دکتر غلامرضا طالقانی

دکتر غلامرضا طالقانی استاد دانشگاه تهران

دکتر غلامرضا طالقانی

Dr. Ghplamreza Taleghani

استاد دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توانمندسازی کارکنان دانشگاه علوم و تحقیقات تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 1، شماره: 2
2 تدوین الگوی اقدامات اثربخش در مساجد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 23، شماره: 75
3 تدوین الگوی کیفیت خدمات در مدیریت مسجد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 22، شماره: 2
4 تدوین الگوی مدیریت اثربخش مسجد (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و مدیریت دوره: 1، شماره: 1
5 شناسایی و بررسی موانع کار تیمی در سازمانهای دانش محور و پارک های علم و فناوری با رویکرد فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 1، شماره: 3
6 طراحی و تدوین الگوی تعامل مسجد و سازمان های محیطی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و مدیریت دوره: 2، شماره: 3
7 مفهوم سازی پیامدهای کیفیت مطلوب خدمات در مساجد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 23، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اقتصاد مقاومتی وآینده پژوهی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
2 بررسی تاثیر جو سازمانی بر ارزیابی عملکرد کارکنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت
3 بررسی تأثیر استراتژی های برون سپاری به عملکرد اداره کل پست استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
4 بررسی تأثیر بانکداری الکترونیکی بر رضایت مشتریان بانک (مطالعه موردی : بانک کشاورزی استان ایلام) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ادبیات
5 بررسی تأثیر بانکداری الکترونیکی بر رضایت مشتریان بانک (مطالعه موردی:بانک کشاورزی استان ایلام) (دریافت مقاله) دومین همایش علوم انسانی اسلامی
6 بررسی تأثیر مؤلفه های ارتباطات اینترنتی بر وفاداری مشتریان بانک بر اساس مدل E-service در بانکداری (مطالعه موردی: بانک کشاورزی استان ایلام) (دریافت مقاله) دومین همایش علوم انسانی اسلامی
7 بررسی تطبیقی سبک های رهبری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
8 بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
9 بررسی رابطه سرمایه انسانی و تعهدحرفه ای کارکنان سازمان جهاددانشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری ، حسابرسی و مدیریت
10 بررسی رابطه قدرت جو سازمانی و مرشدیت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت
11 بررسی عوامل اولویت مشتریان محصولاتال جی در رفتار انتخاب مجدد بر اساس مدل ECSI (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
12 بررسی عوامل سازمانی به عنوان زیر ساختی بر ایجاد سازمانهای دورکار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
13 بررسی عوامل فردی به عنوان زیر ساختی بر ایجاد سازمانهای دورکار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
14 بررسی عوامل موثر بر اجرای موفق دولت الکترونیک در آموزش و پرورش و موانع اجرای آن ( مورد مطالعه : شهر نوشهر ) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی مدیریت دولتی ایران
15 بررسی میزان آمادگی شهروندان درپیاده سازی استراتژی توسعه شهر CDS (مطالعه موردی شهرورامین) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21
16 بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی و ارائه روشهای بهبود آن در سازمان برق ایران (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
17 برنامه ریزی آموزش عالی به مثابه مدیریت چشم انداز فردا (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی
18 تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمانی در شرکتهای مهندسین مشاور (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
19 تاثیر سرمایه اجتماعی برعملکرد سازمانی درشرکتهای مهندسین مشاور (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
20 تاثیرسرمایه اجتماعی برتمایل به تسهیم دانش (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
21 تاثیرسرمایه اجتماعی برتمایل به تسهیم دانش درشرکت های مهندسان مشاور (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
22 عوامل سازمانی تاثیر گذار بر پیاده سازی اخلاق حرفه ای در سازمانها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
23 مروری بر مدل های سنتی و نوین ارزیابی آموزشهای سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
24 نقش فناوری اطلاعات در ایجاد اشتغال (دریافت مقاله) دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور
25 نقش مدیریت با نگرش منابع انسانی در بهبود و بهسازی اجرای سیستم مدیریت کیفیت فراگیر در سازمانها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت اجرایی