین پردازش سیگنال در شناسایی پارامترهای دینامیکی سدها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
7 CONSIDERATION OF SITE EFFECT IN NEAR FIELD STRONG GROUND MOTION (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
8 Determination of optimum cross section of earth dams by using artificial intelligence (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین‌المللی رفتار بلندمدت و فن‌آوری‌های نوسازی سازگار با محیط زیست سدها
9 Effect of Near- Field Ground Motions on the Stability of Embankment Dams (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
10 Evaluating Masjed Soleyman Rockfill Dam Dynamic Characteristics by Earthquake Records (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
11 EVALUATION OF SEISMIC FRAGILITY CURVE OF A TYPICAL EMBANKMENT DAM (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
12 EVALUATION OF THE EFFECT OF PGV/PGARA TIO OF STRONG GR OUND MOTIONS ONRESPONSES OF SOIL STRUCTURE SDOFSYSTEMS (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
13 Forced vibration test of Masjid Suleiman earthen (Embankment) dam and comparison of results with dynamic parameters of numerical model (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی، نوآوری و تکنولوژی
14 Forced vibration test of Masjid Suleiman earthen (Embankment) dam and comparison of results with dynamic parameters of numerical model (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
15 Forced vibration test of Masjid Suleiman earthen (Embankment) dam and comparison of results with dynamic parameters of numerical model (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
16 Forced vibration test of Masjid Suleiman earthen (Embankment)dam and comparison of results with dynamic parameters ofnumerical model (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
17 USING TFD SIGNAL PROCESSING TO EVALUATE DYNAMIC CHARACTERISTICS OF MASJED SOLEIMAN EMBANKMENT DAM BY BLASTING TESTS (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
18 برآورد تغییر مکان ماندگار توده لغزشی شفارود در زمین لرزه های مختلف با بهره گیری از روش تلفیقی F.E.M. و نیومارک (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
19 برآورد مقادیر میراییهای مودی سد خاکی مارون با استفاده از روش TFD (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
20 بررسی اثر ارتفاع سدهای خاکی بر رفتار لرزهای آنها(مطالعه موردی سد مسجد سلیمان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
21 بررسی اثر اندرکنش تونل و سازهبررفتار ابنیه روزمینی مجاور درحین حفاری تونلها در محیط شهری (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تونل
22 بررسی اثرات زلزله های حوزه دور و نزدیک برمشخصات لرزه ای سطوح لغزش بحرانی مطالعهموردی سد مسجد سلیمان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
23 بررسی تأثیر تغییرات مکانی حرکت زمین لرزه در پاسخ لرزه ای سد خاکی مسجد سلیمان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
24 بررسی تأثیر توپوگرافی دره، بر بزرگنمایی امواج زمینلرزه با بهره گیری از موجک ریکر (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
25 بررسی رفتار دینامیکی سد های خاکی کوتاه و بلندتحت اثر زلزله های حوزه دور و حوزه نزدیک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
26 بررسی عددی اثرانعطاف پذیری ساختگاه در رفتار لرزه ای سد گتوند با توجه به رکورد های حوزه نزدیک (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
27 بررسی نحوه اعمال محرک ورودی زمین لرزه در مطالعه رفتار لرزه ای اندرکنش سدخاکی ـ فونداسیون (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
28 پردازش نتایج آزمایش ارتعاش محیطی ارگ علیشاه تبریز با روش زیرفضای تصادفی بر پایه روش دیتا (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله
29 پردازش نتایج آزمایش ارتعاش محیطی ارگ علیشاه تبریز با روش زیرفضای تصادفی بر پایه کواریانس (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله
30 پیشنهاد نحوه انتخاب ضریب شتاب افقی درتحلیل شبه استاتیک سدهای خاکی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
31 تاثیر در نظرگیری انعطاف پذیری فونداسیون در اندرکنش پی و گسلش نرمال (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
32 تاثیر میرایی و زمان تناوب جداگر بر روی پاسخ لرزه ای سازه جداسازی شده در حین ضربه به دیوار های محیطی اطراف تحت زلزله حوزه نزدیک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
33 تاثیرگسلش معکوس برگروه شمع بارفتارالاستیک (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
34 تحلیل پایداری زمین لغزش مخزن سد لتیان و تعیین عوامل محرک آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
35 تدقیق تحلیل شبه استاتیکی سد های خاکی با ارائه روشی نوین (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
36 جایگاه استفاده از روشهای آرایه ای میکروترمورها در مطالعات ریزپهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
37 صحت سنجی مدلسازی عددی اندرکنش گسلش سطحی- سازه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
38 کاربرد داده های میکروترمر در ارزیابی مشخصات لایه های زیر سطحی، با تمرکز برویژگیهای زیر سطحی نواحی ساحلی جنوب ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
39 مطالعه تاثیر پارامترهای مختلف خاک بر نشست دینامیکی شالوده های سطحی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران