دکتر رضا اقنوم

دکتر رضا اقنوم استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

دکتر رضا اقنوم

Dr. Reza Aghnoum

استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز ترانسکریپتوم(Transcriptome analysis) مقاومت میزبانی و غیر میزبانی در جو نسبت به قارچهای عامل زنگ برگی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
2 ارزیابی مقاومت نسبی به بیماری سفیدک پودری در ارقام تجاری و تعدادی از لاین های امید بخش جو به روش اندازه گیری سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
3 Genome wide association analysis for water soluble carbohydrates and proline content in barley (Hordeum vulgare L.) under Mn stress (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس معماری،مهندسی عمران،کشاورزی و محیط زیست
4 تجزیه ژنتیکی مقاومت گیاهچه ای به دو جدایه قارچ Cochliobolus sativus عامل بیماری لکه قهوه ای معمولی جو به روش تجزیه ارتباط (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران
5 تعیین جایگاه های ژنی کمی مرتبط با تعدادی از صفات مهم زراعی در یک جمعیت جو به روش نقشه یابی ارتباط (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
6 شناسایی جایگاه های ژنی مقاومت به بیماری اسکالد جو (Rhynchosporium secalis) در مرحله گیاهچه ای (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
7 شناسایی منابع ژنتیکی مقاومت به بیماری های زنگ زرد و سفیدک پودری جو (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
8 مطالعه تاثیر محدودیت رطوبتی پس از ظهور بساک بر عملکرد و اجزای عملکرد لاین های امید بخش گندم نان زمستانه و بینابین Triticum astivum (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران